Aktivi

2021/2022

RAZREDNI AKTIV VODJA AKTIVA
1. razred Hermina Ferme, prof.
2. razred Alenka Grabner, prof.
3. razred Lilijana Ograjenšek, prof.
4. razred Marija Jakopič, prof.
5. razred Bojana Turnšek-Prah, razred. učit.
6. razred Tanja Ferk, prof.
7. razred Magdalena Štelcer, prof.
8. razred Barbara Povše prof.
9. razred Albina Rak, prof.
STROKOVNI AKTIV VODJA AKTIVA
AKTIV TUJI JEZIKI Alenka Juršnik, prof.
AKTIV SLJ Tomaž Repenšek, prof.
AKTIV MAT-FIZ Albina Rak, prof.
AKTIV NARAVOSLOVJA Anica Pudgar, predm. učit.
AKTIV DRUŽBOSLOVJA Sabina Žnidar, prof.
AKTIV ZA ŠPORT Nataša Nedeljković, prof.
UMETNOSTNO-TEHNIČNI Danica Verdev, učit. predm. pouka
AKTIV OPB IN JV Saša Kokol, dipl. vzg.
AKTIV POŠ Topolšica Mojca Šabec, prof.

(Skupno 1.215 obiskov, današnjih obiskov 3)