Dnevi dejavnosti in aktivnosti 2013/2014

 DNEVI DEJAVNOSTI in AKTIVNOSTI 2013/2014

Raz. KD vodja TD vodja ND vodja ŠD vodja
1. Ob kulturnem prazniku M. Žohar Pikine delavnice S. Kokol Skrbimo za zdravje razrednik Pohod P. Ramšak
Bralna značka/ mestna knjižnica T. Srotič Ustvarjalne praznične delavnice:  K. Rednak Mežnar, Življ. okolja L.Neuvirt Mini olimpiada S. Kokol
28. 11. razredniki 28. 9. 2013 razredniki
Dan državnosti razredniki Promet: junij D. Verdev, razrednik Eko dan raz. aktiv Ples razredniki
Gledališka predstava B. Robida Veselje na snegu A. Sinigajda
Pohod P. Ramšak
2. Ob kulturnem prazniku M. Čokelc Pikine delavnice S.Kokol, razredniki Skrbimo za zdravje razrednik Pohod L. Ograjenšek
Bralna značka / gled. predstava razrdeniki Ustvarjalne praznične delavnice:  K. Rednak Mežnar, Eko dan raz. aktiv Mini olimpiada S. Kokol,
28. 11. razredniki 28. 9. 2013 razredniki
Druženje generacij P. Teržan Promet: junij D. Verdev, razrednik Logarska dolina M. Čokelc Ples  L. Ograjenšek
Kulturne ustanove-obisk galerije M. Čokelc Veselje na snegu L. Ograješek
Pohod L. Ograjenšek
3. Ob kulturnem prazniku raz. aktivi Pikine delavnice raz. aktiv Skrbimo za zdravje razrednik Pohod razrednik
Bralna značka / gled. predstava razredniki Ustvarjalne praznične delavnice:  K. Rednak Mežnar Eko dan  raz. aktiv Mini olimpiada S. Kokol,
28. 11. 28. 9. 2013 razredniki
Noč branja A. Plamberger Promet: junij D. Verdev, razrednik Živalski vrt: junij A.Plamberger Ples razredniki
Bonton razrednik Plavanje T. Torej
Pohod razrednik
4. Ob kulturnem prazniku  razredniki Elektrika: izdelujemo svetilnik razrednik Skrbimo za zdravje razrednik Atletika T. Torej
Muzej šolstva D. Rotovnik Ustvarjalne praznične delavnice:  K. Rednak Mežnar, Eko dan D. Rotovnik Ples: 20. 12. Plesna šola
28. 11. razredniki
Bralna značka / proslave razrednik Delo s konstrukcijskimi zbirkami razrednik Izdelek iz lesa  razrednik Zimski športni dan razrednik
Promet: junij D. Verdev, razrednik Pohod: 28. 9. M. Novak
  Športne igre T. Herman
5. Ob kulturnem prazniku raz. aktivi Toplotna izolacija-hladilna torba: november razrednik pojavi v naravi: april-maj razrednik Atletika 28. 9. T. Torej
Bralna značka / proslave razrednik Ustvarjalne praznične delavnice:  K. Rednak Mežnar, Skrbimo za zdravje razrednik Ples: 20. 12. Plesna šola Devžej
28. 11. razrednik
Pojdimo v muzej B. Turnšek Prah Gibanje se prenaša z gonili razrednik Eko dan raz. aktiv Zimski športni dan razrednik
Velenje
Promet: junij D. Verdev, razrednik Zimski športni dan razrednik
Pohod M. Novak
6. Gledališka predstava L. Frelih, razredniki Muzej gozdarstva, grad Vrbovec, april D. Verdev Skrb za zdravje razrednik Atletika: 28. 9. T. Torej
Kulturne vsebine v ŠN T. Herman Ustvarjalne praznične delavnice:  K. Rednak Mežnar Iz semena zraste mlada rastlina A. Pudgar Ples: 20. 12. Plesna šola
28. 11. devžej
Slovenija moja dežela raz. aktivi Zgodovinski viri in njihovo hranjenje M. Pranjič Odpadek naj ne bo samo odpadek: A. Pudgar Zimski športni dan: Rogla/Kope B. Plamberger
april  N. Nedeljković
Usnjarstvo v Šoštanju D. Verdev Zimski športni dan ŠN T. Herman
Pohod ŠN T. Herman
7. Rastem s knjigo knjižničarki Elektrotehnika-MIC: 18. 2. 2014 D. Verdev Skrbimo za zdravje razrednik Atletika T. Torej
Slovenija moja dežela raz. aktivi Ustvarjalne praznične delavnice:  K. RednakMežnar Eko dan: TURN raz. aktiv Ples: 20. 12. Plesna šola Devžej
28. 11.
Gledališka predstava  L. Frelih, Obdelava lesa in železarstvo D. Verdev Gorenjska raz. aktiv Zimski športni dan: Rogla/Kope B. Plamberger,
razredniki 10. 10. N. Nedeljković
Promet: junij D. Verdev Pohod: 28. 9. M. Novak
Športne igre: junij T. Herman
8. Gledališka predstava L. Frelih, Motoroznanstvo D. Verdev Varujmo in ohranimo Šaleško dolino D. Švarc Atletika: 28. 9. T.Torej
razredniki
Kulturna dediščina Primorske (ŠN)  I. Rotovnik Aplinc Skrb za zdravje razrednik Ob sotočju Tolminke in Soče (ŠN) I. Rotovnik Aplinc Ples: 23. 12. Plesna šola
Slovenija moja dežela Ustvarjalne praznične delavnice:  K. Rednak Mežnar Zdrava zabava (ŠN) I. Rotovnik Aplinc Zimski športni dan: Rogla/Kope B. Plamberger,
raz. aktiv 28. 11. N. Nedeljković
Šola varne vožnje  D. Verdev Pohod ŠN I. Rotovnik Aplinc
Pohod ŠN I. Rotovnik Aplinc
9. Slovenija moja dežela raz. aktivi Domača pokrajina: 17., 18. 9.  J. Razbornik Kukovičič Načrtovanje prehrane:  Atletika: T. Torej
30. 9.: 9. a, b, d A. Pudgar,
1. 10.: 9. c, e D. Švarc
Gledališka predstava L. Frelih, razredniki TEŠ, Muzej premog. : D. Verdev Ustvarjalne praznične delavnice:  K. R. Mežnar Ples: 23.12. Plesna šola
5., 6. 12.2013 28. 11.
Svečani zaključek šolanja: 13. 6. razrednik Ples raz.aktiv Eko dan(čistilna akcija) M.Podvratnik Zimski športni dan: Rogla/Kope B. Plamberger,
N. Nedeljković
Avstrijska Koroška S. Žnidar Pohod: 28. 9. M. Novak
10. 10.
Športne igre/valeta raz. aktiv
12. 6.
POŠ Ob kult. prazniku razrednik Pikine delavnice: september razrednik Skrbimo za zdravje razrednik Kros/pohod oktober razrednik
(1.-4.)
Druženje generacij razrednik Ustvarjalne praznične delavnice:  K. Rednak Mežnar, Živalski vrt A. Plamberger Mini olimpiada S. Kokol, razredniki
(1.-3.) 29. 11. razredniki 28. 9. 2013
Pustovanje (1.–4.) razrednik Promet razrednik Eko dan: življ. okolja razrednik Veselje na snegu 1., 2., 4. /3. plavanje razrednik
T. Torej
Bralna značka/ B. Robida 4. r. Druženje generacij razrednik Ples  Plesna šola Devžej
predstava
(1.-4.)
Pohod razrednik


Šoli v naravi:  6. razred: Šola smučanja, RTC Trije kralji: 19.-24. januar 2014

                     8. razred: V/Ob Soči, Tolmin: 17.-21. marec

Tečaja:          3. razred: tečaj plavanja

                     5. razred: tečaj smučanja – Za petošolce bomo poskušali organizirati enotedensko šolo smučanja na Golteh.

 

Prav tako bomo za osmo in devetošolce organizirali ekskurzijo v London.

Tretješolci bodo imeli noč branja na centralni šoli, POš Topolšica 3. in 4. r. ter POŠ Ravne vsi učenci.


Šola ima tudi nadstandardni program ŠPORTNA VZGOJA VSAK DAN za učence 1. triade:

1. R.: PO in TO 5. uro (ŠVD): Boris Plamberger, prof.
2. R.: SR in ČE 5. uro (ŠVD): Nataša Nedeljkovič, prof.
3. R.: TO 6., SR 5. uro (ŠVD): Tejo Torej, prof.
POŠ Topolšica: PO 5. in ČE 6. uro (ŠVD): Tomaž Herman, prof.

 

Prireditve:

28. 11. 2013:       Ustvarjalne delavnice in praznični bazar

3. 2. 2014:           Šola poje – Šoštanj poje

maj 2014:            Likovni svet otrok

12. 6. 2014:        Valeta

13. 6. 2014:        Razglasitev dosežkov na državnem nivoju in razdelitev spričeval 9.-šolcem

 

Še nekateri pomembni  datumi:

PREDVIDENI  DATUM                  AKTIVNOST

29. 8. 2013: RODITELJSKI SESTANEK za 1. r.

3. 9.: PREDSTAVITEV ŠPORTNIH DRUŠTEV – Športna zveza Šoštanj

9. 9.: 1. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK  6.-9. r. + POŠ Topolšica

10. 9.: 1. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK  2.-5. r.

11. 9.: 1. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK  POŠ Ravne

11. 9.: IGRIVA KOŠARKA 1.-4. r.

9. 10.:  EKSKURZIJE ZA učence 7. in 9. razreda

9. 11.: DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA O DIABETESU

23. 12.: PROSLAVA, PRIHOD DEDKA MRAZA

6. 2. 2014: RAZREDNI RODITELJSKI SESTANKI (1.-9.r.)

 

Raz. KD vodja TD vodja ND vodja ŠD vodja
1. Ob kulturnem prazniku M. Žohar Pikine delavnice S. Kokol Skrbimo za zdravje razrednik Pohod P. Ramšak
Bralna značka/ mestna knjižnica T. Srotič Ustvarjalne praznične delavnice:  K. Rednak Mežnar, Življ. okolja L.Neuvirt Mini olimpiada S. Kokol
28. 11. razredniki 28. 9. 2013 razredniki
Dan državnosti razredniki Promet: junij D. Verdev, razrednik Eko dan raz. aktiv Ples razredniki
Gledališka predstava B. Robida Veselje na snegu A. Sinigajda
Pohod P. Ramšak
2. Ob kulturnem prazniku M. Čokelc Pikine delavnice S.Kokol, razredniki Skrbimo za zdravje razrednik Pohod L. Ograjenšek
Bralna značka / gled. predstava razrdeniki Ustvarjalne praznične delavnice:  K. Rednak Mežnar, Eko dan raz. aktiv Mini olimpiada S. Kokol,
28. 11. razredniki 28. 9. 2013 razredniki
Druženje generacij P. Teržan Promet: junij D. Verdev, razrednik Logarska dolina M. Čokelc Ples  L. Ograjenšek
Kulturne ustanove-obisk galerije M. Čokelc Veselje na snegu L. Ograješek
Pohod L. Ograjenšek
3. Ob kulturnem prazniku raz. aktivi Pikine delavnice raz. aktiv Skrbimo za zdravje razrednik Pohod razrednik
Bralna značka / gled. predstava razredniki Ustvarjalne praznične delavnice:  K. Rednak Mežnar Eko dan  raz. aktiv Mini olimpiada S. Kokol,
28. 11. 28. 9. 2013 razredniki
Noč branja A. Plamberger Promet: junij D. Verdev, razrednik Živalski vrt: junij A.Plamberger Ples razredniki
Bonton razrednik Plavanje T. Torej
Pohod razrednik
4. Ob kulturnem prazniku  razredniki Elektrika: izdelujemo svetilnik razrednik Skrbimo za zdravje razrednik Atletika T. Torej
Muzej šolstva D. Rotovnik Ustvarjalne praznične delavnice:  K. Rednak Mežnar, Eko dan D. Rotovnik Ples: 20. 12. Plesna šola
28. 11. razredniki
Bralna značka / proslave razrednik Delo s konstrukcijskimi zbirkami razrednik Izdelek iz lesa  razrednik Zimski športni dan razrednik
Promet: junij D. Verdev, razrednik Pohod: 28. 9. M. Novak
  Športne igre T. Herman
5. Ob kulturnem prazniku raz. aktivi Toplotna izolacija-hladilna torba: november razrednik pojavi v naravi: april-maj razrednik Atletika 28. 9. T. Torej
Bralna značka / proslave razrednik Ustvarjalne praznične delavnice:  K. Rednak Mežnar, Skrbimo za zdravje razrednik Ples: 20. 12. Plesna šola Devžej
28. 11. razrednik
Pojdimo v muzej B. Turnšek Prah Gibanje se prenaša z gonili razrednik Eko dan raz. aktiv Zimski športni dan razrednik
Velenje
Promet: junij D. Verdev, razrednik Zimski športni dan razrednik
Pohod M. Novak
6. Gledališka predstava L. Frelih, razredniki Muzej gozdarstva, grad Vrbovec, april D. Verdev Skrb za zdravje razrednik Atletika: 28. 9. T. Torej
Kulturne vsebine v ŠN T. Herman Ustvarjalne praznične delavnice:  K. Rednak Mežnar Iz semena zraste mlada rastlina A. Pudgar Ples: 20. 12. Plesna šola
28. 11. devžej
Slovenija moja dežela raz. aktivi Zgodovinski viri in njihovo hranjenje M. Pranjič Odpadek naj ne bo samo odpadek: A. Pudgar Zimski športni dan: Rogla/Kope B. Plamberger
april  N. Nedeljković
Usnjarstvo v Šoštanju D. Verdev Zimski športni dan ŠN T. Herman
Pohod ŠN T. Herman
7. Rastem s knjigo knjižničarki Elektrotehnika-MIC: 18. 2. 2014 D. Verdev Skrbimo za zdravje razrednik Atletika T. Torej
Slovenija moja dežela raz. aktivi Ustvarjalne praznične delavnice:  K. RednakMežnar Eko dan: TURN raz. aktiv Ples: 20. 12. Plesna šola Devžej
28. 11.
Gledališka predstava  L. Frelih, Obdelava lesa in železarstvo D. Verdev Gorenjska raz. aktiv Zimski športni dan: Rogla/Kope B. Plamberger,
razredniki 10. 10. N. Nedeljković
Promet: junij D. Verdev Pohod: 28. 9. M. Novak
Športne igre: junij T. Herman
8. Gledališka predstava L. Frelih, Motoroznanstvo D. Verdev Varujmo in ohranimo Šaleško dolino D. Švarc Atletika: 28. 9. T.Torej
razredniki
Kulturna dediščina Primorske (ŠN)  I. Rotovnik Aplinc Skrb za zdravje razrednik Ob sotočju Tolminke in Soče (ŠN) I. Rotovnik Aplinc Ples: 23. 12. Plesna šola
Slovenija moja dežela Ustvarjalne praznične delavnice:  K. Rednak Mežnar Zdrava zabava (ŠN) I. Rotovnik Aplinc Zimski športni dan: Rogla/Kope B. Plamberger,
raz. aktiv 28. 11. N. Nedeljković
Šola varne vožnje  D. Verdev Pohod ŠN I. Rotovnik Aplinc
Pohod ŠN I. Rotovnik Aplinc
9. Slovenija moja dežela raz. aktivi Domača pokrajina: 17., 18. 9.  J. Razbornik Kukovičič Načrtovanje prehrane:  Atletika: T. Torej
30. 9.: 9. a, b, d A. Pudgar,
1. 10.: 9. c, e D. Švarc
Gledališka predstava L. Frelih, razredniki TEŠ, Muzej premog. : D. Verdev Ustvarjalne praznične delavnice:  K. R. Mežnar Ples: 23.12. Plesna šola
5., 6. 12.2013 28. 11.
Svečani zaključek šolanja: 13. 6. razrednik Ples raz.aktiv Eko dan(čistilna akcija) M.Podvratnik Zimski športni dan: Rogla/Kope B. Plamberger,
N. Nedeljković
Avstrijska Koroška S. Žnidar Pohod: 28. 9. M. Novak
10. 10.
Športne igre/valeta raz. aktiv
12. 6.
POŠ Ob kult. prazniku razrednik Pikine delavnice: september razrednik Skrbimo za zdravje razrednik Kros/pohod oktober razrednik
(1.-4.)
Druženje generacij razrednik Ustvarjalne praznične delavnice:  K. Rednak Mežnar, Živalski vrt A. Plamberger Mini olimpiada S. Kokol, razredniki
(1.-3.) 29. 11. razredniki 28. 9. 2013
Pustovanje (1.–4.) razrednik Promet razrednik Eko dan: življ. okolja razrednik Veselje na snegu 1., 2., 4. /3. plavanje razrednik
T. Torej
Bralna značka/ B. Robida 4. r. Druženje generacij razrednik Ples  Plesna šola Devžej
predstava
(1.-4.)
Pohod razrednik
(Skupno 54 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v Informacije o aktivnostih. Zaznamek za trajno povezavo.