Aktivi

2017/2018

RAZREDNI AKTIV VODJA AKTIVA
1. razred Tasja Srotič
2. razred Petra Teržan
3. razred Tjaša Hudarin
4. razred Darja Rotovnik
5. razred Bojana Turnšek-Prah
6. razred mag. Anka Voh
7. razred Ana Velički
8. razred Marica Rožič
9. razred Ana Brigita Grobelnik

 

STROKOVNI AKTIV VODJA AKTIVA
AKTIV TUJI JEZIKI Barbara Povše
AKTIV SLJ Tomaž Repenšek
AKTIV MAT-FIZ Albina Rak
AKTIV NARAVOSLOVJA Anica Pudgar
AKTIV DRUŽBOSLOVJA Sabina Žnidar
AKTIV ZA ŠPORT Nataša Nedeljković
UMETNOSTNO-TEHNIČNI Danica Verdev
AKTIV OPB IN JV mag. Mateja Modrej