Slovenščina

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden
8. teden
9. teden
10. teden

11. teden: 1.-5. 6. 2020

Osmošolke, osmošolci!

Vidimo se v sredo. K pouku slovenščine prinesite oba delovna zvezka in zvezek.

Do takrat naredite naloge, ki jih v času šolanja na daljavo še niste.

Lepo vas pozdravljamo,

učitelji slovenščine.

 

10. teden: od 25. 5. do 29. 5.

SLOVENŠČINA 8

 Učna tema  Delo in gradivo

 

 

 

 

SEZNAM

 

 Osmošolec, osmošolka, pri delu uporabljaj Samostojni delovni zvezek, 2. del.

Z delom prični na strani 118 in ga končaj na strani 122.

Reši vse naloge 1.–9.

5. nalogo zapiši v zvezek, odgovore fotografiraj in pošlji učiteljici/učitelju.

Reši tudi naloge Vaja dela mojstra 1.–8. (str. 123–125).

 

Za dodatno utrjevanje vsebine Seznam reši še interaktivne vaje (Kulturni spored):

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2242/index.html          (str. 257–260)

 

 

 

 

 

 

 

VEZAJ

 

 

 Spoznal/-a boš ločilo VEZAJ. Sledi razlagi na spletni povezavi:

1.      https://www.irokusplus.si/izbirka        (najprej se prijavi)

2.      Slovenščina 9 (vijolični)

3.      Izberi učbenik Slovenščina v oblaku 9 (vijolični)

4.      Knjižni in neknjižni jezik (modri zvezek – zgornji)

5.      Kazalo (levo zgoraj – drugi krogec)

6.      Pomišljaj in vezaj str. 152–164

Zapis v zvezek (Priloga 1)

a)      Reši delovni list (Priloga 2).

b)     Obe nalogi (5. naloga/str. 119–120 in Prilogo 2) fotografiraj in pošlji učiteljici/učitelju do 29. 5. 2020.

Osmošolec, osmošolka, če želiš dodatno utrjevati ločilo vezaj, reši še vaje:

http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-srednje-sole/3-letnik/pravopis-2/locila-nekoncna-dvodelna/3-90/

 

 

9. teden: od 18. 5. do 22. 5. 2020

SLOVENŠČINA 8

 Učna tema  Delo in gradivo

 

 

 

Obrazec

 

 Osmošolec, osmošolka pri delu uporabljaj

Samostojni delovni zvezek 2. del.

Z delom prični na strani 110 in ga končaj na strani 114. Reši vse od 1. do 12. naloge.

Zapis v zvezek    (Priloga 1) ali (Priloga 2).

Za dodatno utrjevanje vsebine Obrazec reši še interaktivne vaje:

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2250/index.html                  (305–307)

 

 

 

 

 

Pomišljaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spoznal/-a boš ločilo pomišljaj. Sledi razlagi na spletni povezavi:

1.     https://www.irokusplus.si/izbirka        (najprej se prijavi)

2.     Slovenščina 9 (vijolični)

3.     Izberi učbenik Slovenščina v oblaku 9 (vijolični)

4.     Knjižni in neknjižni jezik (modri zvezek zgornji)

5.     Kazalo (levo zgoraj drugi krogec)

6.     Pomišljaj str. 136–150

 

Zapis v zvezek (Priloga 3)

Odgovore na štiri vprašanja poišči med vajami na spletni povezavi:

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2271/index.html              (287–290)

1.     Kako je naslov vizualni/likovni pesmi na strani 287?

2.     Kako je ime Juretovi sošolki, ki mu je všeč?

3.     Kam bi lahko uvrstil besedilo?

4.     Ali bi lahko nogometni rezultat 5 : 4 ravno tako zapisal s pomišljajem? Razloži.

in jih pošlji učiteljici/učitelju do 22. 5. 2020.

Učenci, ki želite dodatno utrjevati ločilo pomišljaj, rešite še vaje:

http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-srednje-sole/3-letnik/pravopis-2/locila-nekoncna-dvodelna/4-45/

 

8. teden: od 11. 5. do 15. 5.

SLOVENŠČINA 8

 Učna tema  Delo in gradivo

Razlaga

nastanka

pojava

 Osmošolec, osmošolka pri delu uporabljaj

Samostojni delovni zvezek 2. del.

Z delom prični na strani 74 in ga končaj na strani 78. Reši naloge od 1. do 12. (12. naloga je priložena.)

Zapis V ZVEZEK (Priloga 1).

Dodatno si lahko pogledaš razlago še na spletni povezavi, kjer si oglej prvi dve rubriki: Uvodna motivacija in Obravnava.

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/022_naravni_pojav/pojav_uvodna_motivacija.html

Razlaga

nastanka

pojava –

utrjevanje, tvorba

a)     Preberi besedilo in reši naloge v Prilogi 2.

b)     V DZ 2. del reši 28. nalogo na str. 81.

c)     Obe nalogi (Priloga 2 in 28. naloga) fotografiraj in pošlji učiteljici/učitelju do 14. 5. 2020.

Učenci, ki želite vsebino 8. tedna še dodatno utrditi, rešite še interaktivne vaje:

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2317/index6.html

(od strani 172 do 175)

7. teden: teden: od 4. 5. do 8. 5.

SLOVENŠČINA 8

 Učna tema  Delo in gradivo

 

a)

Komedija in komični elementi – zapis v zvezek

Anton Tomaž Linhart (ŽiD) – zapis v zvezek (bistveni podatki)

 

b)

 V dneh, ko ostajamo doma, se je tudi ponudba mnogih kulturnih ustanov preselila na splet. Tudi Lutkovno gledališče Ljubljana želi, da bi nas v težkih časih povezovale in razveseljevale nekatere njihove uspešnice.

Oglej si gledališko predstavo VIHAR V GLAVI režiserja Primoža Ekarta na povezavi:

https://vimeo.com/267949816

Napiši spis o videni predstavi in ga pošlji učiteljici/učitelju do 11. 5. 2020.

Pred pisanjem si preberi in upoštevaj NAVODILA.

Spis ne bo ocenjen, bo pa vrednoten s povratno informacijo učiteljice/učitelja in bo vplival na zaključno oceno.

 

Učenci, ki želite vsebine 6. in 7. tedna še dodatno utrditi, rešite še interaktivne vaje:

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2347/index5.html        (str. 298–301)

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/021_linhart/linhart_uvodna_motivacija_1.html

 

 

Prvomajske počitnice
6. teden: od 20. 4. do 24. 4.

 Učna tema  Delo in gradivo
a)

resitveslj85t

Osmošolci, v tem tednu se boste srečali z umetnostnim besedilom, ki velja za prvo komedijo v slovenskem jeziku in prvo slovensko dramsko besedilo. Napisala ga je osrednja osebnost slovenskega razsvetljenstva in začetnik gledališča Anton Tomaž Linhart. Naslov dela je ŽUPANOVA MICKA.

Pred branjem umetnostnega besedila si preberite PRILOGO ŽM.

Da boste znali reševati naloge v prihodnjih urah, preberite Županovo Micko. Povezava do besedila je:

http://lit.ijs.si/linhart.html

b)

Dramsko besedilo – ponovitev (6. r.)

Zapis v zvezek.

Oglejte si predstavo na povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=8ZILpaAR8PU

5. teden: od 14. 4. do 17. 4.

Učna tema Delo in gradivo

 

a)

rslj4t

Učenec, učenka pri delu uporabljaj

Samostojni delovni zvezek 2. del.

Z delom prični na strani 54 in ga končaj na strani 58. Reši naloge od 1. do 17. (17. naloga je priložena.)

Zapis V ZVEZEK (priloga v pdf): NASVET STROKOVNJAKA

 

b)

Iz časopisa/revije izreži ali na spletu poišči vprašanje vpraševalca in nasvet strokovnjaka (npr. zdravje, vrt, gradnja, čebele, ločitev staršev, težave v šoli, diete …), nato ga prilepi v zvezek, fotografiraj in pošlji učiteljici/učitelju najkasneje do 16. 4. do 15. ure.

(Ne pozabi, najprej moraš napisati e-sporočilo, šele nato pripeti dokument Nasvet strokovnjaka.)

 

c)

Reši še:

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2326/index1.html

(od strani 218 do 220)

 

4. teden: od 6. 4. do 10. 4.

 Učna tema Delo in gradivo
a)    Opis postopka – sprejemanje besedila

Učenec, učenka pri delu uporabljaj

Samostojni delovni zvezek 2. del.

Z delom prični na strani 42 in ga končaj na strani 46. Reši naloge od 1. do 15. (12. naloga je priložena.)

Zapis V ZVEZEK (priloga v pdf):

OPIS POSTOPKA

b)    Opis postopka – utrjevanje

Učenec, učenka pri delu uporabljaj

Samostojni delovni zvezek 2. del.

Z delom prični na strani 48, Vaja dela mojstra, in reši naloge od 1. do 9.

c)    Opis postopka – tvorba

V ZVEZEK boš napisal/-a opis postopka:

Izdelava zaščitne maske ali Izdelava raztopine za razkuževanje rok (domače razkužilo).

NAVODILA (priloga v pdf)

d)    Povratna informacija učiteljice/učitelja

Učenci, ki želite vsebine 4. tedna še dodatno utrditi, rešite še interaktivne vaje:

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2311/index.html

(od str. 129 do 137)

 

3. teden: od 30. 3. do 3. 4.

Osmošolec, osmošolka!

Obljubljali so nam, da bomo doma dva tedna. Ker temu ni tako, se bomo še naprej šolali na daljavo. Na spletni strani šole ste bili povabljeni, da se nam oglasite in delite z nami svoje doživljanje nastale situacije. Nekateri izmed vas ste to storili, čeprav ni bilo obvezno. Učitelji smo se razveselili vsakega vašega odziva.

V tretjem tednu šolanja na daljavo vas pri slovenščini čaka naloga, ki jo morate opraviti najkasneje do četrtka, 2. 4. 2020, do 13. ure, zato si čas čim bolje organizirajte, da vam ga bo ostalo še za prijetnejša opravila.

»Uspeh bomo dosegli le, če si bomo vsak dan naložili tisto breme, ki je namenjeno za tisti dan. Tovor bo pretežak, če bomo danes nosili še včerajšnje breme in mu dodali tudi jutrišnje, še preden bi si ga morali naložiti.«    John Newton

   Učitelji slovenščine

 

Št. učne ure

 

Učna tema

 

Delo in gradivo

9. e-sporočilo – sprejemanje besedila

 

1.     Preberi si priloženo besedilo v pdf. obliki, nato v zvezek napiši kratek povzetek le-tega.

 

2.     Napiši in pošlji e-sporočilo svojemu učitelju. Sporočilu pripni priponko, v kateri predstavi svoje šolanje na daljavo (prednosti, slabosti, izzivi …). Tudi v priponki upoštevaj obliko in vse zahtevane sestavine neuradnega pisma (kraj, datum, nagovor, vsebina, pozdrav, podpis).

 

anka.voh@gmail.com

sonja.bric@gmail.com

tomaz.repensek@gmail.com

vlasta.suber@gmail.com

 

10. Vzpostavljanje e-stika z učenci
11. e-sporočilo – tvorba
12. Povratna informacija učencem

 

Učenci, ki želite vsebine 3. tedna še dodatno utrditi, rešite še interaktivne vaje:

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ4&pages=12-13

(str. 13–16).

 

Delo na daljavo – SLOVENŠČINA – 8. razred

Osmošolec, osmošolka!

Ko nas je strah,

črke te besede

premečimo v hrast

in rastimo pogumno,

trdno in ponosno.

                    (Aljoša Bagola)

Pred tabo je 14-dnevno šolanje na daljavo. Želimo, da odgovorno izpolnjuješ navodila in rešuješ načrtovane učne vsebine, ki bi se sicer obravnavale pri rednih urah.

Ko bomo ponovno skupaj v učilnicah, boš svoje delo in znanje pregledal/-a in preveril/-a ter ga po potrebi izboljšal/-a. Do takrat ravnaj samozaščitno in ostani zdrav/-a.

Učitelji slovenščine

Na vaša vprašanja v zvezi z učno snovjo smo vam na voljo na elektronskih naslovih:

anka.voh@gmail.com

brigita.grobelnik@gmail.com

sonja.bric@gmail.com

tomaz.repensek@gmail.com

vlasta.suber@gmail.com

Razveselili pa se bomo tudi pozdravov, pesmic, fotografij, kako pridno delate naloge, uživate na soncu, pomagate staršem na vrtu …

 

2. teden: od 23. do 27. 3. 2020

resitveslj81t

resitveslj82t

Dodatni/dopolnilni pouk

Št. učne ure

 

Učna tema

 

Delo in gradivo

 

Sem opravil/-a

5. Opis naprave – sprejemanje besedila

Učenec, učenka pri delu uporabljaj

Samostojni delovni zvezek 2. del.

Z delom prični na 6. strani in reši 1., 2., 3. in 4. nalogo.

Nadaljuj na strani 11 ter preberi besedilo 18. naloge in reši 19. nalogo.

Z delom boš končal na 12. strani, ko boš rešil naloge 20., 21., 22. in 23.

ZAPIS V ZEVEZEK:

OPIS NAPRAVE

V opisu naprave najprej navedemo, za kaj jo uporabljamo (npr. iz bankomata dvigujemo gotovino in opravljamo druge denarne posle), nato pa predstavimo njene sestavne dele in njeno delovanje oz. uporabo.

Glagoli so v sedanjiku. Ko naštevamo, kaj delamo z napravo ali njenimi sestavnimi deli, so v 1. osebi množine; sicer so v 3. osebi ednine.

6. Opis naprave – utrjevanje

Učenec, učenka pri delu uporabljaj

Samostojni delovni zvezek 2. del.

Z delom prični na strani 13 (Vaja dela mojstra) in ga končaj na strani 17. Reši vse naloge od 1. do 11.

7.

Opis naprave –

tvorba

Nalogo napiši v zvezek.

Naslov: OPIS NAPRAVE

Opiši napravo, npr. mlekomat, parkomat, vrtalni stroj, sušilnik las, palični mešalnik, pralni stroj … Napravo si najprej oglej ali jo nariši, nato poimenuj njene sestavne dele (pazi na zaporedje) in razmisli o njihovi uporabi.

(Zgleduj se po 18. nalogi na strani 11. (DZ 2)).

8. Ponavljanje in utrjevanje snovi

Samostojni delovni zvezek 2. del.

Z delom prični na strani 103 in ga končaj na strani 106. Reši vse naloge od 1. do 8.

 

 

Dodatne interaktivne vaje:

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2305/index.html

(Naloge od str. 99 do 102)

Dodatni/dopolnilni pouk

Obrazec za dnevno sporočanje

DOPOLNILNI POUK SLJ Učna tema Delo in gradivo Sem opravil/-a

19. 3.

 

Tvorba uradnih dopisov (zahvala, pismo)

S pomočjo i-učbenika reši naloge z bralnim razumevanjem uradnega dopisa – zahvala (reši strani od 230-233).

Bi znal tudi sam tvoriti podobno zahvalo?

Če jo boš, mi jo lahko pošlješ na e-naslov: tomaz.repensek@gmail.com

Vesel bom tvoje zahvale 😉

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2331/index.html

 

 

DODATNI POUK SLJ Učna tema Delo in gradivo Sem opravil/-a

26. 3.

 

Različna opisa:

–        opis naprave

–        opis postopka

Pomagaj si z i-učbenikom. Preberi besedilo in se preizkusi v bralnem razumevanju opisa naprave in opisa postopka.

Bi znal tudi sam tvoriti podoben opis?

Če ga boš, mi ga pošlji na e-naslov: tomaz.repensek@gmail.com

Vesel bom tvojega prispevka, še bolj če boš dodal k opisu še kašno sliko 😉

Opis naprave:

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2305/index.html

Opis postopka:

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2311/index.html

 

1. teden:

Št. učne ure

 

Učna tema

 

Delo in gradivo

 

Sem opravil/-a

1. Zahvala

Učenec, učenka pri delu uporabljaj

Samostojni delovni zvezek 2. del.

Delo prični na strani 92, končaj ga na strani 95. Reši vse naloge od 1. do 7.

2. Zahvala – tvorba

Učenec, učenka pri delu uporabljaj

Samostojni delovni zvezek 2. del.

Na strani 101 reši najprej 15. nalogo v DZ, nato nadaljuj z delom 18. naloge V ZVEZEK (ne na računalnik kot e-dopis).

Izberi si eno od dveh ponujenih možnosti (smučarske rokavice ali denarnica).

 3.  Opravičilo

Učenec, učenka pri delu uporabljaj

Samostojni delovni zvezek 2. del.

Delo prični na strani 97 in reši nalogi 9. in 10.

Na strani 98 reši 11. nalogo, na strani 99 reši 13. nalogo.

Na str. 100 reši 14. nalogo, nato jo prepiši V ZVEZEK.

4. Opravičilo – tvorba

Učenec, učenka pri delu uporabljaj

Samostojni delovni zvezek 2. del.

Na strani 102 reši 19. nalogo V ZVEZEK (ne na računalnik kot e-dopis).

 

(Skupno 5.785 obiskov, današnjih obiskov 1)