Govorilne ure

GOVORILNE URE 2022/23

Tloris šole 2022/23

Za doseganje dobrih in učinkovitih učno-vzgojnih rezultatov je potrebno DOBRO SODELOVANJE med učitelji, šolsko svetovalno službo, ravnateljico in starši. Oblike sodelovanja bodo naslednje: roditeljski sestanki, govorilne ure, pisne informacije in srečanja ob prireditvah.

e-naslovi:   oz. (v mailih ni šumnikov)

RAZRED RAZREDNIŠTVO DAN ČAS PROSTOR
1. a
A 105
Mateja Čokelc, prof.  TOR 7.45-8.30 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj.
1. a
Saša Kokol, dipl. vzg.
vodja JV, OPB
TOR 7.45-8.30 kab. 1. r. in OPB
1. b
A 104
Hermina Ferme, prof.  TOR 11.20-12.05 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj. 1. b
Lilijana Neuvirt, vzg.
JV, OPB
TOR 11.20-12.05 kab. 1. r. in OPB
1. c
A 106
Nina Lambizer, prof.  PET 10.30-11.15  kab. 1. r. in OPB
vzgoj. 1. c
Natalija Novak, dipl. vzg.
JV, OPB
 PET 10.30-11.15 kab. 1. r. in OPB
1. d
A 101
Brigita Robida, prof.
PON 10.30-11.15  kab. 1. r. in OPB
vzgoj. 1. d
Maja Tajnik, dipl. vzg.
JV, OPB
 PON  10.30-11.15 kab. 1. r. in OPB
1. t
POŠ Topolšica
Helena Urh, prof. ČET  7.45-8.30 POŠ Top. Splošna
2. a
A 103 
Alenka Grabner, prof.
 SRE 9.40-10.25 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. b
B 101 = ex. garderoba 1. triade
Ana Dvornik, prof.
 SRE 10.30-11.15 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. c
ex Jedilnica
Tasja Srotič, učit. razred. pouka
ČET 8.35-9.20 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. d
A 203
Polona Ramšak, prof.
 SRE 10.30-11.15 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. t
POŠ Topolšica
Breda Korošec, prof. ČET 8.35-9.20 Zbornica POŠ Top.
3. a
A 204
Anita Plamberger, prof.   TOR 8.35-9.20 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
3. b
A 206
mag. Mateja Modrej ČET 10.30-11.15 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
3. c
A 205
Polonca Libnik, prof.
PET 8.35-9.20 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
3. t in 4. t
POŠ Topolšica
Mojca Šabec, prof. TOR 7.45-8.30 Zbornica POŠ Top.
4. a
A 214
(ex SLJ 2)
Miša Ovčjak, prof. TOR 10.30-11.15 4. a
4. b
A 201
Lilijana Ograjenšek, prof.
SRE 10.30-11.15 4. b
4. c
A 319
Tanja Kompan, prof.
 SRE 8.35-9.20 4. c
4. d
A 215
(ex SLJ 1)
Marija Jakopič, prof.
SRE 10.30-11.15 A 216 (kab. 4. in 5. r.)
5. a
A 212
Bojana Turnšek Prah, učit. razred. pouka  PON 8.35-9.20 Mala MAT
5. b
A 213
Zlatka Hudej, učit. razred. pouka PET 10.30-11.15 5. b
5. c
A 210
Jožica Dobnik, prof.   PET 7.45-8.30  5. c
5. d
A 211
Darja Rotovnik, prof.  ČET 7.45-8.30 5. d
6. a
A 318
(ex TJA)

Tejo Torej, prof. ČET 9.40-10.25 kabinet ŠPO
6. b
A 315
(ex Spl1)
Barbara Zupan, prof.
 ČET 10.30-11.15 A 209 (kab. MAT)
6. c
GOS

Tanja Ferk, prof.
TIT, GEO 6
 SRE 9.40-10.25 A 115 (kab. ZGO/GEO)
6. d
A 303
Anka Balant, prof.
TJA
ČET 7.45-8.30 A 317 (kab. TJ)
7. a
A 301
Jasmina Kamberović, prof. (od 14. 11. 2022)
MAT
 SRE 9.40-10.25 A 209 (kab. MAT)
7. b
A 304
Barbara Vinkler, prof.
SLJ
PET 9.40-10.25 A 302 (kab. SLJ)
7. c
A 305
(ex KEM)
Vesna Videmšek, mag. prof.
TJA, GEO
SRE 12.10-12.55 A 115 (kab. ZGO/GEO)
7. d
A 308
(ex FIZ)
Alenka Juršnik, prof.
TJA
SRE 9.40-10.25 A 317 (kab. TJ)
8. a
(ex Zbornica mala)
Špela Plavše, prof.
NAR, BIO, KEM
TOR 11.20-12.05 A 307
(kab. FIZ)
8. b
A 208
(ex MAT 2)
Matejka Jeraj Meh, prof.
GEO, ZGO 9. d
PON 11.20-12.05 A 115 (kab. ZGO-GEO)
8. c
A 207 (ex MAT 1)
Ana Velički, prof.
TJA
PET 8.35-9.20 A 317 (kab. TJ) 
8. d
(ex Zbornica)
Tomaž Repenšek, prof.
SLJ
ČET 9.40-10.25 A 302 (kab. SLJ)
9. a
A 113
(ex GEO)

Alexander Span, prof. SRE 7.45-8.30 A 317 (kab. TJ) 
9. b
A 114
(exGUM) 
Vesna Ernecl, prof.
TJA
SRE 8.35-9.20 A 317 (kab. TJ) 
9. c
A 112 LUM
Metka Berk, prof.
GUM
PON 9.40-10.25 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
9. d
A 107
(ex ZGO)
Boris Plamberger, prof.
ŠPO, ŠŠP
PON 11.20-12.05 kabinet ŠPO
  UČITELJ,-ICA DAN ČAS PROSTOR
  Kristina Bele Pajk, prof.
OPB1
TOR 10.30-11.15 kab. 1. r. in OPB
  Mojca Bevcar, prof.
OPB
     
sorazred. 9. b Sonja Bric, prof.
SLJ, DKE
PON 9.40-10.25 A 216 (kab. SLJ)
POŠ Topolšica Mojca Čas, prof.
 TOR 11.20-12.05 Zbornica POŠ Top.
  Katja Drev, dipl. soc. ped.
PET
11.20-12.05 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
sorazred. 9. d Mateja Drev Sem, prof.
NI, N2N
PON 10.30-11.15 A 317 (kab. TJ)
  Ana Brigita Grobelnik, učit. predm. pouka
SLJ, GKL, knjižnica
 ČET 10.30-11.15 A 309 (knjižnica)
sorazred. 6. c
Tomaž Herman, prof.
ŠPO, IŠP, ŠZZ, NŠP56
PON 10.30-11.15 kabinet ŠPO
  Zdenka Klanfer, prof.
TJA
PON 10.30-11.15 pisarna B 204/Klanfer
sorazred. 5. abcd
Nataša Nedeljković, prof.
ŠPO, IŠP, NŠP 45
 PON 8.35-9.20 kabinet ŠPO
sorazred. 8. b
Marko Novak, prof.
ŠPO, NŠP 4, IŠP
 SRE 10.30-11.15 kabinet ŠPO
sorazred. 6. a
Lidija Pocajt, prof.
NAR, BIO, GOS, SPH, vodja prehrane
SRE 9.40-10.25 A 307
(kab. FIZ)
sorazred. 8. c Marija Podvratnik, prof.
MAT, FIZ, EZR
SRE 7.45-8.30 A 209 (kab. MAT)
sorazred. 6. b Anica Pudgar, učit. predm. pouka
BIO, GOS, NAR, NPH, SPH
TOR 9.40-10.25 A 306 (kab. KEM)
sorazred. 7. d Albina Rak, prof.
MAT, FIZ, ZVE
PET 9.40-10.25 A 209 (kab. MAT)
  Klementina Rednak Mežnar, prof.
MAT
 SRE 7.45-8.30 pisarna B 201/pomočnica ravnateljice
sorazred. 7. c
Irena Rotovnik Aplinc, univ. dipl. org.
MAT
SRE 11.20-12.05  A 209 (kab. MAT)
sorazred. 9. a Marica Rožič, učit. predm. pouka
KEM, POK, BIO, NAR
ČET 11.20-12.05 A 306 (kab. KEM)
sorazred. 8. a Maja Strmecki Rožič, prof.
LUM, LS2, OPB
TOR 10.30-11.15 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
sorazred. 7. a Vlasta Šuber, prof.
SLJ
 ČET 8.35-9.20 A 302 (kab. SLJ)
  mag. Barbara Turinek
/ / A 309 (knjižnica)
sorazred. 8. d Danica Verdev, učit. predm. pouka
TIT, ELE
SRE 10.30-11.15 TIT/
A 108
sorazred. 6. d mag. Anka Voh
SLJ
TOR 8.35-9.20 A 302 (kab. SLJ)
  Bogomira Vrčkovnik Šopar, prof.
UBE, MME, ROM
PON 12.10-12.55 A 312 (kab. MME)
sorazred. 9. c Mija Žagar, prof.
LUM, LS1,3
PON 12.10-12.55 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
  Sabina Žnidar, prof.
ZGO
PET 8.35-9.20 A 115 (kab. ZGO/GEO)
OPB Top
Tinka Žohar, dipl. vzg.
 PON 10.30-11.15 Zbornica POŠ Top.
sorazred. 3. abc Jelka Peterlin, prof. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna pedagoginje
sorazred. 2. abcd Helena Plazl, mag. prof. soc. ped.
vsak dan: 7.00–14.00 pisarna pedagoginje
sorazred. 4. abcd Maja A. Požegar, univ. dipl. psih. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna psihologinje
         
  Barbara Povše, prof.
/
/
/
  Nada Planinšec, gimn. mat.,
laborantka
/ /  A 307 (kab. FIZ)
  Mateja Acman, spremljevalka .
/ / /
  Blaženka Knežević, spremljevalka . t
/ / /
  Nina Lukner, spremljevalka .
/ / /
  Nataša Turinek, spremljevalka .
/ / /
  Smiljana Vrčkovnik, spremljevalka . t
/ / /
  Anja Švener, spremljevalka .
/ / /
         
  Magdalena Štelcer, prof. / / /
  Nadja Kotnik, prof.
/ / /
  Anja Švigelj, prof.
/ / /
Mobilne učiteljice dodatne strokovne pomoči:
Mojca Dvornik, socialni pedagog
Veronika Marovt, specialni pedagog
Marjetica Sonjak, specialni pedagog
Vesna Pikl, specialni pedagog
Špela Kaiser, specialni pedagog
Loreta Palčnik, surdopedagog

RODITELJSKI SESTANKI 2022/23

1. SKUPNI RS

Datum/Ura 17.00 17.30 17.40 18.00
pon., 5. 9. 2022 in POŠ 1. r.       
1. t
4. r.
2. t
3. t 5. r.
4. t
tor., 6. 9. 2. r. 6. r.   7. r.
sre. 7. 9. 3. r. 8. r.   9. r.

 

POPOLDANSKE GOVORILNE URE 2022/23

Popoldanske govorilne ure so ob četrtkih od 17.00 do 18.00 na centralni in podružnični šoli po naslednjem razporedu:

6. 10. 2022

10. 11. 2022

6. 2. 2023 razredni roditeljski sestanki od 1. do 5. r.

9. 2. 2022 razredni roditeljski sestanki od 6. do 9. r.

30. 3. 2023

11. 5. 2023

Informacij o učnem uspehu po telefonu ne dajemo.

(Skupno 9.979 obiskov, današnjih obiskov 3)