Aktivi

2016/2017

RAZREDNI AKTIV VODJA AKTIVA
1. razred Tasja Srotič
2. razred Petra Teržan
3. razred Anita Plamberger
4. razred Darja Rotovnik
5. razred Bojana Turnšek Prah
6. razred Marko Novak
7. razred Vesna Ernecl
8. razred Irena Rotovnik Aplinc
9. razred Marija Podvratnik

 

STROKOVNI AKTIV VODJA AKTIVA
AKTIV TUJI JEZIKI Mateja Drev Sem
AKTIV SLJ Tomaž Repenšek
AKTIV MAT-FIZ Albina Rak
AKTIV NARAVOSLOVJA Anica Pudgar
AKTIV DRUŽBOSLOVJA Sabina Žnidar
AKTIV ZA ŠPORT Nataša Nedeljković
UMETNOSTNO-TEHNIČNI Danica Verdev
AKTIV OPB IN JV Alenka Stropnik