Govorilne ure

GOVORILNE URE 2023/24

Tloris šole 2023/24

Za doseganje dobrih in učinkovitih učno-vzgojnih rezultatov je potrebno DOBRO SODELOVANJE med učitelji, šolsko svetovalno službo, ravnateljico in starši. Oblike sodelovanja bodo naslednje: roditeljski sestanki, govorilne ure, pisne informacije in srečanja ob prireditvah.

e-naslovi: ime.priimek@os-sostanj.si  oz. ime.priimek-priimek@os-sostanj.si (*izjeme, v mailih ni šumnikov)

RAZRED RAZREDNIŠTVO DAN ČAS PROSTOR
1. a
A 106
Nina Lambizer, prof. SRE 7.45-8.30 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj. 1. a
Saša Kokol, dipl. vzg.
vodja JV, OPB
     
1. b
A 104
Hermina Ferme, prof. ČET 7.45-8.30 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj. 1. b Lilijana Neuvirt, vzg.
JV, OPB
ČET 7.45-8.30 kab. 1. r. in OPB
1. c
A 101
Brigita Robida, prof. ČET 11.20-12.05  kab. 1. r. in OPB
vzgoj. 1. c
Maja Tajnik, dipl. vzg.
JV, OPB
ČET 11.20-12.05 kab. 1. r. in OPB
1. d
A 105
Mateja Čokelc, prof.  PET 7.45-8.30  kab. 1. r. in OPB
vzgoj. 1. d Saša Kokol, dipl. vzg.
vodja JV, OPB
PET 7.45-8.30 kab. 1. r. in OPB
1. t
POŠ Topolšica
Helena Urh, prof. TOR 11.20-12.05 Zbornica POŠ Top.
vzgoj. 1. t
Tinka Žohar, dipl. vzg.
TOR 11.20-12.05 Zbornica POŠ Top.
2. a
A 103 
Alenka Grabner, prof.
ČET 8.35-9.20 2. a
2. b ex Jedilnica
Tasja Srotič, učit. razred. pouka PON 11.20-12.05 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. c
A 203
Maja Sevčnikar, dipl. vzg.*
SRE 9.40-10.25 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. d
B 101
Ana Dvornik, mag. prof. TOR 10.30-11.15 2. d
2. t in 4. t
POŠ Topolšica
Mojca Šabec, prof. PET 7.45-8.30 POŠ Top24
3. a
A 201
Tanja Ferk, prof. TOR 10.30-11.15 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
3. b
A 204
Anita Plamberger, prof.  TOR 7.45-8.30 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
3. c
A 205
Polona Libnik, prof.
TOR 8.35-9.20 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
3. d
A 206
mag. Mateja Modrej PET 8.35-9.20 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
3. t
POŠ Topolšica
Breda Korošec, prof. ČET 9.40-10.25 Zbornica POŠ Top.
4. a
A 214
Lilijana Ograjenšek, prof. SRE 10.30-11.15 A 216 (kab. 4. in 5. r.)
4. b
A 215
Marija Jakopič, prof. TOR 9.40-10.25 4. b
4. c
A 213
Tanja Kompan, prof.
SRE 9.40-10.25 4. c
5. a
A 210
Darja Rotovnik, prof.  ČET 7.45-8.30 5. a
5. b
A 212
Miša Ovčjak, prof. SRE 8.35-9.20 5. b
5. c
A 211
Eva Lampret, mag. prof. ČET 7.45-8.30  5. c
5. d
A 208
 Jožica Dobnik, prof.  SRE 7.45-8.30 5. d
6. a
A 301
SLJ 2
Anka Balant, prof.
TJA
PON 8.35-9.20 A 317 (kab. TJ)
6. b
A 303
SLJ 1
Barbara Zupan, prof.
MAT
PON 10.30-11.15 A 209 (kab. MAT)
6. c
A 304
SLJ 3
Marko Novak, prof.
ŠPO,
NŠP
PON 8.35-9.20 kabinet ŠPO
6. d
A 305 KEM
Tejo Torej, prof.
ŠPO, IŠP, IŠP, ŠZZ
ČET 8.35-9.20 kabinet ŠPO
7. a
A 308 FIZ
Boris Plamberger, prof.
ŠPO, NŠP, IŠP, ŠŠP
PON 11.20-12.05 kabinet ŠPO
7. b
A 319
Splošna 2
Magdalena Štelcer, prof.
MAT, ŠHO (feb.-jun.)

SRE

9.40-10.25

A 209 (kab. MAT)
7. c
A 318
TJA 1
Vesna Videmšek, mag. prof.
GEO
PET 8.35-9.20 A 115 (kab. ZGO/GEO)
7. d
A 315
TJA 2
mag. Barbara Turinek
DKE 7, knjižnica
SRE 9.40-10.25 A 309 (knjižnica)
8. a
A 112 LUM
Mija Žagar, prof.
LUM, LS1,2
TOR 9.40-10.25 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
8. b
A 207
MAT 1
Sabina Žnidar, prof.
ZGO
SRE 11.20-12.05 A 115 (kab. ZGO/GEO)
8. c
Splošna 1
Sonja Bric, prof.
SLJ, DKE 8
ČET 7.45-8.30 A 302 (kab. SLJ)
8. d
(ex Zborn.)
MAT 2
Albina Rak, prof.
MAT, FIZ, ZVE
SRE 11.20-12.05 A 209 (kab. MAT)
9. a
A 108 TIT
Špela Plavše, prof.
NAR, BIO, KEM
ČET 8.35-9.20 A 307
(kab. FIZ)
9. b
A 113 GEO
Matejka Jeraj Meh, prof.
GEO
PET 10.30-11.15 A 115 (kab. ZGO-GEO)
9. c
A 114 GUM
Ana Velički, prof.
TJA
TOR 11.20-12.05 A 317 (kab. TJ) 
9. d
A 107 ZGO
Anica Pudgar, učit. predm. pouka
BIO, NAR, SPH, NPH
SRE 8.35-9.20 A 306 (kab. KEM)
  UČITELJ,-ICA DAN ČAS PROSTOR
sorazred.
9. d
Kristina Bele Pajk,* prof.
SLJ
SRE 10.30-11.15 A 302 (kab. SLJ)
sorazred.
7. b
Metka Berk, prof.
GUM
PON 12.10-12.55 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM)
  Mojca Bevcar, prof.
OPB Top
SRE 10.30-11.15 POŠ Top. Splošna
sorazred.
2. abcd
Mojca Čas, prof.
ZGO 6
SRE 7.45-8.30 pisarna pedagoginje
  Katja Drev, mag. prof. soc. ped.
OPB Top
SRE 9.40-10.25 Zbornica POŠ Top.
  Mateja Drev Sem, prof.
NI, N2N
ČET 10.30-11.15 A 317 (kab. TJ)
sorazred.
5. d
Vesna Ernecl, prof.
TJA, N1A
ČET 8.35-9.20 A 317 (kab. TJ)
  Dolores Gjergjek, prof.
TJA, N1A
SRE 8.35-9.20 A 317 (kab. TJ)
sorazred.
8. a
Ana Brigita Grobelnik, učit. predm. pouka*
SLJ, knjižnica
PON 9.40-10.25 A 309 (knjižnica)
sorazred.
6. ab
Tomaž Herman, prof.
ŠPO, NŠP, ŠZZ TK
SRE 10.30-11.15 kabinet ŠPO
sorazred.
5. a
Alenka Juršnik, prof.
TJA
PET 8.35-9.20 A 317 (kab. TJ)
  Zdenka Klanfer, prof.
TJA
PON 10.30-11.15 pisarna B 204/Klanfer
  Sara Lah, prof.
OPB
PET 10.30-11.15 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
sorazred.
5. bc
Nataša Nedeljković, prof.
ŠPO, NŠP, IŠP
PET 9.40-10.25 kabinet ŠPO
  Natalija Novak, dipl. vzg.
OPB
PON 11.20-12.05 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
sorazred.
9. a
Jerneja Pirnat, prof.
OPB, dodatne ure slov. –  tujci
 PET 9.40-10.25 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
  Lidija Pocajt, prof.
GOS, SPH, vodja prehrane
SRE 9.40-10.25 A 307
(kab. FIZ)
sorazred.
8. c
Marija Podvratnik, prof.
MAT, FIZ, TIT6, ELE
SRE 10.30-11.15 A 209 (kab. MAT)
  Klementina Rednak Mežnar, prof.
MAT
ČET 8.35-9.20 pisarna B 201/pomočnica ravnateljice
sorazred.
9. c
Irena Rotovnik Aplinc, univ. dipl. org.
MAT
ČET 11.20-12.05  A 209 (kab. MAT)
sorazred.
9. b
Marica Rožič, učit. predm. pouka
KEM, BIO, POK
ČET 10.30-11.15 A 306 (kab. KEM)
  Alexander Span, prof.
TJA
PON 10.30-11.15 A 317 (kab. TJ)
sorazred.
6. cd
mag. Maja Strmecki Rožič
LUM, LS3, OPB
SRE 11.20-12.05 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
sorazred.
7. a
Vlasta Šuber, prof.
SLJ
SRE 9.40-10.25 Mala SLJ
sorazred.
7. d
Andreja Šumer, prof.
SLJ, OPB
PON 9.40-10.25 A 302 (kab. SLJ)
sorazred.
8. d
Danica Verdev, učit. predm. pouka
TIT, ELE
PON 9.40-10.25 TIT/
A 108
sorazred.
7. c
Barbara Vinkler, prof.
SLJ, GKL
ČET 10.30-11.15 A 302 (kab. SLJ)
sorazred.
8. b
Bogomira Vrčkovnik Šopar, prof.*
UBE, MME, ROM
TOR 12.10-12.55 A 312 (kab. MME)
sorazred.
2. abcd
Mojca Čas, prof. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna pedagoginje
sorazred.
3. abcd
Jelka Peterlin, prof. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna pedagoginje
sorazred.
4. abc
Maja A. Požegar, univ. dipl. psih.* vsak dan: 7.00–14.00 pisarna psihologinje
         
  Polona Ramšak, prof. / / /
  Nadja Kotnik, prof. /
/
/
  Barbara Povše, prof. /
/
/
  Ajda Hudej, prof. do feb. / / /
  Jasmina Kamberović, prof. do nov. 2023 / / /
  Bojana Turnšek Prah, učit. rp do jan. 2024 / / /
  Nada Planinšec, gimn. mat.,
laborantka
/ /  A 307 (kab. FIZ)
  Mateja Acman, spremljevalka
/ / /
  Blaženka Knežević, spremljevalka . t
/ / /
  Nina Lukner, spremljevalka / / /
  Nataša Turinek, spremljevalka / / /
  Smiljana Vrčkovnik, spremljevalka . t / / /
  Anja Švener, spremljevalka / / /
Mobilne učiteljice dodatne strokovne pomoči:
Mojca Dvornik, socialni pedagog
Veronika Marovt, specialni pedagog
Marjetica Sonjak, specialni pedagog
Melanie Ojsteršek, tiflopedagog
Vesna Pikl, specialni pedagog
Špela Kaiser, specialni pedagog
Loreta Palčnik, surdopedagog

 

RODITELJSKI SESTANKI 2023/24

1. SKUPNI RS

Datum/Ura 16.30 17.00, športna dvorana
sre., 6. 9. 2023   3. triada
čet., 7. 9. 2023   1. triada
pon., 11. 9. 2023   2. triada
tor., 12. 9. 2023 POŠ Topolšica  

 

POPOLDANSKE GOVORILNE URE 2023/24

Popoldanske govorilne ure so ob četrtkih od 15.00 do 17.00 na centralni in podružnični šoli po naslednjem razporedu:

9. 11. 2023
4. 1. 2024
31. 1. 2024 razredni roditeljski sestanki od 1. do 5. r. in GU1. 2. 2024 razredni roditeljski sestanki od 6. do 9. r. in GU 18. 4. 2024

Informacij o učnem uspehu po telefonu ne dajemo.

(Skupno 12.713 obiskov, današnjih obiskov 1)