Govorilne ure

GOVORILNE URE 2020/21

Tloris šole 2020/21

Za doseganje dobrih in učinkovitih učno-vzgojnih rezultatov je potrebno DOBRO SODELOVANJE med učitelji, šolsko svetovalno službo, ravnateljico in starši. Oblike sodelovanja bodo naslednje: roditeljski sestanki, govorilne ure, pisne informacije in srečanja ob prireditvah.

e-naslovi: ime.priimek@os-sostanj.si  oz. ime.priimek-priimek@os-sostanj.si (v mailih ni šumnikov)

 

RAZRED RAZREDNIŠTVO DAN ČAS PROSTOR
1. a
A 101
Brigita Robida, prof.  PON 08:35-09:20 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj. 1. a Maja Tajnik, dipl. vzg.
JV, OPB
PON 08:35-09:20 A 102
1. b
A 104
Hermina Ferme, prof. SRE 08:35-09:20 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj.
1. b
Lilijana Neuvirt, vzg.
SRE 08:35-09:20 A 102
1. c
A 105
Mateja Čokelc, prof.   ČET 07:45-08:30  A 102
vzgoj. 1. c
Saša Kokol, dipl. vzg.
vodja JV, OPB
 ČET  07:45-08:30  A 102
1. d, 2. e
POŠ Topolšica
Helena Urh, prof.  ČET 10:30-11:15 Zbornica POŠ Top
vzgoj. 1. d
Tinka Žohar, dipl. vzg.
 ČET 10:30-11:15 Zbornica POŠ Top
2. a
A 203
Polona Ramšak, prof.
 PON 09:40-10:25 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. b
A 103 
Alenka Grabner, prof.
 PON 07:45-08:30 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. c
A 201
Polonca Libnik, prof.
ČET 9.40-10.25 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. d
A 106
Tasja Srotič, učit. razred. pouka
 SRE 9.40-10.25 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
3. a
A 206
mag. Mateja Modrej ČET 11:20-12:05 3. a
3. b
A 205
Lilijana Ograjenšek, prof.  TOR 08:35-09:20 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
3. c
A 204
Anita Plamberger, prof.   TOR  10:30-11:15 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
3. d
POŠ Topolšica
Breda Korošec, prof. ČET 07:45-08:30 3. d
POŠ TOP

4. a
A 303
Miša Ovčjak, prof.  PET 10:30-11:15 4. a
4. b
A 304
Marija Jakopič, prof.
PET 10:30-11:15 A 302 (kab. 4. in 5. r.)
4. c
A 301
Darja Rotovnik, prof. 
PON 08:35-09:20 4. c
4. d
POŠ Topolšica
Mojca Šabec, prof. ČET 08:35-09:20 POŠ Top.
4. d
5. a
A 213
Zlatka Hudej, učit. razred. pouka
ČET 11:20-12:05 5. a
5. b
A 211
Darinka Kurnik, učit. razred. pouka  SRE 08:35-09:20 5. b
5. c
A 212
Bojana Turnšek Prah, učit. razred. pouka
 PET 9.40-10.25 5. c
5. d
A 210
Jožica Dobnik, prof.   PET 10:30-11:15  5. d
6. a
A 319 Splošna 1
Aleš Dolinšek, prof.
Tejo Torej, prof.

ŠPO, ŠZZ, NŠP6
 TOR 09:40-10:25 kab. ŠPO

6. b
TJA/
A 318

Tanja Stropnik, prof.
TIT, GEO 6

 SRE 08:35-09:20

A 115 (kab. ZGO/GEO)

6. c
Splošna 2/A 315

Alenka Juršnik, prof.
TJA

ČET 9.40-10.25 A 317 (kab. TJ)
6. d
GOS/
A 313
Marija Podvratnik, prof.
MAT, FIZ, EZR
 PON 08:35-09:20 A 209 (kab. MAT)
7. a
GEO/
A 113

Tomaž Repenšek, prof.
SLJ
 ČET 10:30-11:15 A 216 (kab. SLJ)
7. b
LUM/
A 112
Magdalena Štelcer, prof.
MAT
 SRE 08:35-09:20 A 209 (kab. MAT)
7. c
GUM/
A 114
mag. Anka Voh
SLJ
PON 09:40-10:25 A 216 (kab. SLJ)

7. d
ZGO/
A 107

Danica Verdev, učit. predm. pouka
TIT, ELE
SRE 10:30-11:15 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata! ali TIT/
A 108
8. a
SLJ 2/
A 214
Anica Pudgar, učit. predm. pouka
BIO, GOS, NAR, NPH, SPH
PON 9.40-10.25 A 306 (kab. KEM)
8. b
SLJ 1/
A 215
Sabina Žnidar, prof.
ZGO
PET 9.40-10.25 A 115 (kab. ZGO/GEO)
8. c
MAT 1/
A 207

Albina Rak, prof.
MAT, FIZ, ZVE
SRE 9.40-10.25 A 209 (kab. MAT)
9. a
KEM/
A 305
Marica Rožič, učit. predm. pouka
KEM, POK, BIO, NAR
PET 10:30-11:15 A 306 (kab. KEM)
9. b
FIZ/
A 308
Ana Velički, prof.
TJA
PET 9.40-10.25 A 317 (kab. TJ) 
9. c
MAT 2/
A 208

Mija Žagar, prof.
LUM, LS1,2,3
PET 09:40-10:25 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
  UČITELJ,-ICA DAN ČAS PROSTOR
sorazred. 5. a Anka Balant, prof.
TJA
PON 12:10-12:55  A 316 (mala TJA)
  Christjein Benčina, prof.
ŠPO, IŠP, NŠP4-6
 SRE 9.40-10.25 kabinet ŠPO
sorazred. 6. a
Metka Berk, prof.
GUM
TOR 9.40-10.25 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
sorazred. 8. b Sonja Bric, prof.
SLJ, DKE
TOR
08:35-09:20 A 216 (kab. SLJ)
sorazred. 5. d Mateja Drev Sem, prof.
NI, N2N
PON 10:30-11:15 A 317 (kab. TJ)
sorazred. 8. c

Vesna Ernecl, prof.
TJA

TOR 10:30-11:15 A 317 (kab. TJ) 
sorazred. 9. c
Ana Brigita Grobelnik, učit. predm. pouka
SLJ, knjižnica
 ČET 08:35-09:20 A 309 (knjižnica)
sorazred. 6. c
Tomaž Herman, prof.
ŠPO, IŠP, NŠP56
SRE  10:30-11:15 kabinet ŠPO
  Matejka Jeraj Meh, prof.
OPB
 TOR 12:10-12:55 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
  Zdenka Klanfer, prof.
TJA
ČET 10:30-11:15 pisarna B 204/Klanfer
  Nadja Kotnik, prof.
TJA
TOR 11:20-12:05  A 317 (kab. TJ)
sorazred. 5. c, 7. c
Nataša Nedeljković, prof.
ŠPO, IŠP, NŠP 45
 SRE 11:20-12:05 kabinet ŠPO
sorazred. 6. b Marko Novak, prof.
ŠPO, NŠP 4, IŠP, ŠSP
 PET 08:35-09:20 kabinet ŠPO
sorazred. 9. a Boris Plamberger, prof.
ŠPO
TOR 11:20-12:05 kabinet ŠPO
sorazred. 6. d
Lidija Pocajt, prof.
NAR, BIO, GOS, SPH, vodja prehrane
PON 10:30-11:15 A 307
(kab. FIZ)
sorazred. 5. b Barbara Povše, prof.
TJA
 SRE 08:35-09:20 A 317 (kab. TJ)
sorazred. 7. d Jožica Razbornik Kukovičič, učit. predm. pouka
GEO, ZGO 7. d
PON 08:35-09:20 A 115 (kab. ZGO-GEO)
  Klementina Rednak Mežnar, prof.
MAT
 ČET 07:45-08:30 pisarna B 201/pomočnica ravnateljice
sorazred. 7. a
Irena Rotovnik Aplinc, univ. dipl. org.
MAT, FIZ
PON 11:20-12:05  A 209 (kab. MAT)
  Špela Sovič, prof.
OPB

PET 10:30-11:15 Zbornica POŠ TOP
sorazred. 8. a Maja Strmecki Rožič, prof.
LUM, OPB
PET 10:30-11:15 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
sorazred. 7. b Vlasta Šuber, prof.
SLJ, GKL
 PET 10:30-11:15 A 216 (kab. SLJ)
sorazred. 4. abc
mag. Barbara Turinek
/ / A 309 (knjižnica)
  Barbara Vinkler, prof.
projekt SIMS
 /  / /
  Bogomira Vrčkovnik Šopar, prof.
UBE, MME, ROM
ČET 11:20-12:05 A 312 (kab. MME)
  Barbara Zupan, prof.
OPB
 ČET 11:20-12:05 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
sorazred. 3. abc Jelka Peterlin, prof. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna pedagoginje
sorazred. 9. b
Maja A. Požegar, univ. dipl. psih. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna psihologinje
  Danica Švarc, učit. predm. pouka upokojitev 4. 3. 2021
  Tejo Torej, prof.
odsoten od 22. 2. 2021
  Marina Golob, prof.
do 18. dec. 2020
  Nada Planinšec, gimn. mat.,
laborantka
/ /  A 307 (kab. FIZ)
  Mateja Acman, spremljevalka 3. d / / /
  Nina Lukner, spremljevalka  9. a / / /
  Matejka Jeraj Meh, prof.,
spremljevalka 2. d
/ / /
  Nataša Herodež, spremljevalka 9. b / / /
  Petra Razdevšek, spremljevalka 1. b
/ / /
Mobilne učiteljice dodatne strokovne pomoči:
Mojca Dvornik, socialni pedagog
Veronika Marovt, specialni pedagog
Marjetica Sonjak, specialni pedagog
Maja Hercog, socialni pedagog
Mateja Jastrobnik, specialni pedagog
Loreta Palčnik, surdopedagog
Tanja Kladnik, spec. ped.
Lea Lah, soc. ped.

RODITELJSKI SESTANKI 2020/21

1. RS

 DATUM AKTIVNOST
Ponedeljek: 7. 9. 2020,  1. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK, 1. r. -17.00, 4. r. -17.30, 5. r. -18.00

Ponedeljek: 7. 9. 2020, 1. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK, POŠ Topolšica: 1. r. – 17.00, 2. r. – 16.30, 3. r. – 17.30, 4. r. – 18.00

Torek, 8. 9. 2020, 1. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK, 2. r. -17.00, 7. r. -17.30. , 6. r. ob 18.00

Sreda: 9. 9. 2020, 1. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK, 3. r. – 17.00, 8. r. 17.30, 9. r. -18.00

 

POPOLDANSKE GOVORILNE URE 2020/21

Popoldanske govorilne ure so ob četrtkih od 17.00 do 18.00 na centralni in podružnični šoli po naslednjem razporedu:

5. 11. 2020

7. 1. 2021

 

3. 2. 2021 razredni roditeljski sestanki od 3. do 6. r. in GU

4. 2. 2021 razredni roditeljski sestanki za 1. in 2. r. ter od 7. do 9. r. in GU

8. 4. 2021

6. 5. 2021

Informacij o učnem uspehu po telefonu ne dajemo.

(Skupno 5.345 obiskov, današnjih obiskov 1)