Angleščina

Pozdravljeni učenci,

teden dni drugačnega pouka je za nami. Učiteljice angleščine verjamemo, da smo bili uspešni, seveda pa se bomo učili vsi skupaj še naprej. Potrudile se bomo, da ne boste preobremenjeni z nalogami, zato resnično želimo, da opravite to, kar bomo za vas objavile na spletni strani šole ali v spletni učilnici (Alenka Juršnik). Kot ste lahko zasledili na spletu vas tudi pozivamo, da si uredite dostop do eAsistenta (prijavijo vas starši, navodila so objavljena na spletni strani šole), tako boste lahko dostopali do spletne učilnice Xooltime, v kateri bo potekal pouk na daljavo.

V primeru vprašanj in nerazumevanju navodil se lahko obrnete na vaše učiteljice angleščine:

ana.velicki@os-sostanj.si Spremljajte spletno učilnico na: https://padlet.com/gkv7visecp/hylzpf3d65fl

ankabalant@gmail.com

zdenka.klanfer@os-sostanj.si

e.vesna@gmail.com

alenka.jursnik@os-sostanj.si

Ne moremo usmerjati vetra, lahko pa prilagodimo jadra. Upamo, da boste pri svojem samostojnem delu uspešni. Verjamemo v vas!

vaše učiteljice angleščine

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden
8. teden
9. teden
10. teden

11. teden:

Dopolnilni pouk, 11. ura, vaje v uporabi časa Going to Future.

rdopTJA7r11t

10. teden:

1. in 2. uraWHAT ARE THEY GOING TO DO?

rTJA7r10t12h

3. in 4. ura: “GOING TO” FUTURE (Prihodnjik z ‘going to’)

rTJA7r10t34h

Dopolnilni pouk, 10. ura: Will in Going to

rDOPTja7r10t

 

9. teden: 18.-22. 5.2020

1. in 2. ura: REVISION AND EXTENSION

9tTJA7r9tr12h

3. in 4. ura: WOULD YOU LIKE SOME WAFFLES?, TRANSPORT: VEHICLES

Učni list 4. ure: V E H I C L E S

rešitve TJA7r9t3in4h

DOPOLNILNI POUK, 9. ura: Utrjevanje snovi

rTJAdop7r9t

 

8. teden:

1. in 2. ura: AN AVERAGE PERSON; !!! WRITING ASSIGNMENT – SEND TO YOUR TEACHER until Friday, May 15th !!!

3. in 4. ura: THERE ISN’T MUCH FRESH AIR, EXTRA EXERCISES

rTJA7r8t1_3h

rTJA7r8t4h

 

DOPOLNILNI POUK, 8. ura: much ali many

rDOPTJA7r8h

DODATNI POUK, 4. ura: AMAZING FACTS

 

7. teden: (4.-8.5.2020):

1. in 2. URA: COUNTABLE/UNCOUNTABLE NOUNS

rešitve count./uncount. nouns

3. in 4. ura: HOW MUCH BLOOD HAVE YOU GOT?

rTJA7r7t34h

DOPOLNILNI POUK, 7. URA: Countable and Uncountable Nouns

rešitve DOP TJA7r7h

 

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden: (20.-24.4.2020):

1. ura:  FUTURE – revision

S pomočjo interaktivnih vaj na spodnjih povezavah ponovi slovnična časa, ki smo ju spoznali v 7. enoti in ju v angleščini uporabljamo za opisovanje dogodkov v prihodnosti. (Pri vseh imaš možnosti, da preveriš rešitve.)

WILL FUTURE:

https://www.englishclub.com/esl-games/grammar/jumbled-tenses-future-simple-1.htm

https://agendaweb.org/verbs/future-will-exercises.html

https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_future-simple-quiz.htm

 

PRESENT CONTINUOUS FOR THE FUTURE:

https://www.examenglish.com/grammar/A2_present_continuous_for_future.htm

http://www.engames.eu/future/Arrangements_ontarget.html

 

2. in 3. ura: FOOD IN THE UK

posnetek je na Rokusovi spletni strani, kjer imate interaktivne učbenike… če ne poslušate, lahko preberete…

rešitve6t2in3h

 

DOPOLNILNI POUK, 6. URA:

Will and Going to Future

rešitve dopTJA7r 6. teden

 

 

7. r. DODATNI POUK: 3.ura

JUNK FOOD AND REAL FOOD

 

 

5. teden:

1. ura: EXTRA EXERCISES – učb. str. 86

r1h5t

2. ura: REVISION AND EXTENSION

 DZ str.56-57: Reši vse naloge.

*Tisti, ki vam angleščina ne povzroča težav in radi naredite še kaj več, lahko rešite še nalogi: str.51-3 in str.52-2.

rtja75t2h

DOPOLNILNI POUK, 7. RAZRED, 5.URA: What will my future be?

4. teden:
1. ura: IMPORTANT EVENTS

r741h

2. ura: SHE’S GOING OUT THIS EVENING

rtja74t2h

3. ura: A VERY BUSY PERSON

 

DODATNI POUK, 2. URA: Easter in Britain

 

DOPOLNILNI POUK, 7. RAZRED, 4.URA

Rešitve (3. ure)

1.London, 2.industry, 3.dance, 4.jockey, 5.club, 6.tube, 7.underground, 8.travelling, 9.plane, 10.magazines, 11.girlfriend

  1. S pomočjo Power Point predstavitve še enkrat ponovi rabo časa WILL FUTURE. To predstavitev najdeš na spletni strani:

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=165051

  1. Ko si ogledaš predstavitev naredi naloge na strani 5 in 6 na predstavitvi.
  1. Nato pa naredi še eno spletno nalogo za WILL FUTURE na strani.

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/future-1-will/exercises

 

 

3. teden:

dopolnilni pouk 3. teden

1. ura: THE LUCK FACTOR

2. ura: WILL FUTURE

WILL chart
2. teden:

DOPOLNILNI POUK- 7. razred – 2. ura

NPZ 6, 9. 5. 2018

Posnetek (22 MB)

Slušno razumevanje – pisna različica

7.r DODATNI POUK 1. ura: Games – reading&writing

Odpri gradivo na spodnji povezavi, reši naloge na str. 4, 5 in 6: preberi besedilo in reši naloge, ki se navezujejo na besedilo, nalogi 2 in 3 mi lahko pošlješ na e-naslov (e.vesna@gmail.com), z veseljem bom prebrala tvoje ideje.

Zahtevnejše naloge

5. ura – EXTRA EXERCISES

Preveri rešitve iz prejšnje ure.

Ponovi vsebine tekoče enote in reši vaje – učb. str. 62.

 

6. ura – LANGUAGE SUMMARY

Preveri rešitve iz prejšnje ure – Extra exercises

Učb. str. 74-1,2: Preberi slovnični pregled (tabele, primere, razlage) in zraven ponovi pravila, nato reši Preveri, ali znaš.

Reši tudi: DZ str.41-3.

 

7. ura – REVISION AND EXTENSION

Preveri rešitve iz prejšnje ure

Reši: DZ str.41-1,2,3 (Povedi zapiši v zvezek.) in str.42-1,2.

POPRAVEK – 7. ura
Reši: DZ str.40-1, 2, 3 (3. naloga – Povedi zapiši v zvezek!) in str.41- 1, 2.

8. ura – WILD FLOWERS: chapters 3 and 4

Preveri rešitve DZ iz prejšnje ure:

Da se spomniš prvih dveh poglavij, reši nalogi (Wild Flowers) v DZ str.23 in 31.

Preberi naslednji dve poglavji zgodbice, učb. str. 39 in 47 in odgovori na vprašanja (Questions).

*Zgodbice lahko tudi poslušaš na strani založbe RokusKlett, kjer je omogočena brezplačna uporaba vseh interaktivnih učbenikov!

Pri razlagi neznanega besedišča si pomagaj s slovarčkom na koncu učbenika (od str. 138 dalje)

ali s PONSovim spletnim slovarjem, ki ga najdeš na povezavi: https://sl.pons.com/prevod/sloven%C5%A1%C4%8Dina-angle%C5%A1%C4%8Dina/angle%C5%A1ko+slovenski

 

1. teden:

Dopolnilni

2. ura – torek 3. ura – sreda 4. ura

1. ura: Present Continuous – practice

PRESENT CONTINUOUS practice

Ponovimo PRESENT CONTINUOUS. Spomni se, kako tvorimo opisni sedanjik (Učb. str.58-2.naloga; DZ str.87-12a,b,c,d).

Spomni se tudi, katere pravopisne posebnosti/spremembe je potrebno upoštevati, ko določenim glagolom dodajamo končnico –ing:

  • če se glagol konča na –e, le-tega odvzamemo preden dodamo končnico –ing: make, write, hope, smile, produce, create, skate, bake…
  • če gre za kratek, enozložen glagol, ki se konča s soglasnikom, pred katerim stoji en! samoglasnik – zadnji soglasnik podvojimo, preden dodamo –ing: stop, run, swim, cut, hit, pet, sit…
    (za glagole, ki se končajo na –y/w, to pravilo NE velja: snowing, playing)
  • izjeme: travel-travelling, begin-beginning, cancel-cancelling
  • posebnost: die (umreti) – dying!

Reši delovni list.

Poglej delovni zvezek in preveri, če ti na str. 36, 37 še manjkajo kakšne naloge. Reši, kar ti manjka.
2. ura: At the moment or every day?

resitevTJA7_1

AT THE MOMENT OR EVERY DAY?

Učb. str.60

1A: Opiši sliko desno zgoraj (tudi manjšo v krogu).

(npr.: There are some people travelling on the tube. A young man’s carrying a blue backpack. He is standing. A woman with two children is sitting. A blonde woman is…)

1B: Preberi besedilo o BJ Barryu in odgovori na vprašanje »Where is he going?«

Vocabulary (besedišče):

a disc jockey = DJ – a person who plays music at dance clubs

Heathrow – London’s biggest airport

ODGOVOR: He’s going to Heathrow airport./He’s going to Tokyo.

Besedilo preberi še enkrat in razmisli, kaj opisuje prvi odstavek in kaj drugi? Katera dva slovnična časa prepoznaš v besedilu (bodi pozoren na časovne izraze)? Za opisovanje kakšnih dejanj/dogodkov uporabljamo enega in kdaj drugega?

 

1C: Prepiši povedi in presodi/dopiši ali so resnične (T), neresnične (F) ali podatka ni v besedilu (?).

V povedih obarvaj časovne izraze za pogostnost in podčrtaj glagolske oblike.

 

1 BJ doesn’t live in Tokyo.

2 At the moment, he’s going to the airport.

3 He reads a lot of music magazines.

4 At the moment, he’s writing some music.

5 He’s playing his music.

6 He often thinks about his girlfriend in Tokyo.

7 He flies to Japan two or three times a year.

Torek: dopolnilni pouk TJA 7. r.

DOPTJA7r

ULDOPTJA7rPresent Simple vs. Present Continuous

3. URA 3. ura: Present Simple and Present Continuous

Preveri rešitve nalog iz prejšnje ure – učb. str.60-1C:

1 BJ doesn’t live in Tokyo. PRESENT SIMPLE

2 At the moment, he’s going to the airport. PRESENT CONTINUOUS

3 He reads a lot of music magazines. PRESENT SIMPLE

4 At the moment, he’s writing some music. PRESENT CONTINUOUS

5 He’s playing his music. PRESENT CONTINUOUS

6 He often thinks about his girlfriend in Tokyo. PRESENT SIMPLE

7 He flies to Japan two or three times a year. PRESENT SIMPLE

Zakaj sta 4 in 5 FALSE (napačna)?

Ker BJ Barry glasbe ne piše/vrti ta trenutek, ampak je to njegovo delo – torej gre za splošno resnico!

______________________________________________________________

PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS

Učb. str.60-2.naloga

Prepišite okvirček s primeri in pravila z izbrano pravo razlago (Present Simple…splošne resnice; Present Continuous…dejanja,ki potekajo v tem trenutku).

Ponovite, kako tvorimo oba sedanjika in kakšna je razlika med njima: DZ, str.87-13a + 13b (s katerimi glagoli skoraj vedno tvorimo le PRESENT SIMPLE!)

Reši naloge – učb. str. 60:

3a: Glagole v oklepaju postavi v ustrezen čas, Present Simple ali Continuous (glej primer, ki je že rešen).

3b: Za vsako osebo napiši dve povedi, eno v Present Simple in drugo v Present Continuous (glej rešen primer).

Reši še naloge v DZ, str.38-1,2,3.

4. URA  4. ura: Wild flowers (chapters 1 and 2)

Preveri rešitve nalog iz prejšnje ure.

Učb. str.60:

3a

2 BJ’s sitting in a restaurant.

3 They’re eating sushi.

4 They’re talking about his new CD.

5 BJ doesn’t eat sushi very often.

6 His girlfriend loves it.

3b

2 Will works in a bank. At the moment he’s skateboarding / riding his skateboard in the park.

3 Sue works in a school. At the moment she’s sitting in her garden.

4 Dave plays football. At the moment he’s cooking his dinner in the kitchen.

5 Asha works in a restaurant. At the moment she’s watching a film.

DZ str.38

1: 2 c, d               3 a, b                    4 b, c

2: 2 works 3 doesn’t like  4 hates  5 ’s doing 6 ’s thinking  7 ’m not enjoying  8 am (I) doing

3: A train.

_____________________________________________________________

WILD FLOWERS: chapters 1 and 2

Preberi prvi dve poglavji zgodbice Wild Flowers, učb. str. 39 in 47 in odgovori na vprašanja (Questions).

*Zgodbice lahko tudi poslušaš na strani založbe RokusKlett, kjer je omogočena brezplačna uporaba vseh interaktivnih učbenikov!

Pri razlagi neznanega besedišča si pomagaj s slovarčkom na koncu učbenika (od str. 138 dalje)

ali s PONSovim spletnim slovarjem, ki ga najdeš na povezavi: https://sl.pons.com/prevod/sloven%C5%A1%C4%8Dina-angle%C5%A1%C4%8Dina/angle%C5%A1ko+slovenski

 

(Skupno 5.496 obiskov, današnjih obiskov 1)