Vpis v 1. razred

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

2024/2025

Datum: 3. 2. 2024

Številka: 60309-29/1-2024

Spoštovani starši!

Sporočamo vam, da bomo vpisovali v prvi razred devetletne šole otroke, ki so bili rojeni

v času od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018.

Vpis bo potekal na OŠ Karla Destovnika-Kajuha, v pisarnah pedagoginj in psihologinje. Pričakujemo vas v

                   sredo, 14. februarja 2024 in četrtek 15. februarja 2024

dopoldan od 10. do 12. ure in popoldan od 15. do 17. ure.

S seboj prinesite svoj osebni dokument (npr. osebno izkaznico, potni list, …). Otroka k vpisu ni potrebno pripeljati.

K vabilu prilagamo osnovne informacije in vprašalnike, ki jih prosim izpolnite doma in prinesite s seboj k vpisu.

Lep pozdrav in nasvidenje!

Ravnateljica:

mag. Majda Zaveršnik Puc

Šolske svetovalne delavke:                                                                        

Maja Ahtik Požegar, univ. dipl. psih.                              

Jelka Peterlin, prof. ped.

Mojca Čas, univ. dipl. ped.      

  

                                                                            

Starši boste obveščeni z vabilom po pošti. Poslana dokumentacija 1. 2. 2024.

Poslana dokumentacija:

Informacije ob vpisu 2024/25

vabilo za vpis 2024/25

VPRAŠALNIK OB VPISU ŠOLSKIH NOVICEV za 2024/2025

prijavnica na neobvezni izbirni predmet angleščina ter za oddelek podaljšanega bivanja 2024/25

Ugotavljanje pripravljenosti

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Odložitev šolanja

Učencu se med šolskim letom v prvem razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

  • obvezno vpišete otroka pri nas,
  • na izbrano šolo (v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

 

OBRAZCI:

OBVESTILO O PREPISU IZ OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ NA DRUGO OSNOVNO ŠOLO, za šolsko leto 2024/2025:

ObvestiloPrepisuIzOSKDKNaDrugoSolo

ObvestiloPrepisuIzOSKDKNaDrugoSolo(.docx)

VLOGA ZA ODLOG VŠOLANJA NA OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ, za šolsko leto 2024/2025:

VlogaOdlogVsolanja

VlogaOdlogVsolanja(.docx)

VLOGA ZA VŠOLANJE NA OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ IZ DRUGEGA OKOLIŠA, za šolsko leto 2024/2025:

VlogaVsolanjeIzDrugegaOkolisa

VlogaVsolanjeIzDrugegaOkolisa (.docx)

 

(Skupno 850 obiskov, današnjih obiskov 1)