Geografija

Šolsko tekmovanje: torek, 17. 1. 2017, ob 14.00.

Območno tekmovanje: četrtek, 9. 3. 2017, ob 14.00.

Državno tekmovanje: petek, 7. 4. 2017, ob 12.00.

Tema letošnjega tekmovanja je Naravne danosti sopogojujejo gospodarstvo pokrajine.

Viri in literatura

Razpis

Mentorica tekmovanja iz znanja geografije: Jožica Razbornik- Kukovičič, predm. učit.