Varstvo

Prijavnica OPB 2024/25 (11. 4. 2024): .pdf .docx

Prijavnica OPB 2023/24 (6. 4. 2023)

ODHODI 2023/2024:

Obrazec OPB 2.-5. r. 

 POŠ:

Obrazec OPB POŠ 2023/24

Na šoli imamo po pouku organizirano varstvo.

Učenci, ki NISO vpisani v OPB in čakajo v šoli po 4. šolski uri (11.20) v šoli  na avtobus, pouk ali kako drugo šolsko interesno dejavnost (varstvo ni namenjeno čakanju na glasbeno šolo, verouk ali zunanje športne dejavnost), morajo biti v varstvu, ki je organizirano od 11.20 do odhodov avtobusov, in sicer v učilnicah (4. − 9. r.) do 7. šolske ure, 8. uro pa čakajo na avtobuse v avli ali pred šolo.

Opažamo, da učenci v času, ko je organizirano varstvo, pogosto odhajajo v mesto in nekateri prečkajo progo tudi pri zaprtih zapornicah. Zaradi varnosti prosimo, da se z otrokom tudi vi pogovorite o tem.

V spodnji tabeli je urnik organiziranega varstva za učence z učilnicami. Prisotnost otrok na varstvih vozačev v razredih bomo beležili. Starši lahko pri razredniku sproti preverjate, če so bili otroci v varstvu, kot ste se dogovorili z njimi doma.

Če učenec čaka v šoli na šolski prevoz, izbirne predmete ali šolske interese dejavnosti, mora biti v določenem razredu  glede na dan v tednu za varstvo vozačev. Učenci 6. šolsko uro  ne morejo čakati sami v avli, v knjižnici, pred šolo ali v kolesarnici, ker tam ni organiziranega dežurstva.

 

mag. Majda Zaveršnik Puc, l. r.

ravnateljica

VARSTVA – razporeditev po razredih 2023/2024 september-junij

  Ure PON TOR SRE ČET PET
4. razred 11.20-12.05

12.10-12.55

 

13.00-13.45

/

vsi v 4. b 

v ZGO

/

/

/

v ZGO

/

vsi v 4.b

v ZGO

v 4.b

vsi v v 4.c

v ZGO

/

Vsi v 4.c

/

/

5. razred 12.10-12.55

13.00-13.45

v 4.c

v ZGO

/

v ZGO

v 5.d

v ZGO

/

v ZGO

v 5.c

/

6. razred 12.10-12.55

13.00-13.45

/

v ZGO

v ZGO

v ZGO

v ZGO

v ZGO

v ZGO

v ZGO

v ZGO

avla

7. razred 12.10-12.55

13.00-13.45

/

v ZGO

v ZGO

v ZGO

v ZGO

v ZGO

v ZGO

v ZGO

v ZGO

/

8. razred 11.20-12.05

12.10-12.55

13.00-13.45

 

/

/

v ZGO

/

v ZGO

v ZGO

v knjižnici

v ZGO

v ZGO

v 4.b

v ZGO

v ZGO

/

v ZGO

/

9. razred 12.10-12.55

13.00-13.45

 

/

v ZGO

v ZGO

v ZGO

v ZGO

v ZGO

v ZGO

v ZGO

v  ZGO

/

 

Spremenjeno: 3. 1. 2024

 

Razširjen program izvaja naša šola glede na potrebe učencev in staršev. Organizacijske oblike vzgojno-izobraževalnega dela z učenci so:

Jutranje varstvo

Za učence 1. razredov, ki morajo s svojimi starši oditi od doma zgodaj zjutraj, je organizirano jutranje varstvo od 5.45 v centralni šoli. Jutranje varstvo se organizira, če je vanj vključenih najmanj 10 učencev 1. razreda.

SPLOŠNI CILJI JUTRANJEGA VARSTVA SO:

 • zagotoviti varno in vzpodbudno okolje, v katerem lahko učenci pričakajo pouk;
 • organizirati počitek ali po izbiri dejavnosti, ki jih veselijo, sprostijo in aktivirajo za pouk;
 • zagotoviti učno pomoč, če izrazijo željo po njej.

Jutranje varstvo je strokovno vodeno in poteka v učilnicah 1. razredov. Zajema:

 • počitek, pogovor
 • sprostitveno dejavnost (individualna ali skupinska)
 • zajtrk, ki je ob 6.30 v jedilnici šole in
 • pripravo na pouk.

Podaljšano bivanje

Učenci razredne stopnje se lahko v času po pouku vključijo v oddelek podaljšanega bivanja od 11.20 do 15.30. V tem času se učenci igrajo, pogovarjajo, imajo kosilo, se učijo, pišejo domače naloge in po lastnem interesu zbirajo med pestro ponudbo interesnih dejavnosti.

Učitelji podaljšanega bivanja poskrbijo, da dejavnosti potekajo v sproščenem vzdušju in ob upoštevanju želja otrok.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj v podaljšanem bivanju predčasno izpusti otroka iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

 

Podaljšano bivanje

 • je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda,
 • prostovoljno se vključujejo učenci s prijavo staršev in v  okviru pravil, ki jih določa šola,
 • cilji se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka,
 • vsebine izhajajo iz pouka in želja učencev in njihovih staršev,
 • podaljšano bivanje mora biti strokovno vodeno.
 

Podaljšano bivanje ne more biti nadomestilo za starševsko delo z otroki doma. Preglejte otrokove naloge, predvsem pa se pogovarjajte in poslušajte otroka.

Prosimo, če po prihodu, otroka počakate pred vrati.

 

KAJ POČNEMO?

 • V času podaljšanega bivanja se otroci sprostijo, opravljajo domače naloge, obiskujejo interesne dejavnosti v šoli in izven nje, koristno izrabijo prosti čas
 • V oddelkih PB izpolnjujemo vaša pričakovanja, saj otroci kakovostno in ustvarjalno predvsem pa varno preživijo čas, ko ste v službah.

KAJ VSEBUJE?

 • prehrano,
 • sprostitveno dejavnost,
 • samostojno učenje,
 • ustvarjalno preživljanje časa.

Varstvo

Vsi ostali učenci se pred poukom zbirajo v avli šole. Učence spremljajo  dežurni učitelji. V OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, POŠ Topolšica je varstvo vozačev od 7.20 do 7.40.

 

(Skupno 1.065 obiskov, današnjih obiskov 1)