Svet staršev

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Obenem izvolijo njegovega namestnika.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

procelje

 

Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike v svet šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

1. seja Sveta staršev 2022/23 bo v torek, 20. 9. 2022, ob 18. uri v mali telovadnici šole.

Seznam predstavnikov staršev 2022/2023:

razred Predstavnik 
1. a ga. Ina Žlebnik
1. b ga. Barbara Mikelj
1. c ga. Janja Jevšnik
1. d ga. Jana Mihelič
2. a ga. Janja Štrigl Tot
2. b ga. Vesna Kotnik
2. c ga. Anja Namar
2. d ga. Lea Hrastnik
3. a ga. Katja Župevc
3. b ga. Mojca Pohar
3. c ga. Anja Švener
4. a ga. Anja Stropnik
4. b g. Boris Praznik
4. c g. Predrag Panić
4. d g. Marko Kodrun
5. a ga. Monika Roškar
5. b ga. Tadeja Kolenc
5. c ga. Vesna Režun Sevčnikar
5. d ga. Bernarda Ogrizek
6. a g. Zoran Kompan
6. b ga. Anita Potočnik
6. c ga. Andreja Pirečnik
6. d ga. Nina Krt
7. a ga. Sabina Štrigl
7. b ga. Uršula Menih Dokl
7. c g. Tomaž Imperl
7. d ga. Janina Goršek
8. a ga. Zdenka Gavez
8. b g. Janez Dvorjak
8. c g. Marko Hamer
8. d ga. Helena Medved
9. a g. Damjan Lesnjak
9. b ga. Špela Menih Novak
9. c ga. Valentina Kovač
9. d ga. Vesna Konovšek
1. t ga. Neva Jelenko
2. t ga. Teja Sotler
3. t in 4. t ga. Mateja Tamše

Predsednica Sveta staršev za šol. leto 2022/23 je ga. Nina Krt,  namestnica je ga. Teja Sotler.

(Skupno 1.281 obiskov, današnjih obiskov 1)