Govorilne ure

GOVORILNE URE 2018/19

Za doseganje dobrih in učinkovitih učno-vzgojnih rezultatov je potrebno DOBRO SODELOVANJE med učitelji, šolsko svetovalno službo, ravnateljico in starši. Oblike sodelovanja bodo naslednje: roditeljski sestanki, govorilne ure, pisne informacije in srečanja ob prireditvah.

Tloris šole 2018/19

RAZRED RAZREDNIŠTVO DAN ČAS PROSTOR
1. a
A 105
Mateja Čokelc, prof.   ČET 11:20-12:05 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj. 1. a Saša Kokol, dipl. vzg.
JV, OPB
 ČET 11:20-12:05 A 102
1. b
A 101
Brigita Robida, prof.  SRE  11:20-12:05 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj.
1. b
Maja Tajnik, dipl. vzg.
JV, OPB
 SRE  11:20-12:05 A 102
1. c
A 104
Tasja Srotič, učit. razred. pouka  SRE 07:45-08:30 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj. 1. c

Mojca Potočnik, prof.

Lilijana Neuvirt, vzg.
JV, OPB

 SRE 07:45-08:30 A 102
1. d, 3. e
POŠ Topolšica
Helena Urh, prof. PON 10:30-11:15 POS Top rač.
vzgoj. 1. d
Tinka Žohar, dipl. vzg.
PON 10:30-11:15 POS Top rač.
2. a
A 203
Polona Ramšak, prof.
 TOR 08:35-09:20 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. b
A 103 
Alenka Grabner, prof.
 ČET  10:30-11:15 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. c
A 106
Petra Teržan, prof.
PET  08:35-09:20 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. d
POŠ Topolšica
Breda Korošec, prof.  TOR  09:40-10:25 Poš TOP rač.
3. a
A 204
Anita Plamberger, prof.  ČET  11:20-12:05 3. a
3. b
A 205
Lilijana Ograjenšek, prof.  PON  08:35-09:20 3. b
3. c
A 206
Tjaša Hudarin, prof.  TOR  11:20-12:05 3. c
3. d
A 201
Polonca Libnik, prof.  TOR 08:35-09:20
3. d
4. a
A 304
Marija Jakopič, prof.
PON 08:35-09:20 4. a
4. b
A 301

Sara Lah, prof.

Darja Rotovnik, prof. 

PON 08:35-09:20 4. b
4. c
A 303
Mihaela Ovčjak, prof. PON  08:35-09:20  4. c
4. d
POŠ Topolšica
Mojca Šabec, prof. SRE 08:35-09:20 4. d
5. a
A 211
Darinka Kurnik, učit. razred. pouka  SRE 10:30-11:15
5. a
5. b
A 212
Bojana Turnšek Prah, učit. razred. pouka
PET 09:40-10:25 5. b
5. c
A 213
Zlatka Hudej, učit. razred. pouka
RAP, logoped

 ČET 08:35-09:20 5. c
5. d
A 210
Jožica Dobnik, prof.   PET 11:20-12:05  5. d
6. a
SLJ 2/
A 214
Vlasta Šuber, prof.
SLJ, GKL
PET 09:40-10:25 A 216 (kab. SLJ)
6. b
MAT 2/A 208
Marija Podvratnik, prof.
MAT, FIZ, EZR
 ČET  07:45-08:30 A 209 (kab. MAT)

6. c
Splošna 1/
A 319

Tejo Torej, prof.
ŠPO, ŠSP, NŠP5&6
PET  09:40-10:25 kab. ŠPO
7. a
ZGO/
A 107
Sabina Žnidar, prof.
ZGO

 ČET 08:35-09:20 A 115 (kab. ZGO/GEO)
7. b
GEO/
A 113

Tomaž Repenšek, prof.
SLJ
 ČET 07:45-08:30  A 217
Mala MAT
7. c
LUM/
A 112
Mitja Pranjič, prof.
MAT
PET 08:35-09:20  A 209 (kab. MAT)
8. a
SLJ 1/
A 215
Sonja Bric, prof.
SLJ, DKE
 PON  10:30-11:15

A 216 (kab. SLJ)

1. pol. A 113 – GEO

8. b
Splošna 2/A 315
Anica Pudgar, učit. predm. pouka
NAR, BIO, GOS, SPH
 PET  08:35-09:20 A 306 (kab. KEM)
8. c
FIZ/
A 308
Irena Rotovnik Aplinc, univ. dipl. org.
MAT, FIZ
 TOR 07:45-08:30 A 209 (kab. MAT)
9. a
GOS/
A 313
Danica Švarc, učit. predm. pouka
BIO, GOS, NAR, NPH, vodja prehrane
 SRE  08:35-09:20 A 307
(kab. FIZ)
9. b
MAT 1/
A 207

Albina Rak, prof.
MAT, FIZ, ZVE
 ČET 07:45-08:30 A 209 (kab. MAT)
9. c
KEM/
A 305
Marica Rožič, učit. predm. pouka
KEM, POK, BIO, NAR
PON  10:30-11:15  A 306 (kab. KEM)
  UČITELJ,-ICA DAN ČAS PROSTOR
sorazred. 8. a Anka Balant, prof. PON 09:40-10:25  A 317 (kab. TJ)
sorazred. 7. b
Metka Berk, prof.
GUM
SRE 09:40-10:25 GUM/
A 114
Mateja Drev Sem, prof.
NI, N2N
TOR  11:20-12:05 A 317 (kab. TJ)
sorazred. 8. b Vesna Ernecl, prof.
TJA
 TOR  11:20-12:05 MME / A 311
sorazred. 3. abcd
Hermina Ferme, prof.
OPB
 PON  12:10-12:55 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
sorazred. 9. a
Ana Brigita Grobelnik, učit. predm. pouka
SLJ, knjižnica
 ČET  08:35-09:20  A 309 (knjižnica)
sorazred. 6. a
Tomaž Herman, prof.
ŠPO, IŠP, ŠSP, NŠP4, ŠVD Top
TOR  09:40-10:25 kabinet ŠPO
sorazred. 4. abc Alenka Juršnik, prof.
TJA
SRE 07:45-08:30 A 317 (kab. TJ)
  Zdenka Klanfer, prof.
TJA
PON 10:30-11:15 pisarna B 204/Klanfer
Nadja Kotnik, prof.
TJA
ČET 08:35-09:20 A 317 (kab. TJ)
sorazred. 2. abc
mag. Mateja Modrej
OPB

PET  11:20-12:05  A 102 (kab. 1. r. in OPB)
sorazred. 9. c Nataša Nedeljković, prof.
ŠPO, IŠP
PET  08:35-09:20 kabinet ŠPO
sorazred. 9. b Marko Novak, prof. ŠPO, NŠP, ŠZZ, ŠVD  TOR  10:30-11:15  kabinet ŠPO
sorazred. 5. ab Boris Plamberger, prof.
ŠPO, ŠSP, ŠZZ
 PON  09:40-10:25 kabinet ŠPO
sorazred. 7. c Mitja Pranjič, prof.
MAT
 PET  08:35-09:20  A 209 (kab. MAT)
 Nina Ploštajner, prof.
LUM, LS1
ČET 10:30-11:15 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
sorazred. 8. c
Jožica Razbornik Kukovičič, učit. predm. pouka
GEO
TOR
10:30-11:15
A 115 (kab. ZGO-GEO)
Klementina Rednak Mežnar, prof.
MAT
 PON  07:45-08:30 pisarna B 201/pomočnica ravnateljice
Špela Sovič, prof.
OPB POŠ Top
 PET  10:30-11:15 zbornica Top.
sorazred. 7. a
Ana Velički, prof.
TJA
 ČET 09:40-10:25  A 317 (kab. TJ)
sorazred. 6. c
Danica Verdev, učit. predm. pouka
TIT, OGL, ELE
 TOR  09:40-10:25 TIT / A 108
Barbara Vinkler, prof.
projekt SIMS
 /  / /
 sorazred. 6. b mag. Anka Voh
SLJ, RET
 PON  09:40-10:25 A 216
(kab. SLJ)
Bogomira Vrčkovnik Šopar, prof.
UBE, MME, ROM
ČET 11:20-12:05 A 312 (kab. MME)
Barbara Zupan, prof.
OPB
A 102 (kab. 1. r. in OPB)
sorazred. 5. cd Mija Žagar, prof.
LUM, LS2,3
SRE  09:40-10:25 LUM/A 112

Jelka Peterlin, prof. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna pedagoginje
Maja A. Požegar, univ. dipl. psih. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna psihologinje
Lilijana Neuvirt, vzg. odsotna od 3. 1. do 26. 5. 2019
Darja Rotovnik, prof. odsotna od 13. 2. 2019
Dijana Kedačič, prof. odsotna od 1. 4. 2019
 Barbara Povše, prof.
odsotna od 15. 4. 2019
 Maja Strmecki Rožič, prof. odsotna od 3. 5. 2019
Nada Planinšec, gimn. mat.,
laborantka
/ /  A 307 (kab. FIZ)
Mateja Acman, spremljevalka 1. d / / /
Aleš Dolinšek, spremljevalec  7. a / / /
Anita Kajtna, dipl. ing., spremljevalka 9. a / / /
Janko Vačun, spremljevalec 7. b / / /
Mobilne učiteljice dodatne strokovne pomoči:
Mojca Dvornik, socialni pedagog
Veronika Marovt, specialni pedagog
Anja Topler, specialni pedagog
Maja Hercog, specialni pedagog
Simona Lipuš, specialni pedagog
Ina Pavlenč, specialni pedagog do 15. 3. 2019
Nadja Šturbej, surdopedagog

RODITELJSKI SESTANKI 2018/19

1. RS – uvodni skupni del, nato oddelčni RS:

Ponedeljek, 10. september 2018, 16. 30 – 1. in 2. r.; 18.00 – 8. in 9. r.

Torek, 11. september 2018,  16. 30 – 3.-5. r.; 18.00 – 6. in 7. r.

Sreda, 12. september 2018, 17.00 v POŠ Topolšica.

POPOLDANSKE GOVORILNE URE

Popoldanske govorilne ure so ob četrtkih od 17.00 do 19.00 na centralni in podružnični šoli po naslednjem razporedu:

8. 11. 2018

4. 2. 2019 razredni roditeljski sestanki od 1. do 5. r. in GU

6. 2. 2019 razredni roditeljski sestanki od 6. do 9. r. in GU

4. 4. 2019

Informacij o učnem uspehu po telefonu ne dajemo.

 

GOVORILNE URE 2017/18

Za doseganje dobrih in učinkovitih učno-vzgojnih rezultatov je potrebno DOBRO SODELOVANJE med učitelji, šolsko svetovalno službo, ravnateljico in starši. Oblike sodelovanja bodo naslednje: roditeljski sestanki, govorilne ure, pisne informacije in srečanja ob prireditvah.

Tloris šole 2018/19

Tloris šole 2017/18

RAZRED RAZREDNIŠTVO DAN ČAS PROSTOR
1. a
A 105
Mateja Čokelc, prof.   ČET 7.45–8.30 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj. 1. a Saša Kokol, dipl. vzg.
JV, OPB
 ČET 7.45–8.30 A 102
1. b
A 101
Brigita Robida, prof.  PON 11.20-12.05 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj.
1. b
Maja Tajnik, dipl. vzg.
JV, OPB
PON 11.20-12.05 A 102
1. c
A 104
Tasja Srotič, učit. razred. pouka  TOR 7.45-8.30 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj. 1. c Lilijana Neuvirt, vzg.
JV, OPB

PON 10.30–11.15 A 102
1. d
POŠ Topolšica
Helena Urh, prof.  TOR 9.40–10.25 zbornica Top.
vzgoj. 1. d
Martina Žohar, dipl. vzg.
 TOR  9.40–10.25  zbornica Top.
2. a
A 106
Petra Teržan, prof.  TOR 10.30–11.15 2. a
2. b
A 103 
Alenka Grabner, prof.
 ČET 9.40–10.25 2. b
2. c
A 203
Polona Ramšak, prof.
 TOR 9.40–10.25 2. c
2. d
POŠ Topolšica
Breda Korošec, prof.
RAP, JV Top
 TOR 10.30–11.15 zbornica Top.
3. a
A 205
Lilijana Ograjenšek, prof.  ČET 11.20-12.05 3. a
3. b
A 201
Polona Libnik, prof. SRE 7.45–8.30 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
3. c
A 204
Anita Plamberger, prof.   TOR 11.20-12.05 3. c
3. d
A 206
Tjaša Hudarin, prof.  TOR 11.20-12.05
3. d
3. e, 4. e
POŠ Topolšica
Mojca Šabec, prof. PET 7.45–8.30 3. e & 4. e
4. a
A 304
Jožica Dobnik, prof.  TOR 8.35-9.20 4. a
4. b
A 319
Marija Jakopič, prof.
PON 10.30–11.15 4. b
4. c
A 303
Mihaela Ovčjak, prof.  SRE  9.40–10.25  4. c
4. d
A 301
Darja Rotovnik, prof.   ČET 9.40–10.25
4. d
5. a
A 212
Bojana Turnšek Prah, učit. razred. pouka
PON 9.40–10.25 5. a
5. b
A 211
Darinka Kurnik, učit. razred. pouka
 TOR 10.30–11.15 5. b
5. c
A 213
Zlatka Hudej, učit. razred. pouka
RAP, logoped
 PON 9.40–10.25  5. c
6. a
Splošna 1/
A 210
Boris Plamberger, prof.
ŠPO, ŠZZ, NŠP 6
TOR 9.40–10.25 kab. ŠPO
6. b
MAT 2/A 208
Mitja Pranjič, prof.
MAT
 PET  11.20–12.05 A 209 (kab. MAT)

6. c
SLJ 2/
A 214

mag. Anka Voh
SLJ, OPB
SRE 8.35-9.20 A 216
(kab. SLJ)
7. a
TJA 1/
A 318
Barbara Povše, prof.
TJA

 PET 11.20-12.05 A 317 (kab. TJ)
7. b
SLJ 1/
A 215

Tomaž Repenšek, prof.
SLJ, OPB
 PON 8.35-9.20  A 216
(kab. SLJ)
7. c
Splošna 2/A 315
Ana Velički, prof.
TJA

 ČET 11.20-12.05 A 317 (kab. TJ)
7. d
TIT/A 108
Danica Verdev, učit. predm. pouka
TIT, OGL, ELE
 PET  11.20-12.05 TIT / A 108
8. a
GOS/
A 313
Danica Švarc, učit. predm. pouka
BIO, GOS, NAR, vodja prehrane
 ČET 9.40–10.25 A 307
(kab. FIZ)
8. b
MAT 1/
A 207

Albina Rak, prof.
MAT, FIZ
 SRE  12.10-12.55 A 209 (kab. MAT)
8. c
KEM/
A 305
Marica Rožič, učit. predm. pouka
KEM, POK, BIO, NAR
ČET 9.40–10.25  A 306 (kab. KEM)
9. a
GUM/
A 114
Metka Berk, prof.
GUM, OPB
 PET  10.30–11.15 GUM/
A 114
9. b
GEO/A 113
Ana Brigita Grobelnik, učit. predm. pouka
SLJ, knjižnica
SRE 7.45–8.30  A 309 (knjižnica)
9. c
LUM/
A 112

Mija Žagar, prof.
LUM, LS 1, 3, OPB
ČET
10.30-11.15 LUM/A 112
  UČITELJ,-ICA DAN ČAS PROSTOR
sorazred. 8. a
Sonja Bric, prof.
SLJ, DKE
SRE 11.20-12.05 A 216
(kab. SLJ)
sorazred. 6. b
Mateja Drev Sem, prof.
NI, N2N
PON 10.30–11.15 A 317 (kab. TJ)
sorazred. 6. c
Tomaž Herman, prof.
ŠPO, IŠP k, ŠSP, NŠP4&6, ŠVD Top
PET 12.10-12.55 kabinet ŠPO
sorazred. 7. b Alenka Juršnik, prof. (od 22. 5.)
TJA
PET 8.35-9.20 A 317 (kab. TJ)
  Zdenka Klanfer, prof.
TJA
PON 9.40–10.25 pisarna B 204/Klanfer
Polonca Menih, prof.
OPB1
 ČET 11.20-12.05 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
sorazred. 3. abcd
mag. Mateja Modrej
OPB

 ČET  10.30–11.15  A 102 (kab. 1. r. in OPB) ali 2. a ??
  Manja Mulec, prof.
TJA, OPB
 PET  10.30–11.15  A 317 (kab. TJ)
sorazred. 9. a Nataša Nedeljković, prof.
ŠPO, NŠP 5, OPB
 SRE 11.20-12.05 kabinet ŠPO
sorazred. 8. c Marko Novak, prof. ŠPO, NŠP4, ŠVD1  PET   10.30–11.15  kabinet ŠPO
sorazred. 2. abc
Darja Pečnik, prof.
OPB2
 SRE  12.10-12.55  A 102 (kab. 1. r. in OPB)

Jožica Plešnik, prof.
N2,3
 SRE 11.20-12.05  A 317 (kab. TJ)
sorazred. 7. a
Marija Podvratnik, prof.
MAT, EZR, TIT 6 
 PON 10.30–11.15 A 209 (kab. MAT)
sorazred. 9. b
Anica Pudgar, učit. predm. pouka
NAR, BIO, GOS, NPH, SPH, OPB
 SRE 11.20-12.05  A 306 (kab. KEM)
sorazred. 9. c
Jožica Razbornik Kukovičič, učit. predm. pouka
GEO
PON
10.30–11.15
A 115 (kab. ZGO-GEO)
sorazred. 6. a Klementina Rednak Mežnar, prof.
MAT
 SRE  8.35-9.20 pisarna B 201/pomočnica ravnateljice
sorazred. 8. b
Irena Rotovnik Aplinc, univ. dipl. org.
MAT, FIZ
 ČET 10.30-11.15 A 209 (kab. MAT)
  mag. Maja Strmecki Rožič
LUM, LS 2, OPB5
 PON 11.20-12.05 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
Špela Sovič, prof.
OPB POŠ Top
 PET   10.30–11.15 zbornica Top.
sorazred. 5. abc
Dijana Šmon, prof.
TJA
 ČET 8.35-9.20  A 317 (kab. TJ)
Vlasta Šuber, prof.
SLJ, pedagog
 PON  10.30-11.15  A 216
(kab. SLJ)
Tejo Torej, prof.
ŠPO, IŠP o, ŠZZ, ŠVD2, NŠP5&6
 SRE  10.30–11.15  kabinet ŠPO
Bogomira Vrčkovnik Šopar, prof. (od 19. 5.)
UBE, MME, ROM
TOR 8.35–9.20 A 312 (kab. MME)
sorazred. 7. d
Sabina Žnidar, prof.
ZGO, RDK
 PET 9.40–10.25 A 115 (kab. ZGO-GEO)
sorazred. 4. abcd
Jelka Peterlin, prof. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna pedagoginje
sorazred. 7. c Maja A. Požegar, univ. dipl. psih. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna psihologinje
Aleš Dolinšek, spremljevalec 2. a, 6. a
/ / /
Darko Jug, gimn. mat.,
laborant
/ /  A 307 (kab. FIZ)
Klavdija Lekše, prof., spremljevalka 8. a / / /
Janko Vačun, spremljevalec 6. b / / /
Vesna Ernecl, prof. odsotna  / /
Ines Gerold, prof. 12 2017 / /
Petra Hribernik, prof.
do 22. 5. 2018
/ /
Valentina Jazbec Zečiri, prof.
(10.-25. 5.) / /
Andrej Novak, univ. dipl. inž. rač. do 19. 5. / /
Mobilne učiteljice dodatne strokovne pomoči:
Mojca Dvornik, socialni pedagog
Veronika Marovt, specialni pedagog
Mojca Ritlop,
Anja Topler, specialni pedagog
Alenka Cehner, specialni pedagog
Milena Četina, univ. dipl. psiholog

RODITELJSKI SESTANKI 2017/18

1. RS – uvodni skupni del, nato oddelčni RS:

Četrtek, 7. september 2017
ob 16.30, avla šole – predavanje za starše 1. in 2. razredov, nato roditeljski sestanki po razredih
ob 18.00 – roditeljski sestanek za starše 8. in 9. razredov.

Ponedeljek, 11. september 2017
ob 16.30, avla šole – predavanje za starše 3., 4. in 5. razredov, nato roditeljski sestanki po razredih
ob 18.00 – roditeljski sestanek za starše 6. in 7. razredov.

Torek, 12. september 2017
ob
17.00 – roditeljski sestanek  za starše učencev POŠ Topolšica.

POPOLDANSKE GOVORILNE URE

Popoldanske govorilne ure so ob četrtkih od 17.00 do 18.00 na centralni in podružnični šoli po naslednjem razporedu:

5. 10. 2017 1. 2. 2018 razredni roditeljski sestanki od 1. do 9. r. 5. 4. 2018
9. 11. 2017 11. 1. 2018 10. 5. 2018

Informacij o učnem uspehu po telefonu ne dajemo.

GOVORILNE URE 2016/17

Za doseganje dobrih in učinkovitih učno-vzgojnih rezultatov je potrebno DOBRO SODELOVANJE med učitelji, šolsko svetovalno službo, ravnateljico in starši. Oblike sodelovanja bodo naslednje: roditeljski sestanki, govorilne ure, pisne informacije in srečanja ob prireditvah.

Tloris šole 2016/17

RAZRED RAZREDNIŠTVO DAN ČAS PROSTOR
1. a
A 104
Tasja Srotič, učit. razred. pouka  PON 7.45–8.30 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj. 1. a Lilijana Neuvirt, vzg.
JV, OPB
 PON 7.45–8.30 A 102
1. b
A 105
Mateja Čokelc, prof.  PET 10.30-11.15 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj.
1. b
Saša Kokol, dipl. vzg.
JV, OPB
PET 10.30–11.15 A 102
1. c
A 101
Brigita Robida, prof.  ČET 7.45–8.30 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj. 1. c Maja Tajnik, dipl. vzg.
JV, OPB
ČET 7.45–8.30 A 102
1. d
POŠ Topolšica
Helena Urh, prof.  TOR 7.45–8.30 zbornica Top.
2. a
A 203
Polona Ramšak, prof.  SRE 10.30–11.15 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. b
A 103 
Alenka Grabner, prof.
 ČET 10.30-11.15 2. b
2. c
A 106
Mateja Modrej, mag. (od 7. 2. 2017)
 ČET 8.35–9.20 2. c
2. d
A 201
Petra Teržan, prof.  TOR 11.20-12.05 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. e
POŠ Topolšica
Breda Korošec, prof. TOR 9.40-10.25 zbornica Top.
3. a
A 303
Lilijana Ograjenšek, prof.  ČET 10.30–11.15 3. a
3. b
A 205
Mihaela Ovčjak, prof. SRE 10.30–11.15 3. b
3. c
A 206
Tjaša Hudarin, prof.  SRE 10.30–11.15 3. c
3. d
A 204
Anita Plamberger, prof.  ČET   9.40-10.25
3. d
3. e, 4. d
POŠ Topolšica
Mojca Šabec, prof. SRE 7.45–8.30 zbornica Top.
4. a
A 304
Jožica Dobnik, prof.  ČET 9.40-10.25 4. a
4. b
A 319
Marija Jakopič, prof. PON 8.35–9.20 4. b
4. c
A 301
Darja Rotovnik, prof.   SRE  10.30–11.15
A 302 (kab. 4. r.)
5. a
A 212
Bojana Turnšek Prah, učit. razred. pouka
PON 10.30–11.15 5. a
5. b
A 213
Zlatka Hudej, učit. razred. pouka
RAP, logoped
 TOR 10.30–11.15 5. b
5. c
A 211
Darinka Kurnik, učit. razred. pouka  PON 10.30–11.15  5. c
6. a
SLJ 2/
A 214
Vlasta Šuber, prof. SLJ, pedagog
SRE 9.40–10.25 A 216 (kab. SLJ)
6. b Splošna 1/
A 210
Marko Novak, prof. ŠPO, NŠP6, ŠVD1  ČET 8.35-9.20 kab. ŠPO
6. c
MAT 1/
A 207
Klementina Rednak Mežnar, prof.
MAT
PON 9.40-10.25 A 209 (kab. MAT)
6. d
MAT 2/
A 208
Tejo Torej, prof.
ŠPO, ŠZS, ŠZZ, ŠVD2, NŠP4&6
 SRE 8.35-9.20 kab. ŠPO
7. a
TJA 1/
A 318
Vesna Ernecl, prof.
TJA
 PET 8.35-9.20 A 316/Mala TJA
7. b
Splošna 2/A 315
Anica Pudgar, učit. predm. pouka
NAR, BIO, GOS, NPH, SPH
 SRE 8.35-9.20  A 306 (kab. KEM)
7. c
SLJ 1/
A 215
Sonja Bric, prof.
SLJ, DKE
 PON  11.20-12.05 A 216
(kab. SLJ)
8. a
GOS/
A 313
Irena Rotovnik Aplinc, univ. dipl. org.
MAT, FIZ
 ČET  11.20-12.05  A 209 (kab. MAT)
8. b
KEM/
A 305
Ana Brigita Grobelnik, učit. predm. pouka
SLJ, knjižnica, JV
SRE 9.40-10.25  A 309 (knjižnica)
8. c
LUM/
A 112
Mija Žagar, prof.
LUM, LS 2, 3
 SRE  9.40–10.25 LUM/A 112
9. a
ZGO/

A 107
Sabina Žnidar, prof.
ZGO, RDK
 TOR 9.40–10.25 A 115 (kab. ZGO-GEO)
9. b
GUM/
A 114
Metka Berk, prof.
GUM
 TOR 10.30-11.15 GUM/
A 114
9. c
FIZ/
A 308
Marija Podvratnik, prof.
MAT, FIZ, EZR, TIT 6
TOR
9.40-10.25 A 209 (kab. MAT)
  UČITELJ,-ICA DAN ČAS PROSTOR
  Jožica Andrejc, učit. predm. pouka
OPB
SRE 11.20-12.05  pisarna B 201/Andrejc

Mateja Drev Sem, prof.
NI, TJA 4, 5, N2N 4.-6. r.
TOR 12.10-12.55 A 317 (kab. TJ)
sorazred. 6. a
Tomaž Herman, prof.
ŠPO, IŠP k, NŠP4, ŠVD Top
PON 8.35-9.20 kabinet ŠPO
sorazred. 9. a Petra Hribernik, prof.
TJA
 ČET 11.20-12.05 A 317 (kab. TJ)
  Zdenka Klanfer, prof.
TJA
PON 10.30-11.15 pisarna B 204/Klanfer
Polonca Menih, prof.
OPB1
 SRE 12.10-12.55 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
  Manja Mulec, prof.
TJA, NI, N2N 4.-6. r.
 TOR 9.40–10.25  A 317 (kab. TJ)
sorazred. 8. a Nataša Nedeljković, prof.
ŠPO, NŠP 5
ČET 9.40–10.25 kabinet ŠPO
sorazred. 6. d Andrej Novak, univ. dipl. inž. rač. (od 15. 6. 2017)
UBE, MME
PON  8.35-9.20 A 312 (kab. MME)
Darja Pečnik, prof.
OPB1
sorazred. 6. c
Boris Plamberger, prof.
ŠPO,  IŠP o, ŠSP, ŠZZ, ŠVD 1
PET 11.20-12.05 kabinet ŠPO
  Bernarda Planinšec,
gimn. mat.,

laborantka
 / /  A 307 (kab. FIZ)
sorazred. 5. c
Barbara Povše, prof.
TJA
 SRE 8.35-9.20 A 317 (kab. TJ)
sorazred. 8. c
Mitja Pranjič, prof.
MAT
SRE 9.40–10.25  A 209 (kab. MAT)
sorazred. 8. b
Albina Rak, prof.
MAT, FIZ, ZVE
 PET 10.30-11.15 A 209 (kab. MAT)
sorazred. 9. b
Jožica Razbornik Kukovičič, učit. predm. pouka
GEO
 PON
11.20-12.05
(od 6. 2. 2017)
A 115 (kab. ZGO-GEO)
sorazred. 9. c
Tomaž Repenšek, prof.
SLJ, OPB

TOR 7.45-8.30 A 216
(kab. SLJ)
sorazred. 7. c
Marica Rožič, učit. predm. pouka
KEM, POK, BIO, NAR
 SRE 11.20-12.05 A 306 (kab. KEM)
Špela Sovič, prof.
OPB
SRE 13.00-13.45 kab 1. r.
  mag. Maja Strmecki Rožič
LUM, LS 1, OPB
PON  10.30-11.15 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
sorazred. 7. a
Danica Švarc, učit. predm. pouka
BIO, GOS, NAR, vodja prehrane
PON 10.30-11.15 A 307 (kab. FIZ)
  mag. Barbara Turinek
knjižnica
/ / A 309 (knjižnica)
sorazred. 5. a
Ana Velički, prof.
TJA
 PON 11.20-12.05 A 317 (kab. TJ)
sorazred. 7. b
Danica Verdev, učit. predm. pouka
TIT, OGL, ELE
ČET 10.30-11.15 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
  Barbara Vikler, prof.
delo s tujci, projekt SIMS
 /  /  /
sorazred. 6. b
mag. Anka Voh
SLJ, OPB
TOR 9.40–10.25  A 216
(kab. SLJ)
/ /
/ / /
  Martina Žohar, dipl. vzg.
OPB POŠ Top
PON
10.30-11.15 zbornica Top.
sorazred. 4. r.
Jelka Peterlin, prof. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna pedagoginje
sorazred. 5. b Maja A. Požegar, univ. dipl. psih. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna psihologinje
  Darko Jug, spremljevalec 5. b /
/
  Rok Skornšek,
spremljevalec 4. b

/ / /
Aleš Dolinšek, spremljevalec 6. b / / /
Klavdija Lekše, prof., spremljevalka 7. a / / /
  Janko Vačun, spremljevalec 9. b / / /
/ Alenka Juršnik, prof. / / /
/ Bogomira Vrčkovnik Šopar, prof. odsotna do 19. 5. 2018 /
Alenka Stropnik, prof.
do 30. 11. 2016
Lidia Frelih, učit. predm. pouka
do 31. 12. 2016
Hermina Ferme, prof. do 3. 1. 2017
Nika Kočevar, prof. do 7. 2. 2017
Mobilne učiteljice dodatne strokovne pomoči:
Alenka Cehner, specialni pedagog
Milena Četina, univ. dipl. psiholog
Mojca Dvornik, socialni pedagog
Mateja Jastrobnik, specialni pedagog
Mateja Manadalys, specialni pedagog
Jerneja Mežnarc,specialni pedagog
Vesna Pikl, specialni pedagog
Anja Prebil, univ. dipl. soc. ped.
Urška Pušnik Kralj, specialni pedagog

RODITELJSKI SESTANKI 2016/17

1. RS – uvodni skupni del, nato oddelčni RS:

Sreda, 7. 9. 2016, avla šole, 5.-7. r. ob 16.30; 8.in 9. r. ob 18.00.

Četrtek, 8. 9. 2016, avla šole,  16.30, avla šole, 1.-4. r. – matične šole;  18.00 Topolšica – POŠ 1.-4. r.

POPOLDANSKE GOVORILNE URE

Popoldanske govorilne ure so vsak prvi četrtek v mesecu od 17.00 do 18.00 na centralni šoli in podružnični šoli, razen v februarju.

6. 10. 2016 2. 2. 2017 razredni roditeljski sestanki od 1. do 9. r. 6. 4. 2017
10. 11. 2016
(3. 11. – počitnice)
5. 1. 2017 2. 3. 2017 4. 5. 2017

Informacij o učnem uspehu po telefonu ne dajemo.

GOVORILNE URE 2015/16

Tloris šole 2015/16

OPB2015_16ucilnice

Varstvo2_9r2015_161pol

Roditeljski sestanki bodo po dogovoru z razredniki. Skupni bodo v septembru in februarju.

RAZRED RAZREDNIŠTVO DAN ČAS PROSTOR
1. a
A 106
Nika Kočevar, prof.  TOR 7.45-8.30 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj. 1. a Saša Kokol, dipl. vzg.  TOR 8.35-9.20 A 102
1. b
A 104
Tasja Srotič, učit. razred. pouka  TOR 10.30-11.15 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj.
1. b
Lilijana Neuvirt, vzg. TOR 10.30-11.15 A 102
1. c
A 105
Mateja Čokelc, prof.  TOR 8.35-9.20 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj. 1. c Saša Kokol, dipl. vzg.  TOR 8.35-9.20 A 102
1. d
A 101
Brigita Robida, prof.  TOR 9.40-10.25 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj.
1. d
Lilijana Neuvirt, vzg.  TOR 10.30-11.15 A 102
1. e, 2. e
POŠ Topolšica
Helena Urh, prof.
Maja Krajnc, prof. (30. 5. dalje)
 PON 9.40-10.25 zbornica Top.
vzgoj. 1. e   Maja Tajnik, dipl. vzg.   PON 9.40-10.25 zbornica Top.
2. a
A 203
Polona Ramšak, prof.  PET 9.40-10.25 2. a
2. b
A 103 
Alenka Grabner, prof.   PON   10.30-11.15  2. b
2. c
A 206
Alenka Stropnik, prof.  PON 10.30-11.15 2. c
sorazred. 2. c Hermina Ferme, prof. PON 10.30-11.15 2. c
2. d
A 201
Petra Teržan, prof. ČET 9.40-10.25  2. d
3. a
A 303
Lilijana Ograjenšek, prof.   ČET 9.40-10.25 3. a
3. b
A 205
Mihaela Ovčjak, prof.  TOR 8.35-9.20 3. b
3. c
A 204
Anita Plamberger, prof.  PET   10.30-11.15 3. c
3. d, 4. d
POŠ Topolšica
Mojca Šabec, prof.  SRE 7.45-8.30 zbornica Top.
4. a
A 301
Darja Rotovnik, prof.  SRE 9.40-10.25 A 302 (kab. 4. in 5. r.)
4. b
A 304
Jožica Dobnik, prof. ČET  10.30-11.15 A 302 (kab. 4. in 5. r.)
4. c
A 319
Marija Jakopič, prof.  SRE   10.30-11.15 4. c
5. a
A 212
Bojana Turnšek Prah, učit. razred. pouka
PON 9.40-10.25 5. a
5. b
A 213
Zlatka Hudej, učit. razred. pouka  ČET 11.20-12.05 5. b
5. c
A 210
Tjaša Hudarin, prof.
6. r.: ZGO, GEO
 PET 9.40-10.25 5. c
5. d
A 211
Darinka Kurnik, učit. razred. pouka  TOR 8.35-9.20  5. d
6. a
MAT 2/
A 208
Mitja Pranjič, prof.
MAT
 TOR 9.40-10.25  A 217/Mala MAT
6. b Splošna/
A 315
Barbara Povše, prof.
TJA
 PET 11.20-12.05 A 316/Mala TJA
6. c
SLJ 2/
A 214
mag. Anka Voh
SLJ
 ČET 8.35-9.20 SLJ 2/
A 214
7. a
SLJ 1/
A 215
Tomaž Repenšek, prof.
SLJ, GKL
 PET 9.40-10.25 A 216 (kab. SLJ)
7. b
TJA 1/
A 318
Ana Velički, prof. TJA  ČET 11.20-12.05 A 317 (kab. TJ)
7. c
TIT/A 108 
Danica Verdev, učit. predm. pouka
TIT, OGL, ELE
 PON 10.30-11.15 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
8. a
ZGO/
A 107
Sabina Žnidar, prof.
ZGO, DKE
 TOR 12.10-12.55 A 115 (kab. ZGO-GEO)
8. b
GUM/
A 114
Metka Berk, prof.
GUM
 SRE  11.20-12.05 GUM/
A 114
8. c
FIZ/
A 308
Marija Podvratnik, prof.
MAT, FIZ, EZR, TIT 6
PON   9.40-10.25 A 209 (kab. MAT)
9. a
KEM/
A 305
Ana Brigita Grobelnik, učit. predm. pouka
SLJ, knjižnica
 PON 8.35-9.20 A 309 (knjižnica)
9. b
MAT 1/
A 207
Albina Rak, prof.
MAT, FIZ, ZVE
 TOR  10.30-11.15 A 209 (kab. MAT)
9. c
GEO/A 113
Klementina Rednak Mežnar, prof.
MAT
 PET 10.30-11.15 A 209 (kab. MAT)
9. d
GOS/
A 313
Danica Švarc, učit. predm. pouka
BIO, GOS, NAR, vodja prehrane
PET 9.40-10.25 A 307 (kab. FIZ)

 

  UČITELJ,-ICA DAN ČAS PROSTOR
sorazred. 6. c Jožica Andrejc, učit. predm. pouka
OPB
SRE 10.30-11.15 pisarna B 201/Andrejc
Sonja Bric, prof.
SLJ
ČET 9.40-10.25 A 216 (kab. SLJ)
sorazred. 8. c Mateja Drev Sem, prof.
TJN, TJA 4, 5, N2N
SRE 8.35-9.20 A 317 (kab. TJ)
Vesna Ernecl, prof. ČET 10.30-11.15 A 317 (kab. TJ)
   Lidia Frelih, učit. predm. pouka
knjižnica
 / / A 309 (knjižnica)
Bernarda Guzej, gimn. mat.
laborantka
/ A 307 (kab. FIZ)
sorazred. 7. b Tomaž Herman, prof.
ŠPO, IŠP k, ŠVD Top
ČET  9.40-10.25 kabinet ŠPO
sorazred. 8. a Alenka Juršnik, prof.  PON 11.20-12.05  A 317 (kab. TJ)
Zdenka Klanfer, prof.
TJA
PON 10.30-11.15 pisarna B 204/Klanfer
Rok Skornšek
spremljevalec
/ / /
sorazred. 7. a Nataša Nedeljković, prof.
ŠPO, ŠZZ, Ples
 PON 12.10-12.55 kabinet ŠPO
sorazred. 6. b Marko Novak, prof. ŠPO, IŠP nog., ŠVD1 PET 11.20-12.05 kabinet ŠPO
Franc Petek, učit. predm. pouka
OPB
 TOR 11.20-12.05  A 115 (kab. ZGO-GEO)
sorazred. 6. a Boris Plamberger, prof.
ŠPO,  ŠVD 2, 3
 TOR 11.20-12.05 kabinet ŠPO
mag. Maja Strmecki Rožič
LUM, LS 2
SRE 10.30-11.15  A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
sorazred. 9. c Anica Pudgar, učit. predm. pouka
NAR, BIO, GOS, NPH, SPH
 ČET 8.35-9.20 A 306 (kab. KEM)
sorazred. 9. a  Jožica Razbornik Kukovičič, učit. predm. pouka
GEO
 PET 7.45-8.30 A 115 (kab. ZGO-GEO)
sorazred. 8. b Irena Rotovnik Aplinc, univ. dipl. org.
MAT, FIZ
SRE 7.45-8.30 A 209 (kab. MAT)
sorazred. 9. b Marica Rožič, učit. predm. pouka
KEM, POK, BIO, NAR
 PON 10.30-11.15 A 306 (kab. KEM)
Vlasta Šuber, prof. SLJ PON 8.35-9.20 A 216 (kab. SLJ)
sorazred. 7. c Tejo Torej, prof.
ŠPO, ŠZS, ŠZZ, ŠVD1
 ČET 10.30-11.15 kabinet ŠPO
mag. Barbara Turinek
delo s tujci, OPB
SRE 13.00-13.45 zbornica Top.
Bogomira Vrčkovnik Š., prof.
UBE, MME, ROM
PON  11.20-12.05 A 312 (kab. MME)
sorazred. 9. d Mija Žagar, prof.
LUM, LS 1, 3
TOR 11.20-12.05 A 112/LUM
Martina Žohar, dipl. vzg.
OPB
ČET  10.30-11.15 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
  Jelka Peterlin, prof. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna pedagoginje
  Maja A. Požegar, univ. dipl. psih. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna psihologinje
  Breda Korošec, prof.  /
  Darja Pečnik, prof.
Nina Ploštajner, prof. (do 29. 5. 2016) / / /
Gregor Krošelj (jan.-maj 2016) / / /
Špela Sovič
Aleš Dolinšek
Mobilne učiteljice dodatne strokovne pomoči:
Mojca Dvornik, socialni pedagog
Mateja Jastrobnik, specialni pedagog
Ana Linasi, specialni pedagog
Mateja Manadalys, specialni pedagog
Vesna Pikl, specialni pedagog
Nina Wesenschegg, specialni pedagog

RODITELJSKI SESTANKI 2015/16

1. RS – uvodni skupni del, nato oddelčni RS:

Ponedeljek, 7. 9. 2015, avla šole, 1. skupni roditeljski sestanek, 5.-7. r. ob 16.30; 8.in 9. r. ob 18.00.

Torek, 8. 9. 2015, 16.30, avla šole, 1.-4. r. – matične šole;  18.00 Topolšica – POŠ 1.-4. r.; 

POPOLDANSKE GOVORILNE URE

Popoldanske govorilne ure so vsak prvi četrtek v mesecu od 17.00 do 18.00 na centralni šoli in podružnični šoli, razen v februarju.

 

1. 10. 2015 4. 2. 2016 razredni roditeljski sestanki od 1. do 9. r. 7. 4. 2016
5. 11. 2015 7. 1. 2016 3. 3. 2016 5. 5. 2016

 

Informacij o učnem uspehu po telefonu ne dajemo.

GOVORILNE URE 2014/15

Za doseganje dobrih in učinkovitih učno-vzgojnih rezultatov je potrebno DOBRO SODELOVANJE med učitelji, šolsko svetovalno službo, ravnateljico in starši. Oblike sodelovanja bodo naslednje: roditeljski sestanki, govorilne ure, pisne informacije in srečanja ob prireditvah.

Roditeljski sestanki bodo po dogovoru z razredniki. Skupni bodo v septembru in februarju.

Govorilne ure 2014_15

Tloris šole 2014_15

 

RAZRED RAZREDNIŠTVO DAN ČAS PROSTOR
1. a
A 101
Alenka Grabner, prof.  SRE 11.20-12.05 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj. 1. a Lilijana Neuvirt, vzg.
 SRE 11.20-12.05 A 102
1. b
A 104
Tasja Srotič, učit. razred. pouka  ČET 12.10-12.55 A 106
vzgoj.
1. b
Lilijana Neuvirt, vzg.  SRE 11.20-12.05 A 102
1. c
A 105
Mateja Čokelc, prof.  SRE 12.10-12.55 A 106
vzgoj. 1. c Saša Kokol, dipl. vzg.  ČET 11.20-12.05 A 102
1. d
A 106
Polona Ramšak, prof.  TOR 12.10-12.55 A 106
vzgoj.
1. d
Martina Žohar, dipl. vzg.  TOR 12.10-12.55 A 106
1. e, 2. d, 3. d
POŠ Ravne
Brigita Robida, prof. SRE   9.40-10.25 učilnica VV Ravne
1. f, 2. e
POŠ Topolšica
Breda Korošec, prof.  PON  11.20-12.05  zbornica Top.
vzgoj. 1. e   Maja Tajnik, dipl. vzg.   TOR  8.35-9.20 zbornica Top.
2. a
A 201
Petra Teržan, prof.  SRE  11.20-12.05  A 202 (kab. 2. in 3. r.)
2. b
A 103 
Lilijana Ograjenšek, prof.   SRE   11.20-12.05  A 203/4. c
2. c
A 206
Helena Urh, prof.  PET  11.20-12.05  A 202 (kab. 2. in 3. r.)
3. a
A 204
Anita Plamberger, prof.   TOR  9.40-10.25 A 204
3. b
A 205
Mihaela Ovčjak, prof.  TOR   9.40-10.25 A 205
3. c
A 303
Jožica Dobnik, prof.  ČET   11.20-12.05   A 202 (kab. 2. in 3. r.)
3. e, 4. d
POŠ Topolšica
Mojca Šabec, prof.  PON  9.40-10.25 zbornica Top.
4. a
A 304
Zlatka Hudej, učit. razred. pouka PON  7.45-8.30  A 304
4. b
A 301 
Darja Rotovnik, prof.  SRE   7.45-8.30 A 301
4. c
A 203
Marija Jakopič, prof.  PON   10.30-11.15 A 203
5. a
A 210
Tjaša Hudarin, prof.
6. r.: ZGO, GEO
TOR   9.40-10.25  A 302 (kab. 4. in 5. r.)
5. b
A 212
Bojana Turnšek Prah, učit. razred. pouka  TOR  9.40-10.25 A 212
5. c
A 211
Darinka Kurnik, učit. razred. pouka  ČET 10.30-11.15  A 211
6. a GUM/
A 114
Boris Plamberger, prof.
ŠPO,  ŠVD 2, 3
 SRE  11.20-12.05 A 112 LUM
6. b KEM/
A 305
Marko Novak, prof. ŠPO, IŠP nog., ŠVD1  PET  9.40-10.25 A 305 KEM
6. c
TJA 2/
A 319
Barbara Povše, prof.
TJA

 PET 11.20-12.05  A 317 (kab. TJ)
7. a
SLJ 3/
A 213
Vlasta Šuber, prof. SLJ  PET 11.20-12.05  A 216 (kab. SLJ)
7. b
SLJ 1/
A 215
Sonja Bric, prof.
SLJ
 PON  8.35-9.20 A 215
7. c
ZGO/
A 107
Tejo Torej, prof.
ŠPO, ŠZS, ŠZZ, ŠVD1
 ČET 7.45-8.30  A 107 ZGO
8. a
SLJ 2/
A 214
Ana Brigita Grobelnik, učit. predm. pouka
SLJ, knjižnica
 PON  9.40-10.25 A 309 (knjižnica)
8. b
MAT 2/
A 208
Albina Rak, prof.
MAT, FIZ, ZVE
 PON  11.20-12.05 A 307 (kab. FIZ)
8. c
MAT 1/
A 207
Klementina Rednak Mežnar, prof.
MAT
ČET   9.40-10.25 A 209 (kab. MAT)
8. d GOS/
A 313
Danica Švarc, učit. predm. pouka
BIO, GOS, NAR, vodja prehrane
ČET   8.35-9.20 A 307 (kab. FIZ)
9. a Splošna/
A 315
Anica Pudgar, učit. predm. pouka
NAR, BIO, GOS, NPH, SPH
 PON  10.30-11.15 A 306 (kab. KEM)
9. b LUM/
A 112
Mija Žagar, prof.
LUM, LS 2, 3
 SRE  8.35-9.20 A 112
9. c
FIZ/

A 308
Irena Rotovnik Aplinc, univ. dipl. org.
MAT, FIZ
 PON  10.30-11.15 A 307 (kab. FIZ)

 

  UČITELJ,-ICA DAN ČAS PROSTOR
Jožica Andrejc, učit. predm. pouka
OPB
PON 7.45-8.30 pisarna B 201
 sorazred. 9. c Metka Berk, prof.
GUM
TOR 11.20-12.05  A 114/GUM
  Mateja Drev Sem, prof.
TJN, TJA 4, 5, N2N
PET 11.20-12.05 A 316/Mala TJA
 sorazred. 7. b Vesna Ernecl, prof. TOR 8.35-9.20 A 317 (kab. TJ)
   Lidia Frelih, učit. predm. pouka
knjižnica
 / / A 309 (knjižnica)
Bernarda Guzej, gimn. mat.
laborantka
/ A 307 (kab. FIZ)
 sorazred. 9. a Tomaž Herman, prof.
ŠPO, IŠP k, ŠVD Top
 TOR 9.40-10.25  kabinet ŠPO
Zdenka Klanfer, prof.
TJA
PON 10.30-11.15 pisarna B 204
  Bogomira K. Vrčkovnik, prof.
UBE, MME, ROM
PON  11.20-12.05  A 312 (kab. MME)
Nika Kočevar, prof.
OPB
PON 10.30-11.15 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
Ana Nuša Kugonič, učit. razred. pouka
OPB Top.
 PET 11.20-12.05 zbornica Top.
 sorazred. 8. a Nataša Nedeljković, prof.
ŠPO, ŠZZ, Ples
 PON  11.20-12.05 kabinet ŠPO
sorazred. 8. c  Franc Petek, učit. predm. pouka
ZGO
 TOR  9.40-10.25 A 115 (kab. ZGO-GEO)
Nina Ploštajner, prof.
LUM, LS I
TOR 10.30-11.15  A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
  Marija Podvratnik, prof.
MAT, FIZ, EZR, TIT 6
SRE  9.40-10.25  A 307 (kab. FIZ)
 sorazred. 7. a Mitja Pranjič, prof.
MAT
 ČET  7.45-8.30 A 209 (kab. MAT)
  Jožica Razbornik Kukovičič, učit. predm. pouka
GEO
 TOR 10.30-11.15  A 115 (kab. ZGO-GEO)
 sorazred. 9. b Tomaž Repenšek, prof.
SLJ
ČET   10.30-11.15 A 216 (kab. SLJ)
 sorazred. 8. b Marica Rožič, učit. predm. pouka
KEM, POK, BIO, NAR
 SRE 9.40-10.25  A 306 (kab. KEM)
Rok Skornšek
spremljevalec
/ / A 102 (kab. 1. r. in OPB)
  mag. Barbara Turinek
delo s tujci
 / A 102 (kab. 1. r. in OPB)
sorazred. 7. c Ana Velički, prof. TJA ČET 8.35-9.20 A 317 (kab. TJ)
  Danica Verdev, učit. predm. pouka
TIT, OGL, ELE
 TOR  9.40-10.25 A 108/TIT
mag. Anka Voh
SLJ, ŠNO
PET 10.30-11.15 A 216 (kab. SLJ)
 sorazred. 8. d Sabina Žnidar, prof.
ZGO, DKE
SRE   10.30-11.15  A 115 (kab. ZGO-GEO)
  Jelka Peterlin, prof. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna pedagoginje
  Maja A. Požegar, univ. dipl. psih. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna psihologinje
  Alenka Juršnik, prof.  /
  Alenka Stropnik, prof.
mag. Maja Strmecki Rožič / / /
  Branko Guzej, učit. razred. pouka  /
  Darja Pečnik, prof.
  Klemen Belavić (do dec. 2014)
  Petra Hribernik, prof. (do 22. 1. 2015)

 

Mobilne učiteljice dodatne strokovne pomoči:
Mojca Dvornik, socialni pedagog
Mateja Jastrobnik, specialni pedagog
Mateja Manadalys, specialni pedagog
Vesna Pikl, specialni pedagog
Iva Rečnik, specialni pedagog
Anja Topler, specialni pedagog
Nina Wesenschegg, specialni pedagog

RODITELJSKI SESTANKI 2014/15

1. RS – uvodni skupni del, nato oddelčni RS:

8. 9. 2014, 17.00,  ponedeljek, avla šole, 1. skupni roditeljski sestanek,  1.-5. r. – matične šole;  18.00 Topolšica – POŠ 2.-4. r.; 19.00 Ravne – POŠ.

10. 9. 2014, 17.00, sreda, avla šole, 1. skupni roditeljski sestanek, 6.-9. r.

2. RS – oddelčni RS, razredniki razdelijo staršem obvestilo o I. ocenjevalnem obdobju:

5. 2. 2015, četrtek

Teme in datumi ostalih RS bodo objavljeni sproti na uvodni strani.

(Skupno 1,140 obiskov, današnjih obiskov 1)