Vpis v SŠ

Kam in kako: http://www.kaminkako.si/iwp-young/

Vprašalnik: https://www.zadelodajalce.si/evpp/eVPPUcenecPrijava.aspx

Moja izbira.si

Kviz projekta Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade navdušuje za inovativnost in osvetljuje priložnosti njihovega razvoja v inženirskih, tehnoloških in naravoslovnih poklicih.  Namen  kviza je na poljuden in humoren način ozaveščati o dosežkih slovenskih podjetij, inovatorjev in ostalih slovenskih pionirjev na posameznih področjih ter mladim posredno pomagati pri izbiri študija oziroma njihove poklicne poti:

Inženirji bomo – slovenski kvIZUM

 

MIZŠ – vpis v SŠ  2018/19

Priloga I  Koroška regija str. 15; Savinjska regija str. 25/26

 

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2017/18

Rokovnik 9. r. 2017_18

Informativni dnevi v srednjih šolah (pouka prost dan za devetošolce, gredo s starši) 9. in 10. 2. 2018
Seznanjanje učencev in staršev  z vsebinami iz Razpisa za vpis v SŠ do 23. 2. 2018
Prijava za opravljanje preizkusa posebnih nadarjenosti do 5. 3. 2018
Preverjanje posebnih nadarjenosti na nekaterih srednjih šolah (objavljeno v razpisu) med  12. in 24. 3. 2018
Posredovanje prijav srednjim šolam (učenci izpolnijo prijavo v šoli) do 5. 4. 2018
Javna objava stanja prijav v srednjih šola (Internet) 10. 4. 2018 do 16. ure
Možnost prenosa prijav do 25. 4. 2018
Nacionalni preizkusi znanja 4., 8., 10. maj 2018
Objava informacije o omejitvah vpisa (internet) 31. 5. 2018
Seznanitev učencev z dosežki na nacionalnih preizkusih znanja  od 29. 5. do 31. 5. 2018
Razdelitev spričeval 15. 6. 2018
Učenci odnesejo dokumente na srednje šole med 19. in 22. 6. 2018 (do 14. ure)
Rezultati 1. kroga (omejitev vpisa) 22. 6. 2018 do 15. ure
Prijava učencev za 2. krog izbirnega postopka (za tiste, ki niso bili sprejeti v 1. krogu)

do 27. 6. 2018 do

14. ure

Rezultati 2. kroga (omejitev vpisa) 29. 6. 2018 do 15. ure
Objava prostih mest (Internet) 6. 7. 2018 do 15. ure
Vpis  na srednje šole, ki še imajo prosta mesta do 31. 8. 2018

MERILA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Za vpis v srednjo šolo  se bodo upoštevale:

– zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

Učenci, ki se bodo vpisali v program Umetniška gimnazija, bodo opravljali tudi poseben preizkus nadarjenosti.

Posebna merila veljajo tudi za učence, ki se bodo vpisali v športne oddelke programa Gimnazija.

 ŠTIPENDIJE

Državne štipendije (republiške) so namenjene socialno šibkejšim dijakom. Kandidati vloge oddajo kadarkoli, sami na Center za socialno delo, kjer ugotavljajo materialne pogoje za štipendijo.

Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci, ki tudi določajo pogoje. Vloge oddajo kandidati sami, po objavljenem razpisu.

Zoisove štipendije so namenjene nadarjenim in nadpovprečno uspešnih dijakom. Pogoje izpolnjujejo kandidati, ki imajo izjemne dosežke v osmem in devetem razredu (zlato ali srebrno priznanje, umetniško delo z vsaj dvema pozitivnima strokovnima kritikama) in povprečno oceno najmanj 4,7 ali več v zaključnem razredu osnovne šole.

Ostale štipendije, dodeljene s strani organov javne uprave, posebnih fundacij in delodajalcev, ki bodo prav tako objavljene v razpisu Javnega sklada RD za razvoj kadrov in štipendije.

Koristne povezave:

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: www.mddsz.gov.si

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: www.mizs.gov.si/

Svetovalna služba:

 Jelka Peterlin, prof.

 Maja A. Požegar, univ. dipl. psih.

 

MIZŠ – vpis v SŠ  2018/19

Priloga I  Koroška regija str. 15; Savinjska regija str. 25/26

Ne pozabite oddati vloge za štipendijo za deficitarne poklice!(15. 6.-20. 9. 2017)