Svet staršev

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Obenem izvolijo njegovega namestnika.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

procelje

Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike v svet šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Seznam predstavnikov staršev 2020/2021:

razred Predstavnik
1. a ga. Simona Koren
1. b ga. Maja Zager
1. c ga. Anja Švener
2. a ga. Anja Stropnik
2. b g. Boris Praznik
2. c ga. Katarina Petek
2. d g. Marko Kodrun
3. a ga. Vesna Režun Sevčnikar
3. b ga. Monika Roškar
3. c ga. Nina Obreza
4. a ga. Karmen Vogrin Klanfer
4. b ga. Lesjak Teja
4. c ga. Nina Krt
5. a ga. Sabina Štrigl
5. b ga. Marta Ročnik
5. c ga. Danica Sovič
5. d ga. Janina Goršek
6. a ga. Petra Lipičnik
6. b g. Milan Hribar
6. c g. Marko Hamer
6. d ga. Helena Medved
7. a g. Damjan Lesnjak
7. b ga. Špela Menih Novak
7. c ga. Valentina Kovač
7. d g. Jože Turinek
8. a ga. Helena Čopi
8. b g. Janez Gavez
8. c g. Tomaž Imperl
9. a ga. Valentina Uran
9. b ga. Darja Pečnik
9. c g. Edvard Ciglar
1. d/ 2. e Top ga. Nina Delopst
3. d Top ga. Anita Miklavžina
 4. d Top. ga. Anita Potočnik

Predsednica Sveta staršev za šol. leto 2020/21 je ga. Nina Krt,  namestnica je ga. Valentina Kovač.

(Skupno 798 obiskov, današnjih obiskov 1)