OPB

 JUTRANJE VARSTVO, PODALJŠANO BIVANJE, VARSTVO VOZAČEV

Razširjen program izvaja naša šola glede na potrebe učencev in staršev. Organizacijske oblike vzgojno-izobraževalnega dela z učenci so:

 

Jutranje varstvo

 

Za učence 1. razredov, ki morajo s svojimi starši oditi od doma zgodaj zjutraj, je organizirano jutranje varstvo od 5.45 v centralni šoli. Jutranje varstvo se organizira, če je vanj vključenih najmanj 10 učencev 1. razreda.

S posebnimi dejavnostmi in aktivnostmi so zaposleni od 5.45 do 7.40 ure na centralni šoli in od 6.45 do 7.40 na POŠ Topolšica. V jutranje varstvo se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil,  ki jih določi šola. Financirano je s strani MIZKŠ.

 

SPLOŠNI CILJI JUTRANJEGA VARSTVA SO:

 • zagotoviti varno in vzpodbudno okolje, v katerem lahko učenci pričakajo pouk;
 • organizirati počitek ali po izbiri dejavnosti, ki jih veselijo, sprostijo in aktivirajo za pouk;
 • zagotoviti učno pomoč, če izrazijo željo po njej.

 

Jutranje varstvo je strokovno vodeno in poteka v učilnicah 1. razredov. Zajema:

 • počitek, pogovor
 • sprostitveno dejavnost (individualna ali skupinska)
 • zajtrk, ki je ob 7. uri v jedilnici šole in
 • pripravo na pouk.

 

Vzgojiteljice: Lilijana Neuvirt, vzg., Maja Tajnik, dipl. vzg., Saša Kokol, dipl. vzg., Martina Žohar, dipl. vzg.

 

Podaljšano bivanje

Učenci razredne stopnje se lahko v času po pouku vključijo v oddelek podaljšanega bivanja od 11.20 do 15.30. Na POŠ Topolšica traja bivanje od 11.20 do 15.20. V tem času se učenci igrajo, pogovarjajo, imajo kosilo, se učijo, pišejo domače naloge in po lastnem interesu zbirajo med pestro ponudbo interesnih dejavnosti.

Učitelji podaljšanega bivanja poskrbijo, da dejavnosti potekajo v sproščenem vzdušju in ob upoštevanju želja otrok.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj v podaljšanem bivanju predčasno izpusti otroka iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

SlikaPodaljšano bivanje

 • je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda,
 • prostovoljno se vključujejo učenci s prijavo staršev in v  okviru pravil, ki jih določa šola,
 • cilji se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka,
 • vsebine izhajajo iz pouka in želja učencev in njihovih staršev,
 • podaljšano bivanje mora biti strokovno vodeno.
Podaljšano bivanje ne more biti nadomestilo za starševsko delo z otroki doma. Preglejte otrokove naloge, predvsem pa se pogovarjajte in poslušajte otroka.
Prosimo, če po prihodu, otroka počakate pred vrati.
Slike OPB 09

KAJ POČNEMO?
 • V času podaljšanega bivanja se otroci sprostijo, opravljajo domače naloge, obiskujejo interesne dejavnosti v šoli in izven nje, koristno izrabijo prosti čas
 • V oddelkih PB izpolnjujemo vaša pričakovanja, saj otroci kakovostno in ustvarjalno predvsem pa varno preživijo čas, ko ste v službah.
KAJ VSEBUJE?Dan odprtih vrat 2010
 • prehrano,
 • sprostitveno dejavnost,
 • samostojno učenje,
 • ustvarjalno preživljanje časa.

 

Varstvo vozačev

 

V šoli je kar 66 % vozačev. Za učence 2. in 3. razredov je organizirano jutranje varstvo vozačev od 7. ure dalje v učilnicah drugih razredov (2. a in 2. b).

Vsi ostali učenci se pred poukom zbirajo v avli šole. Učence spremljajo  dežurni učitelji. V OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, POŠ Topolšica je varstvo vozačev od 7.20 do 7.40. (POŠ Topolšica: šola odprta od 6.45. Kosilo ob 12.05 oz. 12.25. Interesne dejavnosti 12.25-13.10. Odhod kombija 7.10 oz. 13.25.)

 

Oddelek varstva vozačev je namenjen učencem vozačem, ki niso v podaljšanem bivanju in čakajo na šolske avtobuse ter učencem, ki čakajo na posamezne izbirne predmete. Poteka od konca pouka v posameznem oddelku pa do odhoda šolskih avtobusov v vse smeri.

Varstvo vozačev po novem poteka tudi po koncu OPB, in sicer na centralni šoli od 15.30 do 16.20.

(Skupno 251 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v Informacije staršem. Zaznamek za trajno povezavo.