Kemija

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
7. teden
8. teden
9. teden

10. teden: 25.-29. 5. 2020

KEM8r9t rešitve Skupine elementov

ALKALIJSKE in ZEMELJSKOALKALIJSKE KOVINE

 

9. teden: 18.-22. 5. 2020

KEM8r8trešitveMasniDelez

SKUPINE ELEMENTOV S SORODNIMI LASTNOSTMI

 

8. teden: 11.-15. 5. 2020

KEM8r7t rešitve Utjevanja molske mase

MASNI DELEŽ ELEMENTA V SPOJINI
7. teden: 4. 5. – 8. 5. RELATIVNA ATOMSKA IN RELATIVNA MOLEKULSKA MASA – Utrjevanje

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden: Tehniški dan, odpadlo

 

5. teden: Relativna atomska in molekulska masa

rVoda

4. teden: Viri elementov

3. teden:
KEMIJA 8. razred (a, b, c) 3. teden Datum: 30. 3. – 3. 4. 2020
Hoj, hoj,
že tretji teden se družimo na daljavo. Ni tako hudo, kot smo sprva mislili.
Če se ti kje ustavi, ne veš, kako bi nadaljeval, ali imaš mogoče samo kakšno vprašanje, ali morda lepo misel, mi piši na eAsisteta.
POTEK DELA
1. Najprej preglej rešitve in popravi nepravilnosti.

Vzemi si 5 minut odmora, nato nadaljuj z delom.

Zaključili smo učni sklop KEMIJSKE REAKCIJE. Nadaljevali bomo z novim, ELEMENTI V PERIODNEM SISTEMU. Začeli bomo z ZRAKOM. Za začetek si oglejte predstavitev in si zapišite povzetek v zvezek. Pomagajte si s tekstom v učbeniku na strani 90. Natančno si oglej tudi slike in preglednice. Snov bolj ali manj že poznate in mislim, da ne bo težav.

2. Napiši naslov nato s pomočjo učbenika, str. 90, naredi vaje in reši naloge. Vse zapiši v zvezek.

 

2. teden: KEMIJA 8. razred (a, b, c) Datum: 23. 3. – 27. 3. 2020
Spoštovane učenke in učenci,
nadaljujemo z učenjem na daljavo. Za vsak teden /2 uri/ bodo pripravljene zadolžitve. Natančno bo opredeljeno, kaj zapišete v zvezek, kaj rešite v delovnem zvezku in kaj lahko rešite ustno. Na začetku vsake ure bodo podane rešitve nalog. Če boste imeli probleme z razumevanjem, lahko vprašanja posredujete preko eAsistenta.
Za povezavo na spletne strani eVedez.si, se registrirate in prijavete s kodo, zapisano v delovnem zvezku.
Želim vam uspešno delo.

Kemija – 8. a, b, c – 23. 3. – 27. 3. 2020: UTRJEVANJE, PREVERJANJE

Dopolnilni pouk 8. – 26. 3. 2020 KEMIJSKE ENAČBE

DODATNI POUK KEMIJA – 8. razred

V mapi, ki ste jo dobili na ključku imate zbrane naloge in rešitve za pripravo tekmovanje iz kemije. Dodatno ste dobili tudi povzetke vsebin, ki bodo vključene v tekmovanje. Dobro preglejte povzetke vsebin, pomagajte si tudi z učbenikom in delovnim zvezkom in rešujte zbrane naloge iz ključka.

Želim vam uspešno pripravo na tekmovanje!  V primeru, da imate kakšno vprašanje, mi lahko pišete na: marica.rozic@gmail.com.

 

1. teden: KEMIJA 8. razred (a, b, c)

Datum: 16. 3.  – 20. 3. 2020

KAJ SE DOGAJA Z ENERGIJO PRI KEMIJSKIH REAKCIJAH? (eksotermna in endotermna reakcija)  /učbenik, str.80 – 82/

  • oglej si eksperimente na spletni strani….eVedez.si (koda DZ –registracija in prijava)
  • reši naloge v DZ, str. 52, 53
  • zapis v zvezek: z energijskim diagramom ponazori obe reakciji
  • utrjevanje: Učbenik, str. 82 Razmisli in odgovori

 

ZAKON O OHRANITVI MASE PRI KEMIJSKI REAKCIJI (masa se med reakcijo ohranja) /učbenik, str.83/

  • oglej si eksperimente na spletni strani…eVedez.si
  • reši naloge v DZ, str. 54 -56
  • zapis v zvezek: zakon o ohranitvi mase
  • utrjevanje: Učbenik, str. 84 Razmisli in odgovori
(Skupno 3.780 obiskov, današnjih obiskov 1)