Rokovnik za vpis v srednje šole 2013/14

 MERILA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2013/2014

Za vpis v srednjo šolo  se bodo upoštevale:

  • zaključne ocene obveznih predmetov  iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole in

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

Učenci, ki se bodo vpisali v program Umetniška gimnazija, bodo opravljali tudi poseben preizkus nadarjenosti.

Posebna merila veljajo tudi za učence, ki se bodo vpisali v športne oddelke programa Gimnazija.


ŠTIPENDIJE

Državne štipendije (republiške) so namenjene socialno šibkejšim dijakom (povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne sme presegati 64% neto povprečne plače na družinskega člana. Kandidati vloge oddajo sami na Center za socialno delo.

Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci, ki tudi določajo pogoje. Vloge oddajo kandidati sami, po objavljenem razpisu.

Zoisove štipendije so namenjene nadarjenim in nadpovprečno uspešnih dijakom. Pogoje izpolnjujejo kandidati, ki imajo povprečno oceno 4,5 ali več v zaključnem razredu osnovne šole in so bili v skladu s Konceptom za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli identificirani kot nadarjeni učenci ali  so dosegli izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja (tekmovanja na državnem ali mednarodnem nivoju…).

Ostale štipendije, dodeljene s strani organov javne uprave, posebnih fundacij in delodajalcev, ki bodo prav tako objavljene v razpisu Javnega sklada RD za razvoj kadrov in štipendije.

Koristne povezave:

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: www.mddsz.gov.si

Ministrstvo za šolstvo in šport: www.mss.gov.si

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: www.mvzt.gov.si


Več informacij boste lahko dobili še na roditeljskem sestanku, ki bo predvidoma v četrtek, 17. januarja 2013 ob 17. uri v Kulturnem domu Šoštanj.


                                                                               Svetovalna služba:

                                                                               Jelka Peterlin, prof.

                                                                        Maja A. Požegar, univ. dipl. psih.

 

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2013/2014

Informativni dnevi v srednjih šolah (pouka prost dan za devetošolce, gredo s starši)

15. in 16. 2. 2013

Seznanjanje učencev in staršev  z vsebinami iz Razpisa za vpis v SŠ

do 4. 3. 2013

Prijava za opravljanje preizkusa posebnih nadarjenosti

do 5. 3. 2013

Preverjanje posebnih nadarjenosti na nekaterih srednjih šolah (objavljeno v razpisu)                         

med  19. In 23. 3.  2013

Posredovanje prijav srednjim šolam (učenci izpolnijo prijavo v šoli)

do 5. 4. 2013

Javna objava stanja prijav v srednjih šola (Internet)                   

10. 4. 2013

Možnost prenosa prijav

do 10. 5. 2013

Nacionalni preizkusi znanja

7., 9., 14. maj. 2013

Objava informacije o omejitvah vpisa (internet)

31. 5. 2013

Seznanitev učencev z dosežki na nacionalnih preizkusih znanja

 30. 5. 2013

Razdelitev spričeval                                            

14. 6. 2013

Učenci odnesejo dokumente na srednje šole                   

med 19 in 21. 6. 2013 (do 14. ure)

Rezultati 1. kroga (omejitev vpisa)

21. 6. 2013

Prijava učencev za 2. krog izbirnega postopka (za tiste, ki niso bili sprejeti v 1. krogu)

do 26. 6. 2013 do

 12. ure

Rezultati 2. kroga (omejitev vpisa)

28. 6. 2013 do 10. ure

Objava prostih mest (Internet)

1. 7. 2013

Vpis  na srednje šole, ki še imajo prosta mesta

do 30. 8. 2013

(Skupno 42 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v Informacije staršem. Zaznamek za trajno povezavo.