Svet staršev

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Obenem izvolijo njegovega namestnika.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.procelje

Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike v svet šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Svet staršev 2013-2014
razred Predstavnik
1.a ga. Helena Čopi
1.b ga. Tjaša Rehar
1.c g. Tomaž Imperl
2.a ga. Maja Zager
2.b ga. Natalija Štorman Šumah
2.c g. Marko Koradej
3.a ga.  Vesna Andrejc
3.b ga. Martina Nahtigal
3.c g. Jože Turinek
4.a ga. Barbara Turinek
4.b ga. Simona Iršič
4.c ga. Ksenija Cvar
5.a ga. Renata Goličnik
5.b g. Janez Paradiž
5.c ga.  Uršula Dokl Menih
6.a g.  Marko Ojsteršek
6.b ga. Vlasta Jevšenak
6.c ga.  Suzana Goršek Brglez
7.a g. Marko Dado Brvar
7.b ga.  Irena Žibert
7.c ga. Alja Arzenšek
7.d ga. Andreja Jevšnik
8.a g. Janko Lihteneker
8.b g. Branko Zager
8.c g. Andrej Novak
9.a ga. Judita Čas Krneža
9.b g.  Tone Ravnikar
9.c g.  Gregor Kladnik
9.d ga. Andreja Jevšnik
9.e ga. Blažena Polc
Ravne ga. Helena Medved
1.e/2.e Top. ga. Špela Menih Novak
Top. 3/4 g. Boštjan Rožič

(Skupno 156 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v Informacije o šoli. Zaznamek za trajno povezavo.