eAsistent

eAsistent

Predstavitev eA za starše

Prijavnice eAsistenta za starše so na šoli in jih staršem ni potrebno tiskati. Prijavnice razredniki 3.-9. razreda razdelijo staršem na 1. roditeljskem sestanku.

Staršem, ki že uporabljajo eAsistenta za starše (Osnovni paket ali PLUS pripomočke) in ne želijo spremeniti izbire paketa oz. kontaktnih podatkov, prijavnice ni potrebno ponovno izpolnjevati. Prijavnico naj izpolnijo le, če so spremenili kontaktne podatke.

Staršem bomo posredovali dostopne podatke v začetku šolskega leta oz. ko bodo podatki vneseni v eAsistenta. Vpogled v urnik novega šol. leta bo staršem na portalu viden 31. 8. 2016.

eAsistent 2016/17 prijavnica

easistent2015_16Prijavnica

eA_za_starše_Prijavnica