Razpis

Razpis 50. likovnega natečaja Likovni svet otrok 2018

Šoštanj, 18. 5. 2017

RAZPIS

50. LIKOVNEGA NATEČAJA

LIKOVNI SVET OTROK 2018

 Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj objavlja razpis za likovni natečaj

jubilejne 50. razstave LIKOVNI SVET OTROK na temo:

DINAMIKA LIKOVNEGA RITMA

Vse stvari, ki sledijo druga drugi, imajo določen ritem. V ritmu nam bije srce, za nočjo prihaja dan, izmenjujejo se letni časi … Pravimo, da je ritem del življenja. Srečujemo ga tudi v različnih zvrsteh umetnosti: v glasbi, plesu, besedni in dramski umetnosti ter likovni umetnosti. Prisoten je na vseh področjih likovnega ustvarjanja.

Kadar govorimo o likovnem ritmu, govorimo o ponavljanju, izmenjavanju ali stopnjevanju elementov na ploskvi ali v prostoru. Elementi se lahko spreminjajo po obliki, barvi, masi, velikosti, smeri, gostoti. Enakomeren in izmeničen ritem opazimo v našem okolju na tlakovanih poteh, različnih ograjah, oknih zgradb, strehah hiš, na vrtnih gredicah, tkaninah, …

Načinov ustvarjanja likovnega ritma je neskončno veliko. V zanimive likovne rešitve ujemite dinamičen, razgiban, učinkovit ritem in se nam pridružite na jubilejni 50. razstavi otroške likovne ustvarjalnosti v Šoštanju.

Razpisni pogoji:

 • Na likovnem natečaju lahko sodelujejo otroci in mladostniki osnovnih šol, vrtcev in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov.
 • Likovne izdelke, prispele do 15. februarja 2018, bo pregledala komisija, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki z likovnega področja.
 • Komisija bo podelila tri enakovredne nagrade in tri pohvale za izbrane kolekcije.
 • Učenec, katerega likovni izdelek je izbran za naslovnico kataloga, prejme knjižno nagrado.
 • Mentor (likovni pedagog, učitelj, vzgojitelj) lahko pošlje največ 20 likovnih del na ustanovo (šolo, vrtec, zavod).
 • Vsak mentor naj pošlje likovne izdelke za posamezno šolo, vrtec ali drugo vzgojno-izobraževalno ustanovo v samostojni mapi oz. paketu (npr. če učitelj poučuje na dveh ali več šolah, če poučujeta dva učitelja na eni šoli).
 • Poslani likovni izdelki so lahko z vseh likovnih področij, velikost formata slik, risb, grafik … pa naj ne presega formata A2. Kiparska dela in prostorske kompozicije naj ne presegajo velikosti pol metra.
 • Na posameznem izdelku je lahko naveden samo en avtor.
 • Vsak poslan izdelek naj bo razločno opremljen z naslednjimi podatki:
  • ime in priimek avtorja, razred oz. starost;
  • naslov likovnega dela in likovne naloge, likovna tehnika;
  • ime in priimek mentorja (likovnega pedagoga, učitelja, vzgojitelja);
  • elektronski naslov mentorja;
  • naziv, naslov in žig vzgojno-izobraževalne ustanove.
 • Natečaj traja do 15. februarja 2018, ko je zadnji rok za sprejem likovnih del.
 • Razstava likovnih izdelkov z zaključno prireditvijo bo v mesecu maju 2018. Vabila bomo vsem sodelujočim mentorjem poslali na šolo po e-pošti.
 • Neizbrana likovna dela mentorji prevzamejo na dan otvoritve razstave oz. do konca meseca junija 2018.
 • Likovna dela, ustvarjena na ploskvi, pošljite ali dostavite osebno v mapi in ne v tulcu.
 • Likovna dela pošljite ali dostavite osebno do navedenega datuma na naslov:

OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ

Koroška cesta 7

3325 Šoštanj

z oznako ZA NATEČAJ “LIKOVNI SVET OTROK”

Dodatne informacije o razpisu in razstavi lahko dobite po telefonu na št. 03 898 66 00.

Koordinatorki natečaja:            mag. Majda Zaveršnik Puc,

mag. Maja Strmecki Rožič                ravnateljica

Mija Žagar, prof.

 

Razpis 49. likovnega natečaja Likovni svet otrok 2017

Razpis 48. likovnega natečaja Likovni svet otrok 2016

Razpis 47. likovnega natečaja Likovni svet otrok 2015

Razpis 46. likovnega natečaja Likovni svet otrok 2014