Vpis v SŠ

Kam in kako: http://www.kaminkako.si/iwp-young/

Vprašalnik: https://www.zadelodajalce.si/evpp/eVPPUcenecPrijava.aspx

Moja izbira.si

Priprave na preizkus likovne nadarjenosti Gimnazija Center Celje, do 12. 1. 2017 –  VabiloPrijavnica

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Rokovnik 9. r. 2016_17

Informativni dnevi v srednjih šolah (pouka prost dan za devetošolce, gredo s starši) 10. in 11. 2. 2017
Seznanjanje učencev in staršev  z vsebinami iz Razpisa za vpis v SŠ do 24. 2. 2017
Prijava za opravljanje preizkusa posebnih nadarjenosti do 28. 2. 2017
Preverjanje posebnih nadarjenosti na nekaterih srednjih šolah (objavljeno v razpisu) med  6. in 18. 3. 2017
Posredovanje prijav srednjim šolam (učenci izpolnijo prijavo v šoli) do 4. 4. 2017
Javna objava stanja prijav v srednjih šola (Internet) 7. 4. 2017 do 16. ure
Možnost prenosa prijav do 25. 4. 2017
Nacionalni preizkusi znanja 4., 8., 10. maj 2017
Objava informacije o omejitvah vpisa (internet) 30. 5. 2017
Seznanitev učencev z dosežki na nacionalnih preizkusih znanja  Od 30. 5. do 1. 6. 2017
Razdelitev spričeval 15. 6. 2017
Učenci odnesejo dokumente na srednje šole med 19. in 22. 6. 2017 (do 14. ure)
Rezultati 1. kroga (omejitev vpisa) 23. 6. 2017
Prijava učencev za 2. krog izbirnega postopka (za tiste, ki niso bili sprejeti v 1. krogu)

do 27. 6. 2017 do

15. ure

Rezultati 2. kroga (omejitev vpisa) 29. 6. 2017 do 14. ure
Objava prostih mest (Internet) 5. 7. 2017 do 16. ure
Vpis  na srednje šole, ki še imajo prosta mesta do 31. 8. 2017

MERILA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Za vpis v srednjo šolo  se bodo upoštevale:

– zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

Učenci, ki se bodo vpisali v program Umetniška gimnazija, bodo opravljali tudi poseben preizkus nadarjenosti.

Posebna merila veljajo tudi za učence, ki se bodo vpisali v športne oddelke programa Gimnazija.

 ŠTIPENDIJE

Ne pozabite oddati vloge za štipendijo za deficitarne poklice!(15. 6.-20. 9. 2017)

Državne štipendije (republiške) so namenjene socialno šibkejšim dijakom. Kandidati vloge oddajo kadarkoli, sami na Center za socialno delo, kjer ugotavljajo materialne pogoje za štipendijo.

Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci, ki tudi določajo pogoje. Vloge oddajo kandidati sami, po objavljenem razpisu.

Zoisove štipendije so namenjene nadarjenim in nadpovprečno uspešnih dijakom. Pogoje izpolnjujejo kandidati, ki imajo izjemne dosežke v osmem in devetem razredu (zlato ali srebrno priznanje, umetniško delo z vsaj dvema pozitivnima strokovnima kritikama) in povprečno oceno najmanj 4,7 ali več v zaključnem razredu osnovne šole.

Ostale štipendije, dodeljene s strani organov javne uprave, posebnih fundacij in delodajalcev, ki bodo prav tako objavljene v razpisu Javnega sklada RD za razvoj kadrov in štipendije.

Koristne povezave:

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: www.mddsz.gov.si

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: www.mizs.gov.si/

Svetovalna služba:

 Jelka Peterlin, prof.

 Maja A. Požegar, univ. dipl. psih.

 

MIZŠ – vpis v SŠ  2017/18

Priloga I  Koroška regija str. 15; Savinjska regija str. 25/26