Svet zavoda

SVET ZAVODA OŠ Karla Destovnika-Kajuha
Svet šole od 5. 10. 2017 sestavlja 11 članov:
  • predstavniki ustanovitelja: Suzana Menhart, Domen Perovec in Tjaša Rehar;
  • predstavniki šole: Janez Atelšek, Ana Brigita Grobelnik, Tomaž Herman, Breda Korošec in mag. Barbara Turinek;
  • predstavniki staršev: Natalija Novak, Danica Sovič in Jože Turinek.
Predsednica sveta zavoda za mandatno obdobje od 5. oktobra 2017 do 4. oktobra 2021 je mag. Barbara Turinek.