Rokovnik za vpis v srednje šole 2014/2015

Razpis za vpis v srednje šole 2014/15, glej priloga I in priloga II


ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2014/2015


Informativni dnevi v srednjih šolah (pouka prost dan za devetošolce, gredo s starši)

14. in 15. 2. 2014

Seznanjanje učencev in staršev  z vsebinami iz Razpisa za vpis v SŠ

do 4. 3. 2014

Prijava za opravljanje preizkusa posebnih nadarjenosti

do 5. 3. 2014

Preverjanje posebnih nadarjenosti na nekaterih srednjih šolah (objavljeno v razpisu)                         

med  18. in 22. 3.  2014

Posredovanje prijav srednjim šolam (učenci izpolnijo prijavo v šoli)

do 4. 4. 2014

Javna objava stanja prijav v srednjih šola (internet)                   

10. 4. 2014

Možnost prenosa prijav

do 25. 4. 2014

Nacionalni preizkusi znanja

6., 8., 12. maj. 2014

Objava informacije o omejitvah vpisa (internet)

30. 5. 2014

Seznanitev učencev z dosežki na nacionalnih preizkusih znanja

 2. 6. 2014

Razdelitev spričeval                                            

13. 6. 2014

Učenci odnesejo dokumente na srednje šole                   

med 17. in 19. 6. 2014 (do 14. ure)

Rezultati 1. kroga (omejitev vpisa)

19. 6. 2014

Prijava učencev za 2. krog izbirnega postopka (za tiste, ki niso bili sprejeti v 1. krogu)

do 24. 6. 2014 do

 12. ure

Rezultati 2. kroga (omejitev vpisa)

27. 6. 2014 do 10. ure

Objava prostih mest (internet)

30. 6. 2014

Vpis  na srednje šole, ki še imajo prosta mesta

do 29. 8. 2014

 

MERILA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2014/2015

Za vpis v srednjo šolo  se bodo upoštevale:

– zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

Učenci, ki se bodo vpisali v program Umetniška gimnazija, bodo opravljali tudi poseben preizkus nadarjenosti.

Posebna merila veljajo tudi za učence, ki se bodo vpisali v športne oddelke programa Gimnazija.


ŠTIPENDIJE

Državne štipendije (republiške) so namenjene socialno šibkejšim dijakom (povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne sme presegati 64% neto povprečne plače na družinskega člana. Kandidati vloge oddajo sami na Center za socialno delo.

Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci, ki tudi določajo pogoje. Vloge oddajo kandidati sami, po objavljenem razpisu.

Zoisove štipendije so namenjene nadarjenim in nadpovprečno uspešnih dijakom. Pogoje izpolnjujejo kandidati, ki imajo izjemne dosežke v osmem in devetem razredu (zlato ali srebrno priznanje, umetniško delo z vsaj dvema pozitivnima strokovnima kritikama) in povprečno oceno najmanj 4,7 ali več v zaključnem razredu osnovne šole.)

Ostale štipendije, dodeljene s strani organov javne uprave, posebnih fundacij in delodajalcev, ki bodo prav tako objavljene v razpisu Javnega sklada RD za razvoj kadrov in štipendije.


Koristne povezave:

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: www.mddsz.gov.si

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: www.mizs.gov.si/

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: www.mvzt.gov.si


Svetovalna služba:

 Jelka Peterlin, prof.

 Maja A. Požegar, univ. dipl. psih.

 

 

(Skupno 51 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v Informacije staršem. Zaznamek za trajno povezavo.