Svet staršev

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Obenem izvolijo njegovega namestnika.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

procelje

Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike v svet šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Seznam predstavnikov staršev 2018/2019:

Razred Predstavnik
1. a Mateja Kumer
1. b Nina Jelen
1. c Darja Pečnik
2. a Anja Švener
2. b Teja Lesjak
2. c Nina Krt
3. a Sabina Štrigl
3. b Vesna Navodnik Ocvirk
3. c Danica Sovič
3. d Janina Goršek
4. a Marko Hamer
4. b Mateja Jeler
4. c Martina Čujež
5. a Jasmina Stropnik
5. b Špela Menih Novak
5. c Valentina Kovač
5. d Mojca Papotnik
6. a Helena Čopi
6. b Janez Gavez
6. c Tomaž Imperl
7. a Maja Zager
7. b Irena Videmšek
7. c Aleksander Golavšek
8. a Jože Turinek
8. b Uršula Menih Dokl
8. c Maja Volk
9. a Mojca Kotnik
9. b Milan Hribar
9. c Natalija Novak
POŠ Topolšica
1. d, 3. e Nives Hajduković
2. d Saša Vrčkovnik
4. d Petra Lipičnik

Predsednica Sveta staršev za šol. leto 2018/19 je _,  namestnik je _.

Seznami 2012-2018

Seznam predstavnikov staršev 2017/2018:

razred predstavnik
1. a ga. Leonida Ojsteršek
1. b g. Boštjan Čepelnik
1. c ga. Nina Krt
2. a ga. Danica Goršek
2. b ga. Janina Goršek
2. c g. Tomaž Imperl
3. a ga. Zdenka Gavez
3. b ga. Nataša Aberšek
3. c ga. Petra Podkrižnik
3. d g. Marko Hamer
4. a ga. Jasmina Stropnik
4. b ga. Špela Menih Novak
4. c ga. Valentina Verhovnik
4. d ga. Jasna Melanšek
5. a ga. Helena Čopi
5. b g. Boštjan Rožič
5. c ga. Katja Pergovnik
6. a ga. Maja Zager
6. b ga. Irena Videmšek
6. c g. Matej Grudnik
7. a ga. Jožica Turk
7. b g. Jože Turinek
7. c ga. Uršula Menih Dokl
8. a ga. Mojca Kotnik
8. b g, Milan Hribar
8. c ga. Natalija Novak
9. a ga. Alijana Šlehta
9. b g. Ivan Žnidar
9. c g. Aleš Ferenc
1. d Top ga. Saša Vrčkovnik
2. d Top g. Boštjan Lesnjak
3. e in 4. e ga. Mateja Bahor

Predsednica Sveta staršev za šol. leto 2017/18 je gospa Danica Sovič, njen namestnik je g. Tomaž Imperl.

Seznam predstavnikov staršev 2016/2017:

razred predstavnik
1. a ga. Danica Sovič
1. b ga. Janina Goršek
1. c g. Tomaž Imperl
2. a ga. Zdenka Gavez
2. b ga. Simona Roglšek
2. c ga. Petra Podkrižnik
2. d g. Marko Hamer
3. a ga. Špela Lesnjak
3. b ga. Špela Menih Novak
3. c ga. Valentina Verhovnik
3. d ga. Jasna Melanšek
4. a ga. Helena Čopi
4. b ga. Mateja Bricman
4. c ga. Katja Pergovnik
5. a ga. Maja Zager
5. b g. Boštjan Verhovnik
5. c g. Andreas Glinšek
6. a ga. Darija Sovič
6. b g. Jože Turinek
6. c g. Boštjan Dokl Menih
6. d ga. Karmen Tonkli
7. a ga. Mojca Kotnik
7. b ga. Barbara Pirnat
7. c ga. Natalija Novak
8. a ga. Aliana Šlehta
8. b g. Janko Hriberšek
8. c g. Aleš Ferenc
9. a ga. Leonida Ojsteršek
9. b ga. Lidija Rihtar
9. c ga. Tatjana Delopst
1. d Top g. Boštjan Lesnjak
2. e Top ga. Petra Lipičnik
3. e in 4. d ga. Majda Treven

Predsednica Sveta staršev za šol. leto 2016/17 je gospa Danica Sovič, njen namestnik je g. Andreas Glinšek.

Seznam predstavnikov staršev 2015/2016:

Predstavnik razred
ga. Zdenka Gavez 1.a
ga. Helena Seklič 1.b
ga. Petra Podkrižnik 1.c
g. Marko Hamer 1.d
ga. Jasmina Stropnik 2.a
ga. Špela Menih Novak 2.b
ga. Valentina Verhovnik 2.c
ga. Jasna Melanšek 2.d
ga. Helena Čopi 3.a
ga. Jelena Stevančević 3.b
g. Tomaž Imperl 3.c
ga. Maja Zager 4.a
ga. Mojca Sevčnikar 4.b
ga. Danica Sovič 4.c
ga. Silvija Vrhovnik Goršek 5.a
ga. Vesna Andrejc 5.b
g. Boštjan Dokl Menih 5.c
ga. Karmen Tonkli 5.d
ga. Barbara Turinek 6.a
ga. Evgenija Reberšak 6.b
ga. Natalija Novak 6.c
ga. Aljana Šlehta 7.a
ga. Katarina Rednak Paradiž 7.b
g. Aleš Ferenc 7.c
ga. Leonida Ojsteršek 8.a
ga. Lidija Rihtar 8.b
ga. Tatjana Delopst 8.c
g. Marko Dado Brvar 9.a
ga. Irena Žibert 9.b
ga. Metka Radulović 9.c
ga. Andreja Jevšnik 9.d
ga. Anita Končan 1.e/2.e Top.
g. Bojan Kumer Top. 3.d/4.d

 

SEZNAM PREDSTAVNIKOV SVETA STARŠEV 2014/2015

razred
predstavnik
1.a ga. Jasmina Stropnik
1.b ga. Špela Menih Novak
1.c ga. Valentina Verhovnik
1.d ga. Diana Ramšak
2.a ga. Helena Čopi
2.b ga. Dominika Drev
2.c g. Tomaž Imperl
3.a ga. Maja Zager
3.b ga. Mojca Sevčnikar
3.c ga. Danica Sovič
4.a ga.  Vesna Andrejc
4.b ga. Martina Nahtigal
4.c g. Jože Turinek
5.a ga. Barbara Turinek
5.b ga. Simona Iršič
5.c ga. Natalija Novak
6.a g. Matej Kortnik
6.b g. Janez Paradiž
6.c ga.  Uršula Dokl Menih
7.a g.  Marko Ojsteršek
7.b ga. Vlasta Jevšenak
7.c ga. Tatjana Delopst
8.a g. Marko Dado Brvar
8.b ga.  Irena Žibert
8.c ga. Metka Radulović
8.d ga. Andreja Jevšnik
9.a g. Janko Lihteneker
9.b g. Branko Zager
9.c g. Andrej Novak
1.f/2.e Top. ga. Majda Treven
 3.e/4.d Top. g. Bojan Kumer
1.e/2.d/3.d Ravne ga. Helena Medved

Svet staršev 2013-2014

razred Predstavnik
1.a ga. Helena Čopi
1.b ga. Tjaša Rehar
1.c g. Tomaž Imperl
2.a ga. Maja Zager
2.b ga. Natalija Štorman Šumah
2.c g. Marko Koradej
3.a ga.  Vesna Andrejc
3.b ga. Martina Nahtigal
3.c g. Jože Turinek
4.a ga. Barbara Turinek
4.b ga. Simona Iršič
4.c ga. Ksenija Cvar
5.a ga. Renata Goličnik
5.b g. Janez Paradiž
5.c ga.  Uršula Dokl Menih
6.a g.  Marko Ojsteršek
6.b ga. Vlasta Jevšenak
6.c ga.  Suzana Goršek Brglez
7.a g. Marko Dado Brvar
7.b ga.  Irena Žibert
7.c ga. Alja Arzenšek
7.d ga. Andreja Jevšnik
8.a g. Janko Lihteneker
8.b g. Branko Zager
8.c g. Andrej Novak
9.a ga. Judita Čas Krneža
9.b g.  Tone Ravnikar
9.c g.  Gregor Kladnik
9.d ga. Andreja Jevšnik
9.e ga. Blažena Polc
Ravne ga. Helena Medved
1.e/2.e Top. ga. Špela Menih Novak
Top. 3/4 g. Boštjan Rožič

Svet staršev 2012-2013:

razred Predstavnik
1.a g. Matej Kortnik
1.b ga. Mojca Štruc
1.c ga. Melita Acman
2.a ga.  Vesna Andrejc
2.b ga. Martina Nahtigal
2.c g. Jože Turinek
3.a ga. Barbara Turinek
3.b ga. Simona Iršič
3.c ga. Natalija Novak
4.a ga. Renata Goličnik
4.b ga.  Mateja Acman
4.c ga.  Uršula Dokl Menih
5.a g.  Marko Ojsteršek
5.b ga. Andreja Morn
5.c ga.  Suzana Goršek Brglez
6.a g.  Marko Dado Brvar
6.b ga.  Irena Žibert
6.c ga. Urška Kolar
6.d ga.  Andreja Jevšnik
7.a g. Janko Lihteneker
7.b ga. Anita Urbanc
7.c g. Andrej Novak
8.a ga. Judita Čas Krneža
8.b g.  Tone Ravnikar
8.c g.  Gregor Kladnik
8.d ga.  Andreja Jevšnik
8.e ga. Blažena Polc
9.a ga. Aleksandra Skornšek
9.b ga. Nataša Kopušar
9.c g. Janez Geršak
Ravne ga. Jolanda Goršek
Top. 1/2 ga. Klavdija Bergles
Top. 3/4 ga. Nika Oremuž

 

(Skupno 143 obiskov, današnjih obiskov 1)