Govorilne ure

GOVORILNE URE 2021/22

Tloris šole 2021/22

Za doseganje dobrih in učinkovitih učno-vzgojnih rezultatov je potrebno DOBRO SODELOVANJE med učitelji, šolsko svetovalno službo, ravnateljico in starši. Oblike sodelovanja bodo naslednje: roditeljski sestanki, govorilne ure, pisne informacije in srečanja ob prireditvah.

e-naslovi: ime.priimek@os-sostanj.si  oz. ime.priimek-priimek@os-sostanj.si (v mailih ni šumnikov)

RAZRED RAZREDNIŠTVO DAN ČAS PROSTOR
1. a
A 104
Hermina Ferme, prof.  SRE 9.40-10.25 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj. 1. a Lilijana Neuvirt, vzg.
JV, OPB
SRE 9.40-10.25 kab. 1. r. in OPB
1. b
A 105
Mateja Čokelc, prof.  SRE 08:50-09:35 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj.
1. b
Saša Kokol, dipl. vzg.
vodja JV, OPB
ČET 9.40-10.25 kab. 1. r. in OPB
1. c
A 106
Nina Lambizer, prof.  PET 9.40-10.25  kab. 1. r. in OPB
vzgoj. 1. c
Saša Kokol, dipl. vzg.  ČET 9.40-10.25 kab. 1. r. in OPB
1. d
A 101
Brigita Robida, prof.
 PON  08:35-09:20  kab. 1. r. in OPB
vzgoj. 1. d
Maja Tajnik, dipl. vzg.
JV, OPB
 PON  08:35-09:20 kab. 1. r. in OPB
1. t
POŠ Topolšica
Helena Urh, prof.  TOR  08:35-09:20 Zbornica POŠ Top
vzgoj. 1. t
Tinka Žohar, dipl. vzg.
 TOR  08:35-09:20 Zbornica POŠ Top
2. a
A 103 
Alenka Grabner, prof.
 PON 07:45-08:30 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. b
A 203
Polona Ramšak, prof.
 SRE 9.40-10.25 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. c
ex Jedilnica
Tasja Srotič, učit. razred. pouka
PON 9.40-10.25 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. t in 3. t
POŠ Topolšica
Breda Korošec, prof. TOR 07:45-08:30 2. in 3. t
POŠ TOP
3. a
A 204
Anita Plamberger, prof.   SRE  10:30-11:15 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
3. b
A 201
Polonca Libnik, prof.
PON  10:30-11:15 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
3. c
A 205
Lilijana Ograjenšek, prof.  SRE 11.20-12.05 3. c
3. d
A 206
mag. Mateja Modrej ČET 9.40-10.25 3. d
4. a
A 214
(ex SLJ 2)
Miša Ovčjak, prof. SRE 11.20-12.05 4. a
4. b
A 208
(ex MAT 2)
Barbara Bobinac, prof.
 SRE  8.35-9.25 4. b
4. c
A 215
(ex SLJ 1)
Marija Jakopič, prof.
PON 10:30-11:15 A 216 (kab. 4. in 5. r.)
4. t
POŠ Topolšica
Mojca Šabec, prof. PON 08:35-09:20 POŠ Top.
4. t
5. a
A 212
Bojana Turnšek Prah, učit. razred. pouka  ČET 7.45-8.30 Mala MAT
5. b
A 213
Zlatka Hudej, učit. razred. pouka ČET 08:35-09:20 5. b
5. c
A 210
Jožica Dobnik, prof.   PET 7.45-8.30  5. c
5. d
A 211
Darja Rotovnik, prof.  SRE 08:35-09:20 5. d
6. a
A 107
(ex ZGO)
Tanja Ferk, prof.
TIT, GEO 6
 SRE 09:40-10:25 A 115 (kab. ZGO/GEO)
6. b
A 112
(ex LUM)
Barbara Zupan, prof.
 SRE 7.45-8.30 A 209 (kab. MAT)
6. c
A 113

(ex GEO)
Marko Novak, prof.
ŠPO, NŠP 4, IŠP, ŠSP
 SRE 7.45-8.30 kabinet ŠPO
6. d
A 114
(ex GUM)
Anka Balant, prof.
TJA
SRE  08:35-09:20 A 317 (kab. TJ)
7. a
A 303
Sonja Bric, prof.
SLJ, DKE
SRE 9.40-10.25 A 216 (kab. SLJ)
7. b
A 319
(ex Spl2)
Magdalena Štelcer, prof.
MAT
 SRE 9.40-10.25 A 209 (kab. MAT)
7. c
A 318
(ex TJA)
mag. Anka Voh
SLJ
ČET 09:40-10:25 A 302 (kab. SLJ)
7. d
A 315
(ex Spl1)
Barbara Vinkler, prof.
SLJ
PET 08:35-09:20 A 302 (kab. SLJ)
8. a
A 301
mag. Vesna Videmšek
TJA
ČET 10:30-11:15 A 317 (kab. TJ)
8. b
A 304
Vesna Ernecl, prof.
TJA
TOR  08:35-09:20 A 317 (kab. TJ) 
8. c
A 305
(ex KEM)
Metka Berk, prof.
GUM
PET 9.40-10.25 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
8. d
A 308
(ex FIZ)
Boris Plamberger, prof.
ŠPO
SRE 9.40-10.35 kabinet ŠPO
9. a
(ex Zbornica)
Anica Pudgar, učit. predm. pouka
BIO, GOS, NAR, NPH, SPH
PET 9.40-10.25 A 306 (kab. KEM)
9. b
(ex Zbornica mala)
Sabina Žnidar, prof.
ZGO
ČET 11.20-12.05 A 115 (kab. ZGO/GEO)
9. c
A 207
(ex MAT 1)
Albina Rak, prof.
MAT, FIZ, ZVE
PON 07:45-08:30 A 209 (kab. MAT)
  UČITELJ,-ICA DAN ČAS PROSTOR
  Kristina Bele, prof.
OPB1
PON 10.30 – 11.15 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
  Mojca Čas, prof.
OPB2
 TOR 11.20-12.05 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
sorazred. 9. a Mateja Drev Sem, prof.
NI, N2N
ČET 11.20-12.05 A 317 (kab. TJ)
sorazred. 9. c
Ana Brigita Grobelnik, učit. predm. pouka
SLJ, GKL, knjižnica
 ČET 08:35-09:20 A 309 (knjižnica)
sorazred. 6. a
Tomaž Herman, prof.
ŠPO, IŠP, NŠP56
SRE 08:35-09:20 kabinet ŠPO
sorazred. 7. b Matejka Jeraj Meh, prof.
GEO, ZGO 8. d
TOR 08:35-09:20 A 115 (kab. ZGO-GEO)
sorazred. 5. abcd
Alenka Juršnik, prof.
TJA
TOR 08:35-09:20 A 317 (kab. TJ)
  Zdenka Klanfer, prof.
TJA
SRE 10:30-11:15 pisarna B 204/Klanfer
sorazred. 3. abcd Nadja Kotnik, prof.
TJA
PON 11:20-12:05  A 317 (kab. TJ)
sorazred. 7. a
Nataša Nedeljković, prof.
ŠPO, IŠP, NŠP 45
 TOR 11:20-12:05 kabinet ŠPO
  Natalija Novak, dipl. vzg.
OPB 5 (2. r.)
TOR 11:20-12:05 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
sorazred. 8. b
Lidija Pocajt, prof.
NAR, BIO, GOS, SPH, vodja prehrane
TOR 9.40-10.35 A 307
(kab. FIZ)
sorazred. 9. b Marija Podvratnik, prof.
MAT, FIZ, EZR
TOR 9.40-10.35 A 209 (kab. MAT)
  Klementina Rednak Mežnar, prof.
MAT
 SRE 07:45-08:30 pisarna B 201/pomočnica ravnateljice
sorazred. 6. c
Tomaž Repenšek, prof.
SLJ
PET 10:30-11:15 A 302 (kab. SLJ)
sorazred. 7. c
Irena Rotovnik Aplinc, univ. dipl. org.
MAT
SRE 9.40-10.25  A 209 (kab. MAT)
sorazred. 8. a Marica Rožič, učit. predm. pouka
KEM, POK, BIO, NAR
ČET 10:30-11:15 A 306 (kab. KEM)
  Špela Sovič, prof.
OPB

PET 10:30-11:15 Zbornica POŠ TOP
  Maja Strmecki Rožič, prof.
LUM, OPB
PON 10:30-11:15 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
  Vlasta Šuber, prof.
SLJ
 PON 10:30-11:15 A 302 (kab. SLJ)
sorazred. 6. b Tejo Torej, prof.     kabinet ŠPO
  mag. Barbara Turinek
/ / A 309 (knjižnica)
sorazred. 8. d Ana Velički, prof.
TJA
SRE 9.40-10.25 A 317 (kab. TJ) 
sorazred. 7. d Danica Verdev, učit. predm. pouka
TIT, ELE
TOR 11:20-12:05 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata! ali TIT/
A 108
  Katja Drev, dipl. soc. ped.
Ajda Hudej, prof.
OPB 8
ČET 11:20-12:05 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
sorazred. 6. d Bogomira Vrčkovnik Šopar, prof.
UBE, MME, ROM
SRE 11:20-12:05 A 312 (kab. MME)
sorazred. 8. c Mija Žagar, prof.
LUM, LS2,3
SRE 8.35-9.20 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
  Jelka Peterlin, prof. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna pedagoginje
sorazred. 4. abc Maja A. Požegar, univ. dipl. psih. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna psihologinje
         
  Jožica Razbornik Kukovičič, učit. predm. pouka /
do 31. 1. 2022 /
  Barbara Povše, prof. /
do 1. 10. 2021
/
  Nada Planinšec, gimn. mat.,
laborantka
/ /  A 307 (kab. FIZ)
  Mateja Acman, spremljevalka 1. t
/ / /
  Blaženka Knežević, spremljevalka 1. t
/ / /
  Nina Lukner, spremljevalka 2. c
/ / /
  Nataša Turinek, spremljevalka 2. b
/ / /
  Anja Švener, spremljevalka 3. d
/ / /
Mobilne učiteljice dodatne strokovne pomoči:
Mojca Dvornik, socialni pedagog
Veronika Marovt, specialni pedagog
Špela Kaiser, specialni pedagog
Marjetica Sonjak, specialni pedagog
Ana Linasi, specialni pedagog
Loreta Palčnik, surdopedagog

RODITELJSKI SESTANKI 2021/22

1. SKUPNI RS

Datum/Ura 17.00 17.30 18.00
pon., 6. 9. 2021 in POŠ 1. r. 

  1. t.

4. r.

2. in 3. t.

5. r.

4. t.

7. 9. 2. r. 6. r. 7. r.
8. 9. 3. r. 8. r. 9. r.

POPOLDANSKE GOVORILNE URE 2021/22

Popoldanske govorilne ure so ob četrtkih od 17.00 do 18.00 na centralni in podružnični šoli po naslednjem razporedu:

4. 11. 2021

6. 1. 2022

2. 2. 2022 razredni roditeljski sestanki od 3. do 6. r.

3. 2. 2021 razredni roditeljski sestanki za 1. in 2. r. ter od 7. do 9. r.

7. 4. 2022

5. 5. 2022

Informacij o učnem uspehu po telefonu ne dajemo.

(Skupno 7.710 obiskov, današnjih obiskov 1)