Geografija

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden
8. teden
9. teden

10. teden: Petek, 29. 5.2020, 7. a, b, c, Prebivalstvo Južne Azije

 

9. teden: Petek, 22. 5. 2020, 7. a, b, c, Južna Azija

 

8. teden: Gospodarstvo JV Azije

 

7. teden: Podnebje in Rastje JV Azije

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden: JV Azija

Petek,  24.4.2020     7. a,b,c

Atlas – 108 – 109, JV Azija

U 131- 132

Odpri Atlas JV Azija in si oglej obseg tega dela Azije.

Preberi v učbeniku in zapiši v zvezek države JV Azije.

JV Azijo sestavljajo polotok Indokina( tega imena ni na zemljevidu), kjer so države: Mjanmar, Laos, Kambodža, Vietnam in Tajska, ki se na jugu nadaljuje na Malajski polotok.

Malajski polotok: Malezija, ki sega preko morja na otok Borneo in Singapur;

Indonezija, Filipini, Brunej, ki leži na severu otoka Borneo. Ta otok si še delita Malezija in Indonezija.

Pozor: JV Azija leži na severni in južni poluti. Preko Indonezije poteka ekvator, to je tudi glavna značilnost lege te države.

Indonezija  in Filipini sta izrazito otoški državi. Večji otoki Indonezije: Sumatra, Java(najbolj razvit in poseljen), Borneo, Sulavezi( Celebes), Moluki, Mali Sundski otoki, Timor, zahodni del Nove Gvineje – Irian Jaja. In še mnogo manjših otokov in otočkov.( v zvezek)

Za turiste je najbolj znan otok Bali.( vzhodno od Jave).

Na Filipinih sta najbolj znana otoka Luzon in Mindanao. In še mnogo manjših otočkov.( v zvezek)

Velike reke JV Azije: Mekong, Menam, Saluen, Iravadi.( v zvezek)

Vse države, otoke in reke poišči na zemljevidu.

Preberi tudi klimogram  in ponovi značilnosti monsunskega podnebja. Saj je tudi v tem delu Azije življenje odvisno od monsunskih padavin.

Reši vajo št.1, 2 na str. 131-132.

5. teden: Ponovijo, naredijo snov 3. in 4. tedna.

Petek, 17.4.2020    7. a,b,c

Znamenitosti Severne in Vzhodne Evrope

Atlas sveta, U, enciklopedija, slikovno gradivo, prospekti…

Predstavljaj si, da delaš v turizmu in vodiš turiste.

V bližnji prihodnosti si želiš odpeljati svojo družino in prijatelje na zanimivo potovanje po Severni in Vzhodni Evropi. Potovanje bo trajalo 14 dni. Potovanje se prične z odhodom od doma.

Program sestavi tako, da si na poti ogledate naravne in družbene znamenitosti tega dela Evrope. Ni nujno, da obiščeš prav vse države Severne in Vzhodne Evrope.

Na poti si ogledate naravne znamenitosti, npr. fjorde, gejzirje, jezera, neokrnjeno naravo,…

In družbene znamenitosti, npr. palače, mostove, zanimive zgradbe, umetniška dela,…

Program sestavi za vsak dan potovanja in mi ga pošlji do 24.4.2020 na jkukovicic@gmail.com

 

4. teden: Ponavljanje in utrjevanje snovi

A   38 – 41;   84 – 85

U   85 – 100

S pomočjo A in U ponovi  glavne značilnosti lege Severne in Vzhodne Evrope. Poišči vse države, jim določi glavno mesto in ugotovi, katere naravne enote sestavljajo površje tega dela Evrope. Poišči tudi, katera morja obdajajo ta del Evrope.

S pomočjo skice o podnebju in rastju določi vrste podnebja, od severa proti jugu, prav tako ugotovi vrste rastja. Dobro poglej in preberi tudi klimograme.

S pomočjo gospodarske karte ponovi, katere dejavnosti so najbolj razvite oz. razširjene. Poimenuj tudi kraje oz. območja, kjer je več gospodarskih dejavnosti.

Ko vtipkaš večja mesta, lahko vidiš njihov izgled in  značilnosti.

Rešuj vaje, ki ti še manjkajo med posameznimi poglavji.

S svojimi domačimi igraj igro vislice ali razparči – vse naj bo povezano s snovjo  geografije.

 

3. teden: Ponavljanje in utrjevanje snovi  

A  91,   94 – 97,    100 – 103

U  100 – 103,  108 – 109, 128 – 130

eUčbenik  –  vtipkaj geslo, ki ga imaš na začetku Samostojnega delovnega zvezka 7.

S pomočjo Atlasa ponavljajo snov in rešujejo vaje v učbeniku. Vse vaje, ki so tudi orientacija rešijo.

Ponovijo osnovne značilnosti lege Azije, njeno delitev. Kaj je značilno za lego Severne Azije? Velike reke, nižine, gorovja, planote. Na zemljevidu poiščejo tudi velika mesta. Vtipkajo jih in si dodatno ogledajo slike.

Ponovijo o podnebju, rastju, gostoti poselitve in katere so glavne gospodarske dejavnosti.

Kaj je glavna hrana prebivalcev večine Azije?

Kako vpliva monsunsko podnebje na življenje ljudi v Aziji?  Pozor!  Z monsunskim podnebje se še srečamo v JV in J Aziji. Vtipkajo monsuni in si ogledajo težave, ki jih povzročijo monsuni. Toda, prebivalci brez teh padavin ne bi mogli preživeti. Razmisli, zakaj?

Ponovi države Vzhodne Azije in njihova glavna mesta. Katere velike pokrajine sestavljajo Vzhodno Azijo? Velike reke in ostala velika mesta tega območja?

Vtipkajo imena velikih mest in si ogledajo slike, ter mesta med seboj primerjajo po izgledu.

Še malo orientacije: Vujišan, Hirošima, Lena, Tarimska kotlina, Niigata, Irkutsk, Gobi, Honšu.

Pogledajo kakšno oddajo na programu National Geographic, History, Arcadia world.

Pa sporoči, kako ti gre; jkukovicic@gmail.com

 

 

2. teden:

1. ura:

Ponedeljek, 23.3.2020    2. ura    7. c

Četrtek, 26.3.2020     1.ura    7.b

4.ura   7.a

Prebivalstvo Vzhodne Azije

A 91;  100 – 101

U 114 – 121

Ponovijo delitev Azije in kaj sestavlja Vzhodno Azijo.

V U preberejo o prebivalstvu Azije. Iz skice starostne piramide, lahko hitro ugotovijo, da se prebivalstvo Kitajske in Japonske hitro stara. Zapišejo v zvezek.

Rešijo vajo št.2 samo za Kitajsko.

V zvezek zapišejo, da so prebivalci Vzhodne Azije rumene rase, imajo poševno očesno gubo, močnejše ličnice in vranje črne lase.

Na zemljevidu U 166, ugotovijo gosto poseljena območja Azije in Vzhodne Azije.

Iz teksta Kje v Aziji živi največ ljudi, izpišejo gosto poseljena območja Vzhodne Azije.

Na spletu vtipkajo Prebivalstvo Vzhodne Azije, si preberejo in rešujejo vaje, ki se nanašajo na Vzhodno Azijo.

V U 117 rešijo vajo št.5

Na koncu preberejo še tekst o verstvih sveta in rešijo vaje na str.120 – 121. V zvezek zapišejo, katera verstva so v Aziji.

 

1. teden: 1. ura 7. a   1. ura 7. b 2. ura 7. a 2. ura 7. b

1. ura: Ponedeljek, 16.3.2020    2 ura,  7. c

Vzhodna Azija

A 91, 100 – 101,  U  126 – 128

Na zemljevidu Azije opredelijo obseg Azije in njeno delitev. Poiščejo na zemljevidu.

Ugotovijo države Vzhodne Azije in njen obseg.

S pomočjo zemljevida A 91,  poiščejo kakšno je površje Azije in Vzhodne Azije.

Rešijo vaji št.1 na straneh 126 in 128.

V zvezek zapišejo delitev Azije in površje Vzhodne Azije.

 

2. ura: Torek, 17.3.2020     5.ura     7.c   GEO

Površje Vzhodne Azije in monsuni

U 110 – monsuni

U, 128 – 129,     A  91,  100 – 101

Učenci preberejo, katere naravne enote sestavljajo Vzhodno Azijo in jih poiščejo na zemljevidu.

Preberejo o vlogi in pomenu rek za življenje ljudi v tem delu Azije. Na zemljevidu poiščejo večje reke.

Preberejo kratek zapis o Kitajski.

Rešijo vajo  št.1, 2

Ponovno poiščejo vse naravne enote in si ogledajo slike v učbeniku in poiščejo na spletu velika mesta Vzhodne Azije – med seboj jih primerjajo.

1. ura 7. b: Četrtek, 19.3.2020,   1. ura     7.b    GEO

Vzhodna Azija

A  91,    100 -101

U 126 – 128

Na zemljevidu Azije opredelijo obseg Azije in njeno delitev.

Ugotovijo obseg Vzhodne Azije in katere države jo sestavljajo.

S pomočjo zemljevida A 91, ugotovijo , kaj sestavlja površje Azije in kaj Vzhodne Azije.

Vse poiščejo na zemljevidu in si ogledajo slikovno gradivo v učbeniku.

V zvezek si zapišejo , kako delimo Azijo in površje Vzhodne Azije.

Pokrajine, ki sestavljajo Kitajsko  Ožja Kitajska – nižina na vzhodu, Mandžurija – na SV, planota Tibet – v JZ delu,  puščava in planota Uighur – na SZ delu ( Takla Makan), Notranja Mongolija – na S ob Mongoliji.

Največja puščava Azije je Gobi. ( Mongolija in Kitajska).

Na Korejskem polotoku ležita Severna in Južna koreja.

Japonska je izrazito otoška država. Največji otoki od severa proti jugu: Hokaido, Honšu – je največji, Šikoku in Kjušu.

Rešijo vajo št.1 na str.126  in  vajo št.1 na str.128.

 

1. ura 7. a

Četrtek, 19.3.2020,     4.ura   7.a    GEO

Vzhodna Azija

A 91,  A 100 – 101,

U 126 – 128

Na zemljevidu Azije opredelijo obseg Azije in njeno delitev.

Ugotovijo države Vzhodne Azije in njihov obseg.

S pomočjo zemljevida A 91, ugotovijo, katere naravne enote sestavljajo Azijo in katere Vzhodno Azijo.

Kitajsko sestavlja več večjih pokrajin – Ožja Kitajska – Nižina na V, Mandžurija na SV,

Planota Tibet na JZ, gorsko puščavsko območje na SZ Uighur in Notranja Mongolija na S.

Največja puščava Azije je Gobi med Kitajsko in Mongolijo.

Japonska je izrazito otoška država. Veliki otoki od S proti J,  Hokaido, Honšu (največji), Šikoku in Kjušu.

Na zemljevidu A 91, poiščejo tudi velike reke Azije in Vzhodne Azije.

Vse poiščejo na zemljevidu.

V zvezek zapišejo delitev in glavne naravne enote Azije.

Rešijo vajo št.1, str.126  in vajo št.1, str.128.

 

2. ura 7. a: Petek, 20.3.2020   3.ura     7.a

Površje Vzhodne Azije in monsuni

A 91,  A 100 – 101

U 110;  138  –  monsuni

U 128 – 129

Učenci preberejo in na zemljevidu ugotovijo, katere naravne enote sestavljajo Vzhodno Azijo.

Poiščejo in opredelijo Himalajo, Gobi, Takla Makan, Džungarijo, Amur, Selenga, Jangce, Hoangho, Mandžurija, Ožja Kitajska, Fudži, Hokaido, Honšu, Šikoku, Kjušu, Notranja Mongolija, Uighur.

Vtipkajo Monsuni in si ogledajo težave, ki jih to obdobje povzroča. Preberejo o monsunih in ugotovijo območja, kje v Aziji jih je največ. Napišejo tudi, da imajo zimski monsun, ko pihajo vetrovi s kopnega proti morju in poletni monsun, ko je obratno; ugotovijo tudi prednosti monsunov.

Preberejo o rekah in pomenu le teh v Vzhodni Aziji. Poiščejo tudi druge večje reke Azije in ugotovijo, kam se izlivajo.

Preberejo kratek zapis o Kitajski.

Rešijo vaji v U št. 1, 2.

 

2. ura 7. b: Petek, 20.3.2020    2.ura  7.b

Površje Vzhodne Azije in monsuni

A 91,  A 100 – 101

U 110;  138 – monsuni

U 128 – 129

Učenci preberejo, katere naravne enote sestavljajo  Vzhodno Azijo ( A 91). Pravilno uvrstijo pokrajine Gobi, Ožja Kitajska, Notranja Mongolija, Mandžurija,Tibet, Uighur, Altaj, Himalaja, Fudži, Hokaido, Honšu, Šikoku, Kjušu, Jangce, Hoangho,Amur, Selenga.

Glavne površinske enote zapišejo v zvezek. Vadijo orientacijo naravnih enot.

Preberejo odlomek o vlogi in pomenu rek v Vzhodni Aziji in Aziji kot celoti.

Gredo na Dijaški.net in preberejo glavne značilnosti držav Vzhodne Azije. Preberejo tudi kratek zapis o Kitajski, ki ga imajo v učbeniku.

Rešijo vaji št. 1 in 2 v učbeniku.

 

(Skupno 3.871 obiskov, današnjih obiskov 1)