Matematika

NAVODILA ZA sedmošolce – MATEMATIKA
Spoštovani učenke in učenci!

Glede na situacijo nastalo v državi, bomo izvajali pouk na daljavo. Pri matematiki boste imeli pripravljene datoteke posameznih ur. Za vsak teden bodo pripravljene 4 ure, ki jih predelate v tekočem tednu.
V posamezni uri bo natančno opredeljeno, kaj si prepišete v zvezek, kaj lahko rešite ustno, kje lahko najdete še dodatne vaje. Konec vsake ure bo podana naloga in v naslednji uri tudi njene rešitve. Posredovali vam bomo dodatne povezave za vaje na spletu.
Za učence, ki se pripravljajo na tekmovanje, bodo pripravljene dodatne naloge iz tekmovanj v datoteki DODATNI POUK.
Če boste imeli probleme z razumevanjem, lahko vprašanja posredujete preko Easistenta. Na vprašanja odgovarjam Albina Rak.
Glede na dano situacijo se vsak naj potrudi čim bolj, da bomo kljub težavam lahko speljali šolsko leto do konca.

Bodite zdravi!

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden
8. teden
9. teden
10. teden

11. teden: 1.-5. 6. 2020:

1. ura: Ponedeljek, 1. 6. 2020: OBSEG IN PLOŠČINA VEČKOTNIKI

od srede v živo

 

10. teden:

1. ura: PRIPRAVA NA PROJEKTNO NALOGO ocenjevanje znanja iz podatkov in odstotkov

2. ura: PROJEKTNA NALOGA ocenjevanje znanja iz podatkov in odstotkov

 

9. teden:

1. ura: PRIKAZ PODATKOV

2. ura, torek: UTRJEVANJE IN PREVERJANJE

3. ura, četrtek: ARITMETIČNA SREDINA

 

Delovni list (torek, 19. 5. 2020)
DOPOLNILNI POUK:
Navodila: Sledi navodilom in reši naloge
Uporabi spletne strani:
https://eucbeniki.sio.si/matematika7/776/index6.html strani 431, 432
8. teden:
1. ura: UTRJEVANJE IN PREVERJANJE ZNANJA

2. in 3. ura: UTRJEVANJE IN PREVERJANJE ZNANJA

4. ura: KOORDINATNA MREŽA

Delovni list (torek, 12. 5. 2020)
DOPOLNILNI POUK
Navodila: Sledi navodilom in reši naloge o odstotkih
Uporabi spletne strani:
https://eucbeniki.sio.si/matematika7/772/index6.html strani od 397, 398 do 13. naloge

 

Delovni list 5 (torek, 12. 5. 2020)
DODATNI POUK
Navodila: Rešuj naloge na spodnjem naslovu.
Uporabi spletno stran https://eucbeniki.sio.si/matematika7/772/index7.html   str. 398 od 13. naloge dalje, 399

 

7. teden:

1. uraODSTOTKI ( % ) IN PROMILI ( ‰ )

2. ura: RAČUNANJE ODSTOTKOV

3. ura: RAČUNANJE DELA CELOTE IN CELOTE

Delovni list (sreda, 6. 5. 2020)
DOPOLNILNI POUK
Navodila: Sledi navodilom in reši naloge o odstotkih
Uporabi spletne strani:
https://eucbeniki.sio.si/matematika7/772/index3.html strani od 394, 395, 396

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden:

1. ura: DELTOID

2. ura: GEOMETRIJSKI LIKI IN TELESA

3. ura: PREVERJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA

Rešene naloge poslikaj in pošlji na naslov (še danes, v četrtek, 23. 4.):
albina.rak@siol.net
V maju bo ocenjevanje znanja, zato sledite snovi, pošiljajte dane naloge vsi, ker bomo to upoštevali tudi pri oceni.

Delovni list (torek, 21. 4. 2020)
DOPOLNILNI POUK
Navodila: Sledi navodilom in reši naloge
Uporabi spletne strani:
https://eucbeniki.sio.si/matematika7/783/index2.html strani od 480,481,482,
https://eucbeniki.sio.si/matematika7/784/index3.html stran 488,
https://eucbeniki.sio.si/matematika7/785/index3.html stran 504,
https://eucbeniki.sio.si/matematika7/786/index3.html stran 520

 

Delovni list 4 (torek, 21. 4. 2020)
DODATNI POUK
Navodila: Vadi za tekmovanje iz matematike
Uporabi spletno stran https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx

Sledi navodilom in reši naloge, naj ti bo v zabavo.

 

5. teden:

1. ura: TRAPEZ

2. ura: PARALELOGRAM

4. teden:

1. ura: PONOVITEV

2. ura: ŠTIRIKOTNIKI

3. ura: NAČRTOVANJE ŠTIRIKOTNIKOV

DODATNI POUK 4. TEDEN: Delovni list 3 (torek, 7. 4. 2020)
Navodila: Danes boš samostojno raziskoval enačbe in neenačbe.
Uporabi spletno stran https://eucbeniki.sio.si/matematika7/683/index.html strani od 282 do 289. Sledi navodilom in reši naloge, naj ti bo v zabavo.

3. teden:

DOPOLNILNI MAT73t

1. ura: TEŽIŠČNICE IN TEŽIŠČE TRIKOTNIKA

2. uraUTRJEVANJE

3. ura / ŠD 

4. ura / TD

2. teden:

1. ura: pon 23 marec MAT 7a 7b 7c

VAJA

učbenik str.131/4 c, č, 5 b, 7 a

Prepiši podatke, nariši skico in nariši sliko trikotnikov.

(Rešitve bodo na naslednjem delovnem listu.)

2. ura: SIMETRALE KOTOV IN TRIKOTNIKU VČRTANA KROŽNICA

tor 24 marec DODATNI POUK MAT7

DOPOLNILNI MAT7, 24. 3.

3. ura: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA

4. ura: UTRJEVANJE (TRIKOTNIKU VČRTANA KROŽNICA)

 

1. teden:

1. ura

MAT7rPON – razlaga, učni list

2. ura

MAT7rTOR – razlaga, učni list

Dopolnilni pouk

MAT7dop

3. ura

MAT7rSRE razlaga, učni list

4. ura

MAT7rCET razlaga, učni list

(Skupno 7.288 obiskov, današnjih obiskov 1)