Prevozi

PREVOZI

Za vse učence, ki imajo stalno prebivališče oddaljeno od šole več kot 4 km, zagotovlja  brezplačni prevoz Občina Šoštanj v skladu s 56. čl. Zakona o osnovni šoli. Starši prvošolčkov, brez urejenega avtobusnega prevoza nad 2 km, se obrnite na občino, kjer boste dobili dodatne informacije.

Vozni red šolskih avtobusov od 1. 9. 2016 se lahko glede na organizacijo pouka v šolskem letu 2016-17 med letom spremeni. Termine šolskih prevozov ureja Občina Šoštanj.

OSNOVNOŠOLSKI PREVOZI V OBČINI ŠOŠTANJ ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

Vozni red 2017/18  – 21. 2. 2017

Vozni red 2017/18  – 1. 10. 2017

Vozni red 2017/18  – 31. 8. 2017

Učenci do vključno 4. razreda bodo lahko vstopali na postajališču Pohrastnik (lipa) zjutraj, prav tako bodo imeli avtobus po pouku. Razporedili se bodo na avtobus za Lokovico in Florjan. Učenci od 5. do 9. razreda s Pohrastnika nimajo prevoza (ker imajo urejene in varne pešpoti do šole). Varna šolska pot 2015/16

 Koordinator prevozov na šoli:

Klementina Rednak Mežnar,

pomočnica ravnateljice

Za odprtje datoteke Prometno varnostni načrt Občine Šoštanj potrebno naložiti program Google Zemlja – http://www.google.si/intl/sl/earth/. Ko program naložite in zaženete, obkljukate začasna mesta, Prometno varnostni načrt. Avtor načrta – Občina Šoštanj.

Datoteko Prometno varnostni načrt Občine Šoštanj je potrebno prenesti, odpreti s programom, vtičnik ne deluje:

https://www.dropbox.com/s/l41m3vziivbc0nw/PrometnoVarnostniNacrtObcineSostanj.kmz?dl=

 

Načrt varnih šolskih poti v občini Šoštanj je izdelal Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Šoštanj. V mesecu avgustu 2012 ga je prenovila učiteljica Danica Verdev, mentorica prometne vzgoje na naši osnovni šoli. Glede na trenutno situacijo pa se lahko varnostni načrt tudi spremeni.