Kontakt

OSNOVNI PODATKI:

Naziv šole: Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

Naslov:  Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj

e-naslov:  os-sostanj@guest.arnes.si

Faks: 03 89 866 40

Spletna stran:  http://www.os-sostanj.si  (stara: http://www.ossostanj.si (do 1. 11. 2012 – arhiv, kronika 1. 9. 2008-31. 8. 2012))

Transkacijski račun: 01326-6000000395

Davčna št.: SI96822341

Matična št.:  2136147000

 Ustanovitelj

Ustanoviteljica OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj je Občina Šoštanj.

Šolski okoliš

Osnovno šolo Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj obiskujejo učenci naslednjega okoliša: Bele Vode, Družmirje, Florjan, Gaberke, Lokovica, Ravne, Skorno pri Šoštanju, Šentvid pri Zavodnjah, Topolšica in Zavodnje.

Šolski okoliš podružnice POŠ Topolšica: s šolskim okolišem naselja Topolšica.

TELEFONSKE ŠTEVILKE:

Ravnateljica mag. Majda Zaveršnik Puc / 898 66 00
Pomočnici ravnateljice Zdenka Klanfer, prof.
Jožica Andrejc, učit.
/ 898 66 06
/ 898 66 08
Tajništvo Suzana Čeru, posl. sekretar tel.:
03 / 898 66 00
03/ 898 66 02
fax:
03/ 898 66 40
Računovodstvo Darja Sešel
Karmen Vogrin Klanfer
/ 898 66 16
/ 898 66 18
Zbornica / 898 66 35
Svetovalna služba Jelka Peterlin, prof.
Maja A. Požegar, univ. dipl. psih.
/ 898 66 10
/ 898 66 12
Knjižnica mag. Barbara Turinek
Ana Brigita Grobelnik, učit.
/ 898 66 20
Vodja prehrane Danica Švarc, učit. / 898 66 24
Kuhinja Pera Savić / 898 66 24
Računalničar

Andrej Novak, univ. dipl. inž. rač.

(Bogomira Vrčkovnik Šopar, prof.)

/ 898 66 39
kabinet 1. razred in OPB / 898 66 28
kabinet 2., 3. razred / 898 66 32
kabinet 4. in 5. razred / 898 66 36
kabinet ŠPO / 898 66 22
kabinet LUM, TIT, GUM / 898 66 29
kabinet GEO, ZGO / 898 66 31
kabinet SLJ / 898 66 33
kabinet MAT, FIZ / 898 66 34
kabinet BIO, KEM / 898 66 37
kabinet FIZ, NAR / 898 66 38
kabinet TJ / 898 66 41
ŠD / 898 66 42
hišnik / 898 66 26

Podružnica:

Naziv šole: Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, POŠ Topolšica

Naslov: Topolšica 98, 3326 Topolšica

Google Zemljevid

Telefon: 040 300 014

03 589 23 70

Vodja podružnice: Mojca Šabec, prof.

ZEMLJEVID

 

Google Zemljevid