Matematika

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden
8. teden
9. teden
10. teden

11. teden:

MATEMATIKA, 8. razred, TO, 2. 6. 2020

To sta (upamo) naši zadnji uri pouka na daljavo v tem šolskem letu.

Glede ocen in zaključevanja se boste zmenili v šoli z učitelji, ki vas poučujejo v učni skupini.

Danes boste rešili preverjanje znanja. Naloge, ki so označena z * niso obvezne. Rešite jih tisti učenci, ki to zmorete oz. ste samostojno predelali to snov v i – učbeniku.

Rešitve tega lista prinesete v šolo in jih boste pregledali v šoli.

Se vidimo v šoli.

 

10. teden: 25.-29. 5. 2020: Utrjevanje znanja:

Pitagorov izrek

Krog

MAT8r10trKrog

MAT8r10trPitagorov

 

NAVODILA ZA  osmošolce – MATEMATIKA
Z majem bomo stopili v 7. teden pouka na daljavo. Kot kaže trenutno, boste šolsko leto zaključili na daljavo. V mesecu maju in juniju bomo vaše delo tudi ocenjevali in na koncu ocene zaključili.

Ocenjeni boste iz projektne naloge, ki jo boste oddali do ponedeljka, 25. 5. 2020. (Zabeleži si ta datum na koledarček.) Vsa navodila bodo podana naknadno, bo pa vezana na snov, ki se jo učimo.

Če morate popraviti negativne ocene za nazaj, stopite v kontakt preko e-Asistenta vsak s svojim učiteljem, ki vas je v razredu poučeval matematiko.

Pri zaključevanju bomo upoštevali ocene, ki so bile pridobljene v šoli do 13. 3. 2020, oceno projektne naloge, pa tudi vaše delo na daljavo, napredek in vztrajnost.

Delo je gotovo drugačno kot pri klasičnem pouku v šoli. Iz vsake nove situacije v življenju se lahko nekaj naučimo in poskušamo pridobiti pozitivne izkušnje, napake pa se naučimo popraviti.

Mnogi zelo lepo delate, pošiljate zahtevane izdelke. Tudi če ni vse prav, poskušam pomagati s kakšnim nasvetom. Nekateri pa te možnosti žal niste izkoristili. V mesecu maju nalog za nazaj ne bom več pregledovala, lahko si boste ogledali rešitve teh nalog, ki bodo priložene prvi uri v maju.
Naloge iz tekoče snovi pa opravljajte vestno in pošljite v pregled tiste, ki so zahtevane.
Zdržite še malo in ostanite zdravi!

 

9. teden:

MATEMATIKA, 8. razred, (19. 5. in 21. 5. 2020)

Spoštovani osmošolci!

Ta teden boste opravili projektno nalogo, s katero boste pokazali znanje iz poglavij : Funkcija in sorazmerja, Krog in Pitagorov izrek. Upam, da ste snov dobro predelali in da to ne bo prevelika težava. Če je kdo snov pozabil, naj se vrne nazaj in še enkrat prebere in ponovi tisto poglavje.

Ne pozabite, da morate nalogo oddati najkasneje 25. 5. 2020. Če do tega datuma naloge ne oddaš, dobiš nezadostno oceno.

Vsa navodila za izdelavo naloge so v priponki.

Želim vam veliko dobrih idej in uspešno delo.

 

8. teden: Torek: Uporaba Pitagorovega izreka v enakokrakem/enakostraničnem trikotniku

rDN8r8t190

Četrtek: Uporaba Pitagorovega izreka v rombu

Za tiste, ki zmorete več, si v okviru dodatnega pouka poglejte še Pitagorov izrek v enakokrakem trapezu, deltoidu in v koordinatnem sistemu na povezavi https://eucbeniki.sio.si/mat8/848/index.html

 

7. teden: Torek: Pitagorov izrek

Rešitve nalog za oddajo 2.-6. tedna:

NalogeOddajaObsegKroga

SpelaKrogResitve

SpelaPremoObratnoSorazmerje

SpelaVeckotniki

Četrtek: PITAGOROV IZREK V PRAVOKOTNIKU IN KVADRATU

 

Prvomajske počitnice: 27. 4.-1. 5. 2020

 

6. teden: Torek: RAČUNANJE POLMERA IZ PLOŠČINE KROGA

Četrtek: Utrjevanje krog
5. teden:  16. 4. 2020

Naslov: PLOŠČINA KROGA

Razlaga je na povezavi https://drive.google.com/file/d/1LMeWpMIRDxHWELPhXxqdQ6CWqVSd3FXy/view?usp=sharing

Za utrjevanje rešite naloge iz učbenika str. 170/1.a,c. 3. a  in 5.

Pravilnost rešitev teh nalog boste preverili pri naslednji uri.

MATEMATIKA, 8.razred, DOPOLNILNI POUK, 5. teden
Še dodatne vaje iz obsega in ploščine kroga najdete na povezavi
https://interaktivne-vaje.si/matematika/ploscina/ploscina_kroga.html

 

MATEMATIKA, 8. razred, dodatni pouk, 5. teden
Z DMFA so sporočili, da bodo v primeru, da se vrnemo v šolske klopi čimprej izpeljali tekmovanje Mednarodni matematični kenguru. Še nekaj vaj dobite na povezavi: https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx

 

4. teden:

1. in 2. ura: MATEMATIKA, 8. razred, TO, 7. 4. (2 uri)

Začenjamo novo poglavje KROG. Najprej bomo ponovili pojme o krogu, ki so v priponki. Prerišite in prepišite si jih.

Razlago obsega kroga najdete na povezavi.

Prerišite si tabelo, obrazce, število  in njegova približka ter oba primera.

Za vajo rešite str. 164/1, 2, 4

 

3. in 4. ura: RAČUNANJE POLMERA IN PREMERA IZ OBSEGA

 

Dodatni pouk:  Predelaj poglavje KROŽNI LOK  na povezavi https://eucbeniki.sio.si/mat8/840/index.html

 

3. teden: TOREK

ČETRTEK

Dopolnilni pouk

 

 

2. teden: 4. ura Dodatni

MATEMATIKA8 2. teden – 1. ura

MAT82t 2. ura – VEČKOTNIKI

MATEMATIKA, 8. RAZRED, TEDEN 23. 3. – 27. 3. 2020, 3. URA

resitveVeckotniki2h

Nova snov: DIAGONALE VEČKOTNIKA

Preriši tabelo v zvezek in jo dopolni s slikami.

večkotnik Slika večkotnika z diagonalami Št. diagonal iz enega oglišča Št. vseh diagonal
trikotnik 0 0
štirikotnik 1

1*4:2=2

4 oglišča po ena diagonala. Z dva delimo zato, ker je vsaka diagonala šteta pri obeh ogliščih.

petkotnik 2 5*2:2=5
šestkotnik 3 6*3:2=9
sedemkotnik 4 7*4:2=14
n-kotnik n-3

n*(n-3):2

n oglišč po n-3 diagonal

n  označuje število ogljišč večkotnika (npr. trikotnik ima n=3, šestkotnik n=6…)

Število diagonal v n – kotniku izračunamo po formuli  n*(n-3):2

Utrjevanje: Rešite naloge v učb. str. 147/3 – 7 .

 

MATEMATIKA 8, 2. teden, 4. ura – KOTI VEČKOTNIKA

resitve3hDiagonaleVeckotnika

 

MATEMATIKA, 8. RAZRED, 2. teden, DODATNI POUK

Ali ste že rešili vse naloge na spletni povezavi od prejšnjega tedna? https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx

Če je to res, dodajam še nekaj težjih nalog iz odstotkov:

1.) Vojko je 5000€ vezal na banki za 3 leta tako, da mu bodo vsako leto pripisali 2 % obresti. Koliko denarja bo tako imel na banki po 3 letih?

2.) Oče, mama, 4-letna Layla in 11-letni Rok se odpravijo na dopust. Cena dopusta za odraslega je 200 €. Za otroka do pet let starosti plačajo 30% cene odraslega. Otrok od pet do dvanajst let ima 20% popusta. Koliko bo vsa družina skupaj plačala za dopust?

3.) Dani sta števili 15 in 6. Prvo število povečamo za 10%, drugo zmanjšamo za 10%. Za koliko % se pri tem spremeni produkt obeh števil?

4.) Cena televizorja je 800€. Televizor bo kupil na 5 obrokov zato bo pri tem moral plačati še 4,5% obresti. Kolikšen je obrok odplačevanja televizorja?

Rešitve: 1. 5306,40 €,

  1. 620
  2. Produkt se zmanjša za 1%.
  3. En obrok je 167,20 €.

 

1. teden: 1. ura 2. ura 3. ura 4. ura Dodatni DopolnilniMATEMATIKA, 8. RAZRED TEDEN 16. 3 – 20. 3. 2020, 1. URA

Tisti, ki še niste rešili nalog iz odstotkov str. 123/3 – 9, rešite najprej to. Pri 5. in 9. nalogi 100% pripada v krogu središčni kot 360˚.

Veliko vaj iz procentov najdeš na spletni povezavi https://interaktivne-vaje.si/matematika/procent_ulomek_dec_st/procenti_2.html

 

Nova snov: OBRATNO SORAZMERJE

Primer:

Najem kombija za en dan stane 100 EUR. Koliko plača vsak, če si to ceno pravično razdelijo 1, 2, 4, 5 ali 8 izletnikov?

 

Št. izletnikov 1 2 4 5 8
Cena/posameznika (€) 100 50 25 20 12,5
Skupna cena (€)= produkt 100 100 100 100 100

Količini sta v obratnem sorazmerju, če zanju velja: Če se prva količina dvakrat, trikrat,… poveča, se druga količina dvakrat, trikrat… zmanjša.

Produkt obeh količin je konstanten.

V učb. Str. 125 najdeš primer, ki je rešen podobno kot smo reševali premo sorazmerje: s puščicami, le da je pri obratnem sorazmerju pri eni količini množenje, pri drugi pa deljenje z istim številom na puščici.

Še lažje pa rešimo obratno sorazmerje, če si naredimo še eno vrstico (ali stolpec) in vanj napišemo produkt. Produkt izračunamo tam, kjer poznamo obe količini. Potem ta produkt zapišemo povsod in neznano količino dobimo z deljenjem.

Primer: Imamo 24 enakih ploščic kvadratne oblike in velikosti 1 cm2. Iz njih sestavimo čim več pravokotnikov, tako da porabimo vse ploščice. Dopolni tabelo za dolžino in širino teh pravokotnikov.

Dolžina a (cm) 1 3 4 6 8
Širina b (cm) 24 2 12
Produkt   (ploščina) 24 24 24 24 24 24 24

24 : 2 =12,  24 : 3 = 8….

Utrjevanje: str. 126/1-7

MATEMATIKA, 8. RAZRED TEDEN 16. 3 – 20. 3. 2020, 2. URA

Za začetek si preglejte rešitve nalog od 1. ure.

V nadaljevanju rešujte še naloge na straneh 126 in 127/8-15, lahko se preizkusite, če zmorete tudi 16 – 19.

Tudi naloge iz obratnega sorazmerja lahko rešujemo s sklepnim računom, le da ne povezujemo križno, ampak vodoravno.

Primer: 9a)  5 strojev ——– 12 ur

8 strojev ——— x

5 * 12= 8 * x  ali  x = 60 : 8 =7,5 ur

Ta način je zelo podoben reševanju s tabelo, saj prav tako izračunamo produkt, ki ga potem delimo.

Podatke pri vsaki nalogi najprej zapiši v tabelo ali pa v sklepni račun kot pri zgornjem primeru.

Preden se lotimo reševanja naloge, moramo določiti, ali sta spremenljivki v premem ali v obratnem sorazmerju. Vprašamo se, kaj se bo zgodilo z drugo količino, če se prva dvakrat poveča. Če se druga tudi dvakrat poveča, je premo. Potem lahko računamo s puščicami ali pa s sklepnim računom (križno množimo) . Če se pa druga dvakrat zmanjša, je  obratno. Rešujemo na enega od načinov, ki smo jih spoznali v prejšnji uri ali pa s sklepnim računom (množimo vodoravno)

Pri 9. nalogi je pri a) in b) obratno sorazmerje, pri c) in č) pa premo.

Veselo na delo!

MATEMATIKA, 8. RAZRED TEDEN 16. 3 – 20. 3. 2020, 3. URA

Rešitve nalog iz učbenika so priložene.  MAT8resitvenaloge2ure

Nova snov: GRAFI IN ENAČBE OBRATNEGA SORAZMERJA

Začnimo kar s primerom:

MATEMATIKA8_3

 

MATEMATIKA, 8. RAZRED TEDEN 16. 3 – 20. 3. 2020, 4. URA

Pri grafu od prejšnje ure se je prikradla napaka. Točk ne bi smeli povezati s črto, ker so za št. delavcev smiselne samo celoštevilčne vrednosti. Ne more biti npr. 2,6 delavcev. S črto povežemo takrat, kadar so smiselne tudi vse vrednosti, ki jih zapišemo z racionalnimi ali realnimi števili (ulomki, decimalne številke, koreni..). Za napako se opravičujem.

Lahko si pregledate rešitve nalog.

Nova snov: EMPIRIČNE PREISKAVE

Danes si boste snov prebrali v učbeniku na straneh 132 – 137.

Utrjevanje: Rešite naloge z učnega lista.

 

MATEMATIKA 8. RAZRED, DODATNI POUK

Posredujem uradno sporočilo organizatorja tekmovanja:

Tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru 2020 bi morali izvesti tretji četrtek v marcu (tj. danes, 19. 3. 2020), a smo ga zaradi trenutnih zdravstvenih razmer prestavili za nedoločen čas.

Da bi čas do tekmovanja hitreje minil in se bodo učenci na tekmovanje lahko še bolje pripravili, smo omogočili spletno reševanje nalog z nekaterih izmed preteklih tekmovanj Mednarodni matematični kenguru.

Spletna stran:
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx

Lep pozdrav, Matjaž Željko

MATEMATIKA 8. RAZRED, DOPOLNILNI POUK

Mat8dopolnilni

 

Nagovor 1.-6. teden:

NAVODILA ZA  osmošolce – MATEMATIKA

Spoštovani učenke in učenci!

Glede na situacijo nastalo v državi, bomo izvajali pouk na daljavo. Pri matematiki boste imeli pripravljene datoteke posameznih ur. Za vsak teden bodo pripravljene 4 ure, ki jih predelate v tekočem tednu.

V posamezni uri bo natančno opredeljeno, kaj si prepišete v zvezek, kaj lahko rešite ustno, kje lahko najdete še dodatne vaje. Konec vsake ure bo podana naloga in v naslednji uri tudi njene rešitve. Posredovali vam bomo dodatne povezave za vaje na spletu.

Za učence, ki se pripravljajo na tekmovanje, bodo pripravljene dodatne naloge iz tekmovanj v datoteki DODATNI POUK.

Če boste imeli probleme z razumevanjem, lahko vprašanja posredujete preko eAsistenta ali na mail Mariji Podvratnik, ki bo odgovarjala osmošolcem.

Mail: marija.podvratnik@gmail.com

Glede na dano situacijo naj se vsak čim bolj potrudi, da bomo kljub težavam lahko speljali šolsko leto do konca.

Bodite zdravi!

(Skupno 7.857 obiskov, današnjih obiskov 1)