Razpis

Razpis 52. likovnega natečaja Likovni svet otrok 2020 bo objavljen v septembru 2019.

 

 

Šoštanj, 8. 11. 2018

RAZPIS

51. LIKOVNEGA NATEČAJA

LIKOVNI SVET OTROK 2019

Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj objavlja razpis za likovni natečaj

51. razstave LIKOVNI SVET OTROK na temo:

OD CELOTE K DETAJLU ALI OD DETAJLA K CELOTI

Svet, ki nas obdaja, je poln različnih podrobnosti oz. detajlov, ki na svoj način sestavljajo zaključene celote.

Pri likovnem izražanju si lahko zamislimo eno veliko obliko, ki jo razčlenimo v manjše enote, lahko pa manjše dele povežemo med seboj in tako ustvarimo večjo zaokroženo celoto. Pri gradnji oz. nastajanju celote tako upoštevamo detajle, pri čemer nam je pomemben vsak najmanjši del.

Majhne oblike ustvarijo veliko celoto in velike stvari so izpeljane iz malih oblik.

Razpisni pogoji:

 • Na likovnem natečaju lahko sodelujejo otroci in mladostniki osnovnih šol, vrtcev in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov.
 • Likovne izdelke, prispele do 15. februarja 2019, bo pregledala komisija, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki z likovnega področja.
 • Komisija bo podelila zlata priznanja trem kolekcijam likovnih izdelkov in srebrna priznanja prav tako trem kolekcijam likovnih izdelkov.
 • Učenec, katerega likovni izdelek je izbran za naslovnico kataloga, prejme knjižno nagrado.
 • Mentor (likovni pedagog, učitelj, vzgojitelj) lahko pošlje največ 20 likovnih del na ustanovo (šolo, vrtec, zavod).
 • Vsak mentor naj pošlje likovne izdelke za posamezno šolo, vrtec ali drugo vzgojno-izobraževalno ustanovo v samostojni mapi oz. paketu (npr. če učitelj poučuje na dveh ali več šolah, če poučujeta dva učitelja na eni šoli).
 • Poslani likovni izdelki so lahko z vseh likovnih področij, velikost formata slik, risb ali grafik pa naj ne presega formata A2. Kiparska dela in prostorske kompozicije naj ne presegajo velikosti pol metra.
 • Na posameznem izdelku je lahko naveden samo en avtor.
 • Vsak poslan izdelek naj bo razločno opremljen z naslednjimi podatki:
  • ime in priimek avtorja, razred oz. starost;
  • naslov likovnega dela, likovna naloga in likovna tehnika;
  • ime in priimek mentorja (likovnega pedagoga, učitelja, vzgojitelja);
  • elektronski naslov mentorja;
  • naziv, naslov in žig vzgojno-izobraževalne ustanove.
 • Mentorji oz. vzgojno-izobraževalne ustanove poskrbijo za potrebna soglasja staršev za sodelovanje učencev oz. otrok v natečaju ter dovoljenje za javno objavo.
 • Natečaj traja do 15. februarja 2019, ko je zadnji rok za sprejem likovnih del.
 • Razstava likovnih izdelkov z zaključno prireditvijo bo v mesecu maju. Vabila bomo vsem sodelujočim mentorjem poslali na šolo po e-pošti.
 • Neizbrana likovna dela mentorji prevzamejo na dan otvoritve razstave oz. do konca meseca junija 2019.
 • Likovna dela, ustvarjena na ploskvi, pošljite ali dostavite osebno v mapi in ne v tulcu.
 • Likovna dela pošljite ali dostavite osebno do navedenega datuma na naslov:

OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ

Koroška cesta 7

3325 Šoštanj

z oznako ZA NATEČAJ “LIKOVNI SVET OTROK”

Dodatne informacije o razpisu in razstavi lahko dobite po telefonu na št. 03 898 66 00.

Koordinatorki natečaja:

mag. Maja Strmecki Rožič

Mija Žagar, prof.

mag. Majda Zaveršnik Puc,

ravnateljica

 

Razpis 46. likovnega natečaja Likovni svet otrok 2014

(Skupno 1,246 obiskov, današnjih obiskov 2)