Svet staršev

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Obenem izvolijo njegovega namestnika.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

procelje

Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike v svet šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Seznam predstavnikov staršev 2021/2022:

razred Predstavnik
1. a ga. Špela Dobrovnik
1. b ga. Vesna Rotnik
1. c ga. Anja Namar
1. d g. Mirnes Hukić
2. a ga. Simona Koren
2. b ga. Mojca Pohar
2. c ga. Anja Švener
3. a ga. Anja Stropnik
3. b g. Boris Praznik
3. c g. Denis Podkrižnik
3. d g. Marko Kodrun
4. a ga. Vesna Režun Sevčnikar
4. b ga. Monika Roškar
4. c ga. Bernarda Ogrizek
5. a g. Zoran Kompan
5. b ga. Anita Potočnik
5. c ga. Andreja Pirečnik
5. d ga. Nina Krt
6. a ga. Sabina Štrigl
6. b ga. Uršula Menih Dokl
6. c g. Gregor Petkovnik
6. d ga. Janina Goršek
7. a ga. Zdenka Gavez
7. b g. Milan Hribar
7. c g. Marko Hamer
7. d ga. Helena Medved
8. a g. Damjan Lesnjak
8. b ga. Špela Menih Novak
8. c ga. Valentina Kovač
8. d g. Andrej Breznik
9. a ga. Helena Čopi
9. b ga. Mateja Bricman
9. c g. Tomaž Imperl
1. t ga. Teja Sotler
2. t in 3. t ga. Nina Delopst
4. t ga. Suzana Maričič

Predsednica Sveta staršev za šol. leto 2021/22 je ga. Nina Krt,  namestnica je __.

(Skupno 995 obiskov, današnjih obiskov 1)