Govorilne ure

GOVORILNE URE 2019/20

Za doseganje dobrih in učinkovitih učno-vzgojnih rezultatov je potrebno DOBRO SODELOVANJE med učitelji, šolsko svetovalno službo, ravnateljico in starši. Oblike sodelovanja bodo naslednje: roditeljski sestanki, govorilne ure, pisne informacije in srečanja ob prireditvah.

Tloris šole 2019-20

RAZRED RAZREDNIŠTVO DAN ČAS PROSTOR
1. a
A 101
Brigita Robida, prof.  SRE 10:30-11:15 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj. 1. a Maja Tajnik, dipl. vzg.
JV, OPB
 SRE 11:20-12:05 A 102
1. b
A 104
Hermina Ferme, prof. PET 10:30-11:15 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj.
1. b
Maja Tajnik, dipl. vzg.
JV, OPB
SRE  11:20-12:05 A 102
1. c
A 106
Mojca Potočnik, prof. PON 11:20-12:05 1. b
vzgoj. 1. c Tasja Srotič, učit. razred. pouka
JV
 PET 11:20-12:05 1. b
1. d
A 105
Mateja Čokelc, prof.   ČET  07:45-08:30  A 102
vzgoj. 1. d Saša Kokol, dipl. vzg.
JV, OPB
 ČET  07:45-08:30  A 102
1. e, 2. d
POŠ Topolšica
Helena Urh, prof.  ČET 09:40-10:25 Zbornica POŠ Top
vzgoj. 1. e
Tinka Žohar, dipl. vzg.
 ČET 09:40-10:25 Zbornica POŠ Top
2. a
A 203
Polona Ramšak, prof.
 SRE 09:40-10:25 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. b
A 103 
Alenka Grabner, prof.
 PET 08:35-09:20 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. c
A 201
Polonca Libnik, prof.
PON  10:30-11:15 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
3. a
A 206
mag. Mateja Modrej PON 09:40-10:25 3. a
3. b
A 205
Lilijana Ograjenšek, prof.  SRE 08:35-09:20 3. b
3. c
A 204
Anita Plamberger, prof.   PET  10:30-11:15 3. c
3. d
POŠ Topolšica
Breda Korošec, prof. TOR 09:40-10:25
Zbornica POŠ TOP
4. a
A 304
Marija Jakopič, prof.
PON 10:30-11:15 kab. KEM – A 306
4. b
A 301
Darja Rotovnik, prof. 
SRE 09:40-10:25 4. b
4. c
A 303
Mihaela Ovčjak, prof. ČET  08:35-09:20  4. c
4. d
A 319
Špela Lipovšek, prof.  ČET  09:40-10:25 4. d
4. e
POŠ Topolšica
Mojca Šabec, prof. TOR 08:35-09:20 POŠ Top.
4. e
5. a
A 211
Darinka Kurnik, učit. razred. pouka  ČET  11:20-12:05
5. a
5. b
A 213
Zlatka Hudej, učit. razred. pouka
ČET 09:40-10:25 5. b
5. c
A 212
Bojana Turnšek Prah, učit. razred. pouka
 SRE 08:35-09:20 5. c
5. d
A 210
Jožica Dobnik, prof.   SRE 10:30-11:15  5. d
6. a
ZGO/
A 107
Christjein Benčina, prof.
ŠPO, ŠSP, NŠP4
 PET 09:40-10:25 kab. ŠPO
6. b
GEO/
A 113

Marko Novak, prof. ŠPO, NŠP56, IŠP
 PET  07:45-08:30 kab. ŠPO
6. c
MAT 2/
A 208


Mitja Pranjič, prof.
MAT
PON  08:35-09:20 A 209 (kab. MAT)
6. d
TJA/
A 318
Alenka Juršnik, prof.
TJA
 SRE  09:40-10:25 A 317 (kab. TJ)
7. a
SLJ 2/
A 214
Ana Brigita Grobelnik, učit. predm. pouka
SLJ, GKL, knjižnica

 ČET 10:30-11:15 A 309 (knjižnica)
7. b
TIT/
A 108
Danica Verdev, učit. predm. pouka
TIT, ELE

 SRE 09:40-10:25 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
7. c
Splošna 2/A 315
Vesna Ernecl, prof.
TJA
 ČET 09:40-10:25 A 317 (kab. TJ) 
8. a
KEM/
A 305
Marica Rožič, učit. predm. pouka
KEM, POK, BIO, NAR
ČET 10:30-11:15 A 306 (kab. KEM)
8. b
FIZ/
A 308
Ana Velički, prof.
TJA
TOR 11:20-12:05 A 317 (kab. TJ) 
8. c
LUM/
A 112
Mija Žagar, prof.
LUM, LS1,2,3
 PON 09:40-10:25 LUM/A 112
9. a
SLJ 1/
A 215
Sonja Bric, prof.
SLJ, DKE
 ČET  07:45-08:30 A 216 (kab. SLJ)
9. b
GOS/
A 313
Anica Pudgar, učit. predm. pouka
BIO, GOS, NAR, NPH, SPH, vodja prehrane
 PON 08:35-09:20 A 306 (kab. KEM)
9. c
MAT 1/
A 207

Marina Golob, prof.

Irena Rotovnik Aplinc, univ. dipl. org.
MAT, FIZ

 SRE  11:20-12:05  A 209 (kab. MAT)
  UČITELJ,-ICA DAN ČAS PROSTOR
sorazred. 7. a Anka Balant, prof.
TJA
SRE 10:30-11:15  A 317 (kab. TJ)
sorazred. 6. a
Metka Berk, prof.
GUM
PON 10:30-11:15 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
Mateja Drev Sem, prof.
NI, N2N
ČET  11:20-12:05 A 317 (kab. TJ)

Klavdija Lekše, prof.

Marina Golob, prof.
OPB POŠ Top

SRE  10:30-11:15  zbornica Top.
sorazred. 6. d
Tomaž Herman, prof.
ŠPO, IŠP, NŠP6
ČET  10:30-11:15 kabinet ŠPO
Matejka Jeraj Meh, prof.
OPB
 SRE  12:10-12:55 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
  Zdenka Klanfer, prof.
TJA
PON 10:30-11:15 pisarna B 204/Klanfer
sorazred. 6. b
Nataša Nedeljković, prof.
ŠPO, IŠP, NŠP 4
 ČET  09:40-10:25 kabinet ŠPO
Lilijana Neuvirt, vzg.
vodja OPB
 PON  10:30-11:15  A 102 (kab. 1. r. in OPB)
sorazred. 8. c Lidija Pocajt, prof.
NAR, BIO, GOS, SPH
ČET 09:40-10:25 A 307
(kab. FIZ)
sorazred. 9. b Marija Podvratnik, prof.
MAT, FIZ, EZR
PON 10:30-11:15 A 209 (kab. MAT)
Nina Ploštajner, prof.
LUM, OPB
 ČET
SRE (od 5. 2. 2020)
10:30-11:15
11:20-12:05 (od 5. 2. 2020)
A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
sorazred. 9. a Albina Rak, prof.
MAT, FIZ, ZVE
 ČET 07:45-08:30 A 209 (kab. MAT)
sorazred. 6. c Jožica Razbornik Kukovičič, učit. predm. pouka
GEO
ČET
08:35-09:20 A 115 (kab. ZGO-GEO)
Klementina Rednak Mežnar, prof.
MAT
 ČET 09:40-10:25 pisarna B 201/pomočnica ravnateljice
sorazred. 8. b Tomaž Repenšek, prof.
SLJ
ČET  10:30-11:15 A 216 (kab. SLJ)
sorazred. 3. abc Tanja Stropnik, prof.
TIT, OPB
ČET 11:20-12:05 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
sorazred. 7. b Vlasta Šuber, prof.
SLJ
 TOR  08:35-09:20 A 216 (kab. SLJ)
sorazred. 5. abcd Tejo Torej, prof.
ŠPO, ŠZZ, NŠP5
 ČET  07:45-08:30  kabinet ŠPO

Špela Videmšek, prof.
TJA
PET  12:10-12:55 A 316 – Mala TJA
Barbara Vinkler, prof.
projekt SIMS
 /  / /
sorazred. 7. c
mag. Anka Voh
SLJ
 PET  09:40-10:25 A 216
(kab. SLJ)
Bogomira Vrčkovnik Šopar, prof.
UBE, MME, ROM
PON 11:20-12:05 A 312 (kab. MME)
Barbara Zupan, prof.
OPB
 ČET 11:20-12:05 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
sorazred. 8. a
Sabina Žnidar, prof.
ZGO
ČET  09:40-10:25 A 115 (kab. ZGO/GEO)
sorazred. 9. c
Jelka Peterlin, prof. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna pedagoginje
sorazred. 4. abc Maja A. Požegar, univ. dipl. psih. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna psihologinje
Boris Plamberger, prof. odsoten od 1. 9. 2019
Danica Švarc, učit. predm. pouka odsotna od 1. 9. 2019
Nadja Kotnik, prof. odsotna od 1. 9. 2019
Špela Sovič, prof. odsotna od 1. 9. 2019
Barbara Povše, prof.
odsotna od 15. 4. 2019
Maja Strmecki Rožič, prof. odsotna od 3. 5. 2019
Irena Rotovnik Aplinc, univ. dipl. org. odsotna 29. 11. 2019 do 31. 1. 2020
Nada Planinšec, gimn. mat.,
laborantka
/ /  A 307 (kab. FIZ)
Mateja Acman, spremljevalka 2. d / / /
Aleš Dolinšek, spremljevalec  8. a / / /
Matejka Jeraj Meh, prof.,
spremljevalka 1. d
/ / /
Maja Sevčnikar, spremljevalka 8. b / / /
Mobilne učiteljice dodatne strokovne pomoči:
Mojca Dvornik, socialni pedagog
Veronika Marovt, specialni pedagog
Marjetica Sonjak, specialni pedagog
Maja Hercog, socialni pedagog
Mateja Jastrobnik, specialni pedagog
Loreta Palčnik, surdopedagog

RODITELJSKI SESTANKI 2019/20

1. RS – uvodni skupni del, nato oddelčni RS:

Ponedeljek, 9. 9. 2019, 1. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK, 7., 8.  in 9. r. ob 18.00, avla (predavanje: Familylab)

Torek, 10. 9. 2019, 1. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK, 4., 5.  in 6. r. ob 17.00, avla (predavanje: pasti interneta)

Sreda, 11. 9. 2019, 1. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK 1., 2. r., 3. r. ob 17.00, avla (predavanje: M. A. Požegar )

Četrtek, 12. 9. 2019, 1. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK POŠ,  17.00, Topolšica (predavanje M. A. Požegar)

 

POPOLDANSKE GOVORILNE URE 2019/20

Popoldanske govorilne ure so ob četrtkih od 17.00 do 18.00 na centralni in podružnični šoli po naslednjem razporedu:

7. 11. 2019

9. 1. 2020

5. 2. 2020 razredni roditeljski sestanki od 1. do 5. r. in GU

6. 2. 2020 razredni roditeljski sestanki od 6. do 9. r. in GU

2. 4. 2020

7. 5. 2020

Informacij o učnem uspehu po telefonu ne dajemo.

(Skupno 3,698 obiskov, današnjih obiskov 1)