4. a

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden
8. teden
9. teden

10. teden: 25.-29. 5. 2020, 4. a – 10. teden

TD4acdSvetilnik

 

9. teden: 18.05. – 22.05.2020: 4. a – 9. teden

LUM: Žuželka iz pisanega imena

 

8. teden:

MATEMATIKA (11.05. – 15.05.2020)

Računanje je igra

Pisno množenje z dvojnim prehodom

Pisno množenje z enomestnim številom – vaje

 • DZ – Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje str. 54 – delaj po navodilu posameznih nalog

Utrjevanje in ponavljanje pisnega množenja

 • V zvezek napiši naslov PISNO MNOŽENJE, prepiši račune in jih zmnoži. Pazi na pravilni zapis pisnega množenja. Črto rišemo z ravnilom, rezultat dvakrat podčrtamo. Nalogo pošlji do petka, 15.05.2020.

414 ∙ 2 =                                                   4015 ∙ 2 =

3231 ∙ 3 =                                                   1006 ∙ 9 =

2021 ∙ 4 =                                                   2162 ∙ 3 =

138  ∙ 2 =                                                   1208 ∙ 8 =

1408 ∙  5 =                                                   1137 ∙ 4 =

1006 ∙  9 =

 

SLOVENSKI JEZIK (11.05. – 15.05.2020)

Slavko Pregl: Bojni zapiski mestnega mulca

 • Berilo str. 82,83 – Večkrat preberi besedilo.
 • Berilo str. 84 – V zvezek napiši naslov in odgovori na vprašanja (En, dva, tri – odgovori ti).

Slavko Pregl: Bojni zapiski mestnega mulca

 • V zvezek napiši, kako se bo književno dogajanje nadaljevalo.

Bina Štampe Žmavc: Oblak želja

 • Berilo str. 58 – Večkrat preberi pesem.
 • Berilo str. 58 – V zvezek napiši naslov in odgovori na vprašanja (En, dva, tri – odgovori ti).
 • Berilo str. 58 – Nič lažjega!

 

DRUŽBA (11.05. – 15.05.2020)

Vrste dejavnosti

 • Oglej si posnetek razlage (https://www.youtube.com/watch?v=k1ug4erqXKo).
 • Učbenik str. 60, 61 – Preberi, katere vrste dejavnosti poznamo in kako jih delimo.
 • SDZ str. 73 – 1,2,3. – Delaj po navodilu posameznih nalog.
 • SDZ str. 74 – 4

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA (11.05. – 15.05.2020)

Zmesi lahko ločujemo

 • Oglej si posnetek, kjer boš ponovil snov od prejšnjega tedna ter slišal razlago nove snovi (https://www.youtube.com/watch?v=tW0C8kYJSH0 ).
 • Učbenik str. 88, 89 – Preberi.
 • V interaktivnem gradivu z multimedijsko vsebino na str. (3-16) si poglej posnetka z naslovom Filtracija in Sejanje.
 • V zvezek naredi miselni vzorec z naslovom Zmesi lahko ločujemo. Ključne beseda naj predstavljajo postopke s katerimi ločujemo zmesi (sejanje, izhlapevanje, filtracija,…). Te ključne besede na koncu pojasni (kaj pomenijo). Pomagaj si s posnetki, učbenikom ter internetom.

 

GLASBENA UMETNOST  (11.05. – 15.05.2020)

Opera

 • SDZ (na portalu Radovednih 5) str. 40 – Preberi besedilo.
 • V interaktivnem gradivu z multimedijsko vsebino na str. 3-2, poslušaj posnetke. Pri ikoni svinčnik reši nalogo v zvezek.
 • V interaktivnem gradivu z multimedijsko vsebino na str. 3-3, si poglej posnetke opernih pevcev.

LUM: “DEŽNIK”, KIPARSTVO, SLIKARSTVO IN RISANJE

Želim vam uspešen teden.

 

7. teden:

MATEMATIKA (04.05. – 08.05.2020)

Pisno množenje brez prehoda

Pisno množenje brez prehoda – utrjevanje

 • SDZ str. 39 – 2. (Delaj po navodilu posamezne naloge.)
 • SDZ str. 40 – 3.

Pisno množenje z enim prehodom

Utrjevanje in ponavljanje

 • DZ – Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje str. 53 – Delaj po navodilu posameznih nalog.

 

SLOVENSKI JEZIK (04.05. – 08.05.2020)

Kako se pogovarjamo po telefonu?

 • SDZ str. 96 – Preberi, pogovori se starši in ustno odgovori na vprašanja.
 • SDZ str. 97 – Preberi pogovor med Nežo in Filipom ter odgovori na vprašanja v zvezek. (Ne pozabi napisati naslova.)

Kako se pogovarjamo po telefonu?

 • SDZ str. 98 in 99 – (Delaj po navodilu posameznih nalog.)

Kako se pogovarjamo po telefonu?

 • V interaktivnem gradivu z multimedijsko vsebino (Radovednih 5) klikni na stran 6-27 in si oglej posnetek.
 • SDZ str. 99 – Posnetek si še enkrat oglej ter reši 7. in 8. nalogo.
 • SDZ str. 100 in 101 – Delaj po navodilu nalog. Na vprašanja ustno odgovori staršem.

Miroslav Košuta: Majhna pravljica

 • Berilo str. 132 –Večkrat preberi pesem sam, nato jo preberi staršem.
 • Berilo str. 132 –V zvezek napiši naslov in odgovori na vprašanja (En, dva, tri – odgovori ti).
 • V zvezek napiši še svojo majhno pravljico. (Pošlji mi jo do 08.05.2020)

 

DRUŽBA (04.05. – 08.05.2020)

Dejavnosti – Kaj so dejavnosti?

 • Učbenik str. 60 – Preberi kaj so dejavnosti.
 • V interaktivnem gradivu z multimedijsko vsebino na portalu Radovednih 5, klikni na stran 4-1 in pri ikoni svinčnik reši nalogo.
 • SDZ str. 72, 73 – Reši naloge 1.,2. in 3. Delaj po navodilu posameznih nalog.

 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA (04.05. – 08.05.2020)

Čiste snovi in zmesi

 • V interaktivnem gradivu z multimedijsko vsebino na portalu Radovednih 5, klikni na stran 3-15 in si pri ikoni slika poglej, kaj so čiste snovi in zmesi.
 • Nato si na isti strani oglej posnetek z naslovom Zmesi in spojine.
 • S pomočjo posnetka naredi miselni vzorec (v zvezek NIT).
 • Naredi poskuse in še sam ustvari nekaj zmesi. (Opazuj, ali bo potekala kemijska reakcija.) Potek vsaj enega poskusa napiši in nariši v zvezek. Zapiši svoje ugotovitve.

 

GLASBENA UMETNOST  (04.05. – 08.05.2020)

Glasbeni izzivi

 • Na spletni strani šole pod zavihkom pouk na daljavo najdeš glasbeni izziv (3. r. – 9.r). Klikneš na povezavo in odpreš okence Zapojmo z Nino Pušlar. S pomočjo besedila in posnetkov poj njeni pesmi.

 

LUM: RISANJE, črtna risba po opazovanju, “METULJ”

 

Želim vam uspešen teden.

 

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden: TEDEN od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020

 SLOVENSKI JEZIK

Preverjanje znanja (reši preverjanje in mi ga pošlji po e-pošti do 23.4.2020 na učiteljičin gmail)

Alan Alexandre Milne: HIŠA NA PUJEVEM OGLU

 • Berilo str.49,50,51 – večkrat glasno preberi besedilo
 • Berilo str.51 – En, dva tri – odgovori ti (odgovori na vprašanja in jih zapiši v zvezek)
 • Berilo str.51 – Nič lažjega! – V zvezek napiši nadaljevanje odlomka.

 

MATEMATIKA

Geometrijska telesa in liki , pravokotnik in kvadrat, skladnost, simetrija– utrjevanje znanja

 • Vaje str.57 – 1., 2., 3., 4., 5
 • Vaje str.58 – 1., 2., 3., 4.
 • Vaje str.59 – 1., 2., 3.
 • Vaje str.60 – 1., 2., 3.

VZORCI

 • Odpri povezavo in si oglej posnetek.

https://youtu.be/R5Czi2w1mv0

 • SDZ str.69 – opazuj, pozorno preberi razlago in si natančno oglej primere..
 • SDZ str.70 -1.,2.
 • Vaje str.61 – 1., 2., 3., 4.

 

DRUŽBA

Del pokrajine smo tudi mi

 • Družba 4 str.56, 57 – Oglej si slikovno gradivo in večkrat preberi besedilo.
 • SDZ str.68, 69 – Večkrat preberi besedilo in reši 1.nalogo.
 • V zvezek napiši naslov in odgovora na vprašanji v učbeniku str.57 (Ponovi).

 

GLASBENA UMETNOST

Utrjevanje glasbenega znanja

 • Ponovi učno snov. Utrjuj besedila in melodije že znanih pesmi. Uredi GUM zvezek.

 

LUM: RISANJE, STRIP, “MOJE SANJE”

 

SREDA: TD PROMET – Navodila

Praktični del: Avtomobilček na balon

 

 

5. teden: od 14.4.2020 do 17.4.2020

Torek, LUM: ARHITEKTURA , notranji in zunanji prostor, “PRAVLJIČNA HIŠKA”

 SLOVENSKI JEZIK

Kako izrekamo opravičilo

 • SDZ str.88 –
 • SDZ str.89 – pisno odgovori na vprašanja, 2.,3. (odgovori ustno)
 • SDZ str.91 – Dopolni in pomni.

Kako pišemo opravičilo in kaj vse napišemo v njem

 • SDZ str.92 – (ustno), 2.
 • SDZ str.93 – 3. (napiši opravičilo in ustno odgovori na vprašanja)

Pisno opravičilo

 • SDZ str.94 – 4. (v zvezek zapiši opravičilo in mi ga pošlji po e-pošti do 17.4.2020)
 • SDZ str.94 – 5. ( na ovojnico zapiši naslov in ustno odgovori na vprašanja)
 • SDZ str.95 – Dopolni in pomni.

 

MATEMATIKA

Skladnost likov – utrjevanje znanja

 • SDZ str.60 – 5.
 • SDZ str.61 – 6.,7.,8.
 • SDZ str.62 – *Reši, če zmoreš

Simetrija

 • Odpri povezavo in ponovi snov 3.razreda (ogled posnetka do 6:13)

https://youtu.be/MUH4aznxsHM

 • SDZ atr.63, 64 – opazuj in preberi
 • SDZ str.65 -1.
 • SDZ str.66 – 2., 3., 4.
 • SDZ str.67 – 5.,6., 7., 8.
 • SDZ str.68 -*Reši, če zmoreš

 

NIT

Lastnosti snovi se lahko spreminjajo – ponavljanje in utrjevanje znanja

 • Snov v učbeniku na strani 86 in 87 natančno preberi in si pozorno oglej fotografije. V zvezek odgovori na vprašanja. (Rešitve preveri na Radovednih 5.)
 • SDZ ( najdeš ga na portalu Radovednih 5) str.68,69 – Delaj poskus po navodilu.  Prosi starše za pomoč. Ugotovitve zapiši v zvezek.

 

DRUŽBA

Utrjevanje in ponavljanje znanja

 • S pomočjo vprašanj, ki si joh dobil prejšnji teden utrjuj znanje, da boš dobro pripravljen na ocenjevanje.

 

GLASBENA UMETNOST

Ljudska: Kako se polžeku mudi

 • Na portalu Radovednih pet, pod zavihkom DODATNA GRADIVA, GUM, pesmarica, besedila – poišči ljudsko pesem, jo prepiši v zvezek in ilustriraj.
 • V zavihku (Pomlad – posnetki pesmi) najdeš to pesem. Nauči se jo peti.

 

4. teden:  od 6.4.2020 do 9.4.2020

PETEK,  10. 4. 2020,  Tehnični dan: Šege in navade

 

Slovenski jezik

Alice Čop, Klára Veselská – O hudobnem zmaju Koronarju in o tem, kako so ga ljudje s skupnimi močmi premagali

Odgovori na vprašanja.

 • V zvezek odgovori na vprašanja v prilogi.

Dokončaj besedilo.

 • V pravljici ni točno napisano, kakšen plan sta si Anže in Marjanca naredila že doma, kamvse bosta šla, ko bosta mami in ati zaspala. Tvoja naloga je, da si izmisliš en del zgodbe, kjer boš nadaljeval, kako sta skovala načrt.

Zahvala Anžetu in Marjanci (dodatno delo, če želiš in zmoreš več).

 • V zvezek napiši zahvalo Anžetu in Marjanci, ki sta rešila ljudi pred zmajem Koronarjem in vojaki Virusarji.

 

Matematika

Rešene naloge mi pošlji do 9.4.2020 po elektronski pošti.

 

 • Pošiljam link ob katerem boš ponovil znanje o likih in skladnosti iz 3.razreda.

https://youtu.be/2P0jJX2f0VM

https://youtu.be/7HIVJmCQcOQ

 • Lastnosti geometrijskih likov, pravokotnik in kvadrat

SDZ str.55, 56, 57 – preglej, preberi in reši naloge

 • Skladnost likov

SDZ str.59  – 1.

SDZ str.60  – 2.,3.,4.

 

 

Družba

 • Domača pokrajina – ponavljanje znanja (priloga)

V zvezek napiši naslov Kaj znam in pisno odgovori n vprašanja.

 

Naravoslovje in tehnika

Lastnosti snovi se lahko spreminjajo

 • Učbenik str.86,87 – večkrat preberi besedilo in si oglej slikovno gradivo.
 • V zvezek zapiši naslov in prepiši besedilo v rumenem okvirju. Če imaš možnost, opravi eno dejavnost (U str.87) in ugotovitve zapiši v zvezek.
 • Na spletni strani Radovednih pet si oglej interaktivno gradivo (NIT).

 

LUM 4. teden: POSODICA ZA PIRHE

3. teden:

SLOVENSKI JEZIK od 31. 3. do 3. 4. 2020

Kako pišemo prošnjo in kaj vse napišemo v njej

 • SDZ str.78, 79, 80, 81 – natančno beri in reši naloge

Kako izrekamo zahvalo

 • SDZ str.82, 83 – beri in reši naloge

Kako pišemo zahvalo in kaj vse napišemo v njej

 • SDZ str.84, 85 – beri, odgovori in napiši
 • SDZ str.86 – 3. ( odgovore napiši v zvezek)
 • SDZ 87 – Dopolni in pomni.

 

MATEMATIKA od 31. 3. do 3. 4. 2020

Geometrijska telesa – odpri povezavo in ponovi snov 3. razreda

https://www.youtube.com/watch?v=IcnDMAYrJGY&authuser=0

Lastnosti geometrijskih teles

 • Preberi strip na str. 51 in ustno odgovori na vprašanja. Na strani 52 si oglej razlago.

Vrste geometrijskih teles

 • SDZ str.52 – 1., 2.
 • V zvezek napiši naslov GEOMETRIJSKA TELESA, naredi preglednico in jo reši.
Telo KOCKA KVADER PIRAMIDA VALJ KROGLA STOŽEC
Št. robov
Št. oglišč
Število mejnih ploskev

Kocka in kvader

 • SDZ str. 53 – oglej si preglednico in ugotovi podobnosti in razlike med kocko in kvadrom.

Utrjevanje in ponavljanje

 • SDZ str. 53 – 1.
 • SDZ str. 54 – 2.,3.

NIT od 31. 3. do 3. 4. 2020

Snovi tudi shranjujemo

Učbenik str.84, 85. – natančno preberi besedilo in si oglej slikovno gradivo

V zvezek napiši naslov in povzetek (str. 85 – Moram vedeti).

Napiši odgovore na Tri vprašanja ( str.85).

 • S pomočjo petih P- jev ponovi in utrjuj učno snov.

 

DRUŽBA od 31. 3. do 3. 4. 2020

Ponavljanje znanja

 • 0b fotografijah v učbeniku na str. 54, 55 ponovi, kar veš o različnih oblikah površja. V zvezek naredi miselni vzorec (OBLIKE POVRŠJA), vanj napiši ključne besede (gorovje, nižina, kotlina…) in dopiši, kaj pomenijo. Miselni vzorec slikovno opremi (prilepi ali nariši).

 

GLASBENA UMETNOST od 31.3. do 3.4.2020

Ponavljanje

 • S pomočjo nalog v SDZ str.70, 71, 72, 73, 74 (SDZ najdeš na spletni strani Radovednih pet), ponovi solmizacijske zloge.
 • Zapoj pesmi, ki si se jih naučil v tem šolskem letu. Uredi si zvezek in ne pozabi, da je zvezek ogledalo učenca.

LUM: FIGURA IZ PAPIRJA Z GLASBILOM

Želim ti uspešno delo.

 

 

2. teden: Torek Sreda Četrtek Petek

PONEDELJEK, 23.3.2020

Slovenski jezik – Kako se učimo, ponavljamo in utrjujemo

 • SDZ str.68 – 1.
 • SDZ str.69 – 2., 3., 4., 5.
 • SDZ str.70 – 6.
 • SDZ str.71 – Razmisli in odgovori (ustno)

Matematika – Prostornina: utrjevanje znanja

 • SDZ str.34 – 8., 9., 10.,11., 12.
 • SDZ str.35 – Zmorem tudi to (reši, če zmoreš…)

Pravilnost rešenih nalog preveri  v rešitvah na spletni strani Radovednih pet.

TOREK, 24.3.2020

Matematika – Prostornina, urjenje in ponavljanje znanja
• Ponovi pretvorbo merskih enot za prostornino.
• VAJE str.52 – 4., 5.
• SDZ str. 36 – Reši, če zmoreš.

Slovenski jezik – France Forstnerič: Kaj je trava

 • Berilo str. 90 – večkrat preberi pesem
 • V zvezek napiši ime in priimek pesnika ter naslov pesmi. Potrudi se in pesem čitljivo prepiši.
 • En, dva tri – odgovori ti (zapiši odgovore na vprašanja)
 • Vsebino pesmi ilustriraj.

Naravoslovje in tehnika – Snovi razvrščamo po njihovih lastnostih

 • Preglej miselni vzorec in ga po potrebi dopolni z naslednjimi ključnimi besedami.

Lastnosti snovi:

 • steklo (prozorno, belo, gladko)
 • volna (mehka, upogljiva)
 • brusni papir (grob, upogljiv)
 • jeklo( močno, trdo, trdno)
 • najlon (vodoodporen npr. dežnik..)
 • bombaž (vpojen, npr. brisače..)
 • V učbeniku natančno preberi učno snov, jo ponovi in v zvezek prepiši besedilo na str.81, ki je v rumenem okvirju (Moram vedeti).

SREDA, 25.3.2020

 Slovenski jezik – Slavko Pregl: Bojni zapiski mestnega mulca

 • berilo str.82., 83. – večkrat glasno preberi besedilo
 • berilo str.84. – En, dva, tri – odgovori ti ( v zvezek zapiši ime pisatelja, naslov in odgovore na vprašanja)

Družba – Ponavljanje in utrjevanje znanja

 • S pomočjo petih P-jev ponovi in utrjuj snov 2. polletja.

Naravoslovje in tehnika – Kaj je razenje in kdaj nastane raza

 • V učbeniku natančno preberi učno snov na str.80.
 • V zvezek reši naloge pod rubriko Ena dejavnost.
 • Če nisi prepričan o trdoti, naredi poskus in med seboj razi dve snovi.
 • Učbenik str. 81 – Tri vprašanja ( v zvezek zapiši odgovore)

Dodatni pouk – MAT

 • Poglej na spletno stran in reši nekaj nalog.

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

ČETRTEK, 26.3.2020

Družba – Različne oblike površja – utrjevanje znanja

 • V učbeniku na str. 54, 55 pozorno preberi besedilo in si natančno oglej slikovno gradivo.
 • V zvezek zapiši odgovore na vprašanja.
 1. Kaj je relief?
 2. Naštej reliefne oblike.
 3. Opiši nižino, gričevje, hribovje in gorovje.
 4. Kakšna je razlika med dolino in kotlino?
 5. Kaj je nadmorska višina?
 6. Kolikšna je nadmorska višina naselja, v katerem živiš?

Matematika – Preverimo, kaj smo se do sedaj naučili

 • SDZ str.49 – 1., 2., 3., 4., 5., 6.
 • SDZ str.50 – 8.

Pravilnost rešenih nalog preveri s pomočjo rešitev, ki jih najdeš na spletni strani Radovednih pet.

 • Vadi in utrjuj učno snov, ki ti še dela težave.

Naravoslovje in tehnika – Nevarne snovi označujemo s posebnimi znaki

 • Učbenik str.82, 83 – Pozorno preberi besedilo in si natančno oglej slikovno gradivo.
 • V zvezek napiši naslov. Preriši znake za nevarne snovi ter zraven napiši, kaj pomenijo.
 • Učbenik str.83 – prepiši besedilo, ki je v rumenem polju (Moram vedeti)

 

PETEK, 27.3.2020

Matematika – Utrjevanje in ponavljanje znanja

 • S pomočjo petih P-jev ponovi in utrjuj učno snov ( prostornina, številski izrazi, enačbe, neenačbe, deli celote, pisno seštevanje in odštevanje..).

Likovna umetnost – Domišljijska žival

 • Na list papirja naslikaj domišljijsko žival. Za slikanje uporabi barvice ali flomastre.

Sliko shrani v mapo, da si jo bomo lahko ogledali takrat, ko se vrnemo v šolske klopi.

Slovenski jezik – Kako izrekamo prošnjo?

 • Izrečena prošnja
 • Prosim
 • Vljudnost
 • SDZ str.74, 75, 76, 77- natančno reši naloge

Razredna ura – Naredimo dobro delo

 • S starši se pogovori, kaj je dobro delo..
 • Razmisli ali si že opravil dobro delo in kako si se ob tem počutil.

Želim ti uspešno učenje in veliko ustvarjalnosti pri učenju na daljavo. Pazi nase in ostani zdrav.

 

 

1. teden: Torek Sreda Četrtek Petek

Ponedeljek, 16.3.2020, 4.a, Marija Jakopič ,prof.

SLOVENSKI JEZIK

Miki Muster

Grajski strahovi

Berilo str.30,31,32 –  večkrat preberi besedilo

str.32 – En, dva, tri – odgovori ti

Nič lažjega!

V SLJ zvezek napiši naslov in odgovore na vprašanja.

Poskusi v obliki stripa napisati in narisati nadaljevanje zgodbe.

MATEMATIKA

Prostornina

SDZ  3.del str.27 – preberi strip

str.28 – pozorno preberi razlago snovi in v zvezek zapiši naslov ter

prepiši pretvorbe (preglednica)

str.29 – reši naloge 1., 2., 3., 4.

str.30 – reši nalogo 5.

Pravilnost rešenih nalog preveri s pomočjo rešitev, ki jih najdeš na spletni strani Radovednih pet.

4.a TOREK,17.3.2020

Matematika

Prostornino lahko izrazimo tudi z manjšimi količinami

SDZ str.30 – 1. (oglej si zgled)

Naloga 1.

str.32 – 2. (oglej si zgled)

Naloga1.

Slovenski jezik

Asterix Obelix

Berilo str.33 – beri

str.34 – En, dva tri – odgovori ti (V zvezek zapiši naslov in odgovore.)

Nič lažjega! (Besedilo zapiši v zvezek.)

Naravoslovje in tehnika

Magnetni ribnik – praktično delo

SDZ str.62 – preberi navodilo ter izdelaj magnetni ribnik

Delovni zvezek najdeš na portalu Radovednih 5 (www.radovednih-pet.si)

Glasbena umetnost

Pesem o Šoštanju

Na spletni strani You Tube poišči Pesem o Šoštanju.

Ponovi besedilo in melodijo pesmi.

SREDA, 18.3.2020 – 4.a

SLOVENSKI JEZIK  – Na kaj moramo paziti, kadar naštevamo

 • SDZ str.64 – 1.
 • SDZ str.65 – 3.,4., 5.
 • SDZ str.66 – 6.
 • SDZ str.67 – Dopolni in pomni.

DRUŽBA –  Različne oblike površja

 • Učbenik str.54.,55 – pozorno preberi besedilo in si oglej fotografije
 • V zvezek DRU zapiši naslov in prepiši povzetek (str.55).

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA – Snovi razvrščamo po njihovih lastnostih

 • Učbenik str.79.,80.,81 – preberi besedilo in stripa
 • Na str.81 naredi nalogo – Ena dejavnost.
 • V zvezek NIT zapiši naslov ter iz učbenika prepiši besedilo v rumenem okvirju.
 • Oglej si video z naslovom Lastnosti materialov (na portalu Radovednih pet).

DDP

Vadi glasno branje.

ČETRTEK, 19.3.2020

DRUŽBA – Različne oblike površja

 • SDZ str. 66, 67 – pozorno preberi besedilo in si oglej fotografije
 • Reši 1., in 2. nalogo.

 

MATEMATIKA –  Prostornino lahko izrazimo tudi z manjšimi količinami

 • Oglej si razlago in rešene primere (modro polje) na str.30.,31.
 • SDZ str.31 – 1.
 • SDZ str.32 – 1.,2.,3.
 • SDZ str. 33- 4.,5.,6.,7.

Pravilnost rešenih nalog preveri s pomočjo rešitev, ki jih najdeš na spletni strani Radovednih pet.

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA – Snovi razvrščamo po njihovih lastnostih

 • Na spletni strani si oglej posnetek.
 • Na podlagi posnetka izdelaj v zvezek miselni vzorec LASTNOSTI SNOVI  (pomagaj si s snovjo v učbeniku).
 • V učbeniku si izberi rubriko Ena dejavnost in jo izvedi. Ugotovitve napiši v zvezek.

PETEK, 20.3.2020 – 4.a

Matematika – Prostornino lahko izrazimo tudi z manjšimi količinami

 • SDZ str.30.,31 – v zvezek prepiši »rumene okvirčke« in ponovi učno snov
 • Vaje str. 51. – reši 1., 2., 3. nalogo

Likovna umetnostVoščilnica za materinski dan

 • Izdelovali boste voščilnico s tulipanom za materinski dan.
 • Potrebovali boste:

‐        bel A4 list, ki ga boste prepognili na pol,

‐        barvni list, za cvet tulipana (če doma nimate barvnega papirja, lahko vzameš časopisni papir ali reklamo),

‐        6 vzorcev tulipana,

‐        zeleno barvico,

‐        škarje,

‐        lepilo.

 • Poglej si posnetek na povezavi (https://youtu.be/oeERIWSbYck) in delaj cvet tulipana tako, kot je prikazano. Steblo in liste naslikaj z zeleno barvico.
 • Na spletu si poglej verze za materinski dan in najlepšega zapiši v voščilnico.
 • Počakaj do srede in ji voščilnico izroči ter jo močno objemi.

 

Slovenski jezik – Kako predstavimo svoje poklicne načrte

 • SDZ str.62 – 2.
 • SDZ str.63. -3. (V zvezek zapiši naslov Poklicni načrti in pisno odgovori na vprašanja.)
 • SDZ str.63.- Dopolni in pomni.

Razredna ura

 • Pogovor s starši o varovanju zdravja..
(Skupno 5.077 obiskov, današnjih obiskov 1)