Vpis v 1. razred

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2021 bomo tako vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, za naslednje šolsko leto. Starši boste obveščeni z vabilom po pošti.

Ugotavljanje pripravljenosti

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Odložitev šolanja

Učencu se med šolskim letom v prvem razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

  • obvezno vpišete otroka pri nas,
  • na izbrano šolo (v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

OBRAZCI:

OBVESTILO O PREPISU IZ OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ NA DRUGO OSNOVNO ŠOLO, za šolsko leto 2021/2022:
ObvestiloPrepisuIzOSKDKNaDrugoSolo

ObvestiloPrepisuIzOSKDKNaDrugoSolo

VLOGA ZA ODLOG VŠOLANJA NA OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ, za šolsko leto 2021/2022:

VlogaOdlogVsolanja

VlogaOdlogVsolanja

VLOGA ZA VŠOLANJE NA OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ IZ DRUGEGA OKOLIŠA, za šolsko leto 2021/2022:
VlogaVsolanjeIzDrugegaOkolisa

VlogaVsolanjeIzDrugegaOkolisa

(Skupno 167 obiskov, današnjih obiskov 1)