Knjižnica

KNJIŽNICA

Šolska knjižnica s svojim delom podpira vzgojno-izobraževalno dejavnost šole. Knjižnica je prvenstveno namenjena učenkam in učencem ter delavcem šole.

Učenci si lahko v knjižnici izposodijo knjige, berejo revije, pišejo seminarske naloge in pripravljajo plakate. Učenci si lahko izposodijo največ 5 knjig za 14 dni, nato lahko čas izposoje enkrat podaljšajo (knjig za domače branje in bralno značko ne podaljšujemo). Izgubljeno ali poškodovano knjigo morajo nadomestiti z enako novo ali drugo knjigo enake vrednosti, ki je primerna za šolsko knjižnico.

V okviru šolske knjižnice potekajo v posameznih oddelkih ure knjižničnih informacijskih znanj.

Šolska knjižnica je do vključno 11. 9. 2020 zaprta za vse učence, nato pa bo izposoja po priloženem urniku.

URNIK OBISKA KNJIŽNICE v šol. letu 2020/21

 

PON

TOR

SRE

ČET

PET

7.15 –
7.45

 UČITELJI

       

7.45 – 8.00

 1. b

 

1. c

1. a

5. r.

8.30 – 8.45

 

 

 

 

5. r.

9.40 – 9.55

 

 

 

 

5. r.

10.30 – 10.45

 

 

 

 

5. r.

 11.15-12.15

 4. r.

2. r.

 

 

 3. r.

 

 

 

12.30-13.45
9. r.

 

 

12.45 – 13.45

6. r.

7. r.

 

8. r.

KK

Seznam knjig za domače branje in bralno značko 2020/21

Cobiss

 

 Biblos – spletna eKnjižnica in eKnjigarna

 

Mega kviz

K branju vas vabita knjižničarki: mag. Barbara Turinek  in Brigita Grobelnik, predm. učit.

KNJIŽNIČNI RED ŠOLSKE KNJIŽNICE OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ

(Poslovanje knjižnice za učence in delavce šole)

 

 1. Članstvo, članska izkaznica, izposoja
 • Ob vpisu na našo šolo postanejo vsi učenci člani šolske knjižnice.
 • Članarine ni.
 • Izposoja je možna z izkaznico.
 • Uporabnikom knjižnice je vse knjižnično gradivo dostopno brezplačno.
 1. Izposoja gradiva
 • Knjige si bralci lahko izposodijo za 14 dni. Izposojo vsake knjige, razen za domače branje, je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni.
 • Če učenec kljub večkratnim opozorilom knjižničarke ne vrne knjige, se zamudnina ne zaračuna, ampak si ta učenec v naslednjih treh mesecih ne sme izposoditi knjige v šolski knjižnici, lahko pa jo nemoteno obiskuje.
 • Referenčno gradivo je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice ali razredih, le izjemoma je možna izposoja na dom. Multimedijsko gradivo se ne izposoja na dom.
 • Gradivo si izposoja vsak uporabnik osebno s svojo izkaznico.
 1. Delovni čas
 • Knjižnica je za uporabnike odprta od ponedeljka do petka 11.00 do 14.00, za učitelje pa tudi od 7.30 do 8.30.
 1. Odškodnine za poškodovano ali izgubljeno gradivo
 • Poškodovano ali izgubljeno gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto.
 • Gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, povzročitelj nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko.

 

 1. Pravila obnašanja v knjižnici
 • Vstop v knjižnico s čevlji, hrano in pijačo ni dovoljen.
 • Torbe in jakne se odlaga v garderobi šole ali pred knjižnico.
 • Pogovarja se tiho.
 • Uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena.
 • Računalnik lahko uporablja posameznik samo za potrebe pouka.

Seznam knjig za domače branje in bralno značko 2019/20

Seznam knjig za domače branje in bralno značko 2018/19

Seznam knjig za domače branje in bralno značko 2017/18

Seznam knjig za domače branje in bralno značko 2016/17

(Skupno 1.026 obiskov, današnjih obiskov 1)