Vpis v 1. razred

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

2023/2024

V mesecu februarju 2023 bomo  vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, za naslednje šolsko leto. Starši ste bili obveščeni z vabilom po pošti.

Termin vpisa:

sreda, 15. februarja 2023 in četrtek 16. februarja 2023

dopoldan od 10. do 12. ure in popoldan od 15. do 17. ure.

Poslana dokumentacija:

Informacije ob vpisu 2023/24

vabilo za vpis 2023/24

VPRAŠALNIK OB VPISU ŠOLSKIH NOVICEV za 2023/2024

prijavnica na neobvezni izbirni predmet angleščina ter za oddelek podaljšanega bivanja 2023/24

Ugotavljanje pripravljenosti

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Odložitev šolanja

Učencu se med šolskim letom v prvem razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

  • obvezno vpišete otroka pri nas,
  • na izbrano šolo (v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

 

OBRAZCI:

OBVESTILO O PREPISU IZ OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ NA DRUGO OSNOVNO ŠOLO, za šolsko leto 2023/2024:

ObvestiloPrepisuIzOSKDKNaDrugoSolo

ObvestiloPrepisuIzOSKDKNaDrugoSolo

VLOGA ZA ODLOG VŠOLANJA NA OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ, za šolsko leto 2023/2024:

VlogaOdlogVsolanja

VlogaOdlogVsolanja

VLOGA ZA VŠOLANJE NA OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ IZ DRUGEGA OKOLIŠA, za šolsko leto 2023/2024:

VlogaVsolanjeIzDrugegaOkolisa

VlogaVsolanjeIzDrugegaOkolisa

 

2022/2023

Uvodni roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev 2022/2023

Ponedeljek, 13. 6. 2022, 17.00, avla šole.
Bodoči prvošolci POŠ Topolšica: ponedeljek, 13. 6. 2022, 17.00, POŠ Topolšica.

(Skupno 697 obiskov, današnjih obiskov 1)