Svet zavoda

SVET ZAVODA
Svet šole od 12. 9. 2013 sestavlja 11 članov:
  • predstavniki ustanovitelja: Tjaša Rehar, Leonida Ojsteršek, Aleksander Kavčnik;
  • predstavniki šole: Mitja Pranjič, Tomaž Repenšek, Tomaž Herman, Breda Korošec, Janez Atelšek;
  • predstavniki staršev: Jože Turinek, Marko Dado Brvar, Matej Kortnik.
Predsednik sveta šole je Mitja Pranjič.