Svet staršev

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Obenem izvolijo njegovega namestnika.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

procelje

 

Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike v svet šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

1. seja Sveta staršev 2023/24 bo v sredo, 20. 9. 2023, ob 17. uri v učilnici GUM.

Seznam predstavnikov staršev 2023/2024:

razred Predstavnik 
1. a ga. Polona Jevšnik
1. b ga. Petra Pirc
1. c ga. Janja Klemen
1. d ga. Urška Sotler
2. a ga. Špela Osterc 
2. b ga. Evelin Irrasch
2. c ga. Janja Jevšnik
2. d ga. Jana Mihelič 
3. a ga. Janja Štrigl Tot
3. b ga. Vesna Kotnik 
3. c ga. Anja Namar 
3. d ga. Lea Hrastnik
4. a ga. Katja Župevc
4. b ga. Mojca Pohar
4. c ga. Anja Švener
5. a ga. Anja Stropnik
5. b g. Boris Praznik 
5. c ga. Mateja Tamše
5. d g. Marko Kodrun
6. a ga. Petra Razdevšek
6. b g. Franc Pečnik
6. c ga. Špela Novak
6. d ga. Bernarda Ogrizek
7. a g.  Zoran Kompan
7. b ga. Anita Potočnik
7. c ga. Melita Fekonja
7. d ga. Nina Krt 
8. a ga. Sabina Štrigl
8. b ga. Uršula Menih Dokol
8. c g.  Tomaž Imperl
8. d ga. Janina Goršek
9. a ga. Petra Lipičnik
9. b g. Janez Dvorjak
9. c g. Marko Hamer
9. d ga. Helena Medved
1. t ga. Urška Delopst
2. in 4. t ga. Suzana Maričič
3. t  ga. Teja Sotler

Predsednica Sveta staršev za šol. leto 2023/24 je ga. Nina Krt,  namestnica je ga. Petra Lipičnik.

(Skupno 1.740 obiskov, današnjih obiskov 1)