IP

Likovno snovanje 2

Multimedija  marec, april, maj – navodila, programi. Rok za oddajo 15. 5. je potekel, dam vsem učencem, ki niste poslali naloge 1? Ker pa ste nekateri šele v 9. tednu ugotovili, da na daljavo poteka tudi pouk za izbirne predmete, imate ponovno aktiviran link, zadnji rok 31. 5. 2020.

Nemščina 2 1. teden in 2. teden 3. teden in 4. teden, 6. teden, 7. teden, 8. teden, 9. teden, 10. teden 11. teden

Poskusi v kemijiUčni list – 1. teden Učni list- 2. teden Učni list – 3. teden
4. teden – Barvila
5. in 6. teden: KEMskoziZGO VelikiPok 7. teden: ANALIZA KEMIJSKEGA VIDEO EKSPERIMENTA
8.-10. teden, Izdelek o znanih kemikih 11. teden – Kristalizacija

Šport za zdravje

Elektrotehnika 1.in 2. teden, 3. teden, 4. teden, 6. teden, 7. teden, 8. teden, 9. teden, 10. teden, 11. teden

 

IZBIRNI PREDMET LIKOVNO SNOVANJE 2

1. ura
2. ura
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden
8. teden
9. teden
10. teden

11. teden IZBIRNI PREDMET LIKOVNO SNOVANJE 2

Pozdravljeni!

Pred nami je prvi teden v mesecu juniju in enajsti teden pouka na daljavo (1. – 5. junij 2020). V sredo, 3. junija 2020, se v šolo vračate tudi učenci in učenke 8. razreda.

V tem tednu nadaljujemo delo oz. izdelek po navodilih prejšnjega tedna.

Likovni prostor. Prikazovanje prostora na ploskvi.

Ponovimo:

Z uporabo svetlobe in sence je mogoče pričarati občutenje prostorskih oblik. Torej lahko prostor prikažemo s pomočjo svetlo-temnega nasprotja. Pravimo, da poudarimo plastično obliko teles (tretjo dimenzijo). Pri slikanju to dosežemo s svetlenjem in temnenjem barv. Pri risbi jo upodobimo z bolj ali manj gostim nizanjem črt (linij) ali pik (točk).

Likovna naloga (ponovimo)

 1. Doma poiščite najmanj tri različne predmete, ki jih uporabljate v vsakdanjem življenju (kozarec, skodelica, čajnik, steklenica, skleda, vaza …). Predmeti naj bodo različnih oblik in velikosti.
 2. Izbrane predmete postavite na mizo ali okensko polico. Opazujte, kateri del predmeta je osvetljen in kako se deli predmeta postopoma temnijo. V različnih urah dneva, je osvetljenost predmetov različna (torej se osvetljenost predmetov spreminja).
 3. Predmete narišite po neposrednem opazovanju. Deli predmeta, ki so bližji svetlobi, so svetlejši, bolj oddaljeni od svetlobe pa temnejši. Osvetljeni deli predmeta naj ostanejo beli (najsvetlejši). Ostale dele postopoma temnite.
 4. Postavljeni predmeti predstavljajo likovni motiv tihožitje.
 5. Likovno nalogo končajte do 5. junija 2020.

Uspešno delo želim.

 

10. teden: IZBIRNI PREDMET LIKOVNO SNOVANJE 2

Pozdravljeni!

Smo v zadnjem tednu meseca maja in desetem tednu pouka na daljavo (25. – 29. maj 2020). Glede na poslane izdelke vidim, da sledite navodilom in ste pri svojem likovnem ustvarjanju dovolj kreativni, izvirni, domiselni.

Likovni prostor. Prikazovanje prostora na ploskvi.

Pri pouku likovna umetnost, v začetku šolskega leta, smo govorili o načinih upodabljanja prostora na ploskvi (prostorski ključi). Umetniki (slikarji, risarji, grafiki) uporabljajo prostorske ključe tedaj, kadar želijo na sliki, risbi ali grafiki, ki je ravna ploskev, prikazati tridimenzionalne predmete oz. prostor.

Z uporabo svetlobe in sence je mogoče pričarati občutenje prostorskih oblik. Torej lahko prostor prikažemo s pomočjo svetlo-temnega nasprotja. Pravimo, da poudarimo plastično obliko teles (tretjo dimenzijo). Pri slikanju to dosežemo s svetlenjem in temnenjem barv. Pri risbi jo upodobimo z bolj ali manj gostim nizanjem črt (linij) ali pik (točk).

Predmeti so osvetljeni z naravno ali umetno svetlobo. Tako so nekateri deli predmeta osvetljeni, drugi pa osenčeni. Svetloba in senca povzročita, da predmete navidezno vidimo tridimenzionalno. Na predmetu je najsvetlejša tista točka, ki je najbližja izviru svetlobe. Vsi tisti deli, ki so odmaknjeni od izvira svetlobe, se postopoma temnijo. Senčenje predmetov ustvari vtis globine in tridimenzionalnosti.

Likovna naloga

 1. Doma poiščite najmanj tri različne predmete, ki jih uporabljate v vsakdanjem življenju (kozarec, skodelica, čajnik, steklenica, skleda, vaza …). Predmeti naj bodo različnih oblik in velikosti.
 2. Izbrane predmete postavite na mizo ali okensko polico. Opazujte, kateri del predmeta je osvetljen in kako se deli predmeta postopoma temnijo. V različnih urah dneva, je osvetljenost predmetov različna (torej se osvetljenost predmetov spreminja).
 3. Predmete narišite po neposrednem opazovanju. Deli predmeta, ki so bližji svetlobi, so svetlejši, bolj oddaljeni od svetlobe pa temnejši. Osvetljeni deli predmeta naj ostanejo beli (najsvetlejši). Ostale dele postopoma temnite.
 4. Postavljeni predmeti predstavljajo likovni motiv tihožitje.
 5. Za likovno nalogo imate štirinajst dni časa (do 5. junija 2020).

Uspešno delo želim.

 

9. teden: IZBIRNI PREDMET LIKOVNO SNOVANJE 2

Pozdravljeni!

Čas hitro mineva in že smo v devetem tednu pouka na daljavo (18. do 22. maj 2020).

V tem tednu nadaljujete delo oz. izdelek po navodilih prejšnjega tedna.

Umetnost oblikovanja prostora

Likovna naloga (ponovimo)

 1. Zamisli si zgradbo oz. stavbo (stanovanjsko hišo, stanovanjski blok, stolpnico, poslovno stavbo, šolo, banko, tovarno, hotel, fitnes …).
 2. Izberi si en prostor v tej zgradbi. Izdelaj idejni osnutek ali maketo tega prostora. Prostor nariši, nariši opremo prostora, dodaj barve … S prepogibanjem papirja, izrezovanjem, lepljenjem, lahko izdelaš maketo prostora in opremo v njem.
 3. Sami si izberite ponujeno možnost izdelka (ali idejni osnutek/risba ali maketa prostora).
 4. Nalogo končajte do 22. maja 2020.

Vrednotenje in ocenjevanje likovnih izdelkov

V tednu od 18. do 22. maja 2020 bo učencem, ki še nimajo vpisane ocene za izdelek, ki je bil narejen do 13. marca 2020, vpisana ocena (torej tistim učencem, ki so izostali od pouka v času vrednotenja in ocenjevanja likovnih izdelkov).

V mesecu juniju (do 15. junija 2020) boste vsi učenci pridobili oceno za ustvarjanje oz. pouk na daljavo. Ocenjeni bodo likovni izdelki.

 

Kaj mora biti narejeno do 1. junija 2020?

 • Slika ali risba, ki je bila ustvarjena ob poslušanju glasbe (1. in 2. teden pouka na daljavo).
 • Reklamni letak ali plakat (6. in 7. teden pouka na daljavo).
 • Idejni osnutek/risba ali maketa notranjega prostora (8. in 9. teden pouka na daljavo).

Svoje izdelke fotografirajte in fotografije pošljite v priponki preko eAsistenta ali na e-naslov: mija.zagar@guest.arnes.si

Tisti, ki ste izdelke že poslali in so bile likovne naloge uspešno opravljene, pošljete samo še tista dela, ki niso bila ovrednotena.

Prijetno ustvarjanje želim.

8. teden: IZBIRNI PREDMET LIKOVNO SNOVANJE 2

Pozdravljeni!

Osmi teden pouka na daljavo je pred nami (11. do 15. maj 2020).

Verjamem, da se trudite in ustvarjalno rešujete zadane likovne naloge.

Umetnost oblikovanja prostora

Arhitekt načrtuje zunanjo podobo stavbe in razporeditev notranjih prostorov. Nariše skice, pripravi arhitekturni načrt, včasih izdela tudi maketo. Oblika zunanjega in notranjih prostorov je odvisna od tega, čemu je prostor namenjen.

Pomembno je, da se v prostoru, kjer se nahajamo, počutimo prijetno. Svetel prostor, poln sonca in prijetnih barv, udobne opreme, drobnih detajlov, vpliva na dobro počutje.

Likovna naloga

 1. Zamisli si zgradbo oz. stavbo (stanovanjsko hišo, stanovanjski blok, stolpnico, poslovno stavbo, šolo, banko, tovarno, hotel, fitnes …). Razmisli, ali v tej zgradbi ljudje stanujejo ali delajo. Kakšna je notranja razporeditev prostorov glede na namembnost zgradbe? Kako so prostori opremljeni?
 2. Izberi si en prostor v tej zgradbi. Izdelaj idejni osnutek ali maketo tega prostora. Prostor nariši, nariši opremo prostora, dodaj barve … S prepogibanjem papirja, izrezovanjem, lepljenjem, lahko izdelaš maketo prostora in opremo v njem.
 3. Tudi pri tej nalogi uporabite svojo domišljijo in ustvarjalnost. Sami si izberite ponujeno možnost izdelka (ali idejni osnutek/risba ali maketa prostora).
 4. Naloga mora biti končana do 22. maja 2020.

Veliko idej in neobičajnih zamisli želim.

7. teden: IZBIRNI PREDMET LIKOVNO SNOVANJE 2

Pozdravljeni!

Prvomajske počitnice so za nami in verjamem, da ste si nabrali dovolj ustvarjalne energije za naslednje ure našega izbirnega predmeta. Smo v prvem tednu meseca maja in v sedmem tednu pouka na daljavo (4.–8. maj 2020).

 Od pojma do znaka

Ponovimo

Vaša naloga je bila, da razmislite in pripravite skice oz. osnutke za reklamni plakat. Razmislili ste, kaj želite sporočiti.

Da bo sporočilo reklamnega plakata ali letaka učinkovito in razumljivo, moramo uporabiti kratko in jasno besedilo (malo besed, morda samo ena, dve besedi, ki imata veliko sporočilno moč). Črke naj bodo velike, čitljive, velike tiskane črke so še posebej hitro opazne in berljive. Slike in oblike so stilizirane (poenostavljene, a prepoznavne).

 

Reklamni letaki (“reklame”) so tiskane informacije v sliki in besedi. Pogosto nas pričakajo v domačem poštnem nabiralniku. Tudi v časopisih, na plakatih, letakih, prospektih, priložnostnih publikacijah se srečujemo z oglaševanjem. Namen vseh teh tiskovin je, da poleg sporočilnosti upoštevajo tudi to, da ljudje raje posegamo po likovno estetsko oblikovanem in vizualno (vidno) dobro opaznem tiskanem sporočilu.

 

Vsa ta sporočila sodijo v zvrst grafičnega oblikovanja, katere del je tudi propagandna umetnost. Pri propagandni umetnosti gre za oblikovanje estetskih vidnih sporočil, s katerimi skušamo pritegniti pozornost uporabnikov. Namen je, da bi jih opazilo, videlo, zaznalo čimveč ljudi.

Likovna naloga

 1. Preberite zgornje besedilo in ponovite že pridobljeno znanje.
 2. Oblikujte reklamni plakat oz. letak za vam ljub prehrambni izdelek (npr. za sadje, čokolado, oreščke, jogurt, sirni namaz, mesni izdelek, sladoled, čaj …). Izberite vsebino, problem, besedo, izdelek, ki bi jo oz. ga želeli predstaviti drugim.
 3. Skrbno izberite vrsto črk oz. pisave. Dodajte oblike, sliko, risbo. Slika in besedilo morata biti enakomerno razporejena in sestavljata zaključeno celoto reklamnega sporočila. Slog naj bo poenoten.
 4. Uporabite flomastre, barvni papir, barvne svinčnike in izdelajte reklamni plakat oz. letak.
 5. Ne ponavljajte že velikokrat videnih reklamnih sporočil. Bodite domiselni, izvirni in oblikujte po svojih lastnih zamislih.

Sproščeno in ustvarjalno delo želim.

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden: IZBIRNI PREDMET LIKOVNO SNOVANJE 2

Pozdravljeni!

Čas hitro mineva in že smo v šestem tednu našega dela na daljavo (20. – 24. april 2020).

V tem tednu bomo pogledali, kaj smo do sedaj naredili. Glede na začasni urnik, ki predvideva izbirne predmete ob ponedeljkih in glede na dan dejavnosti, 30. 3., ter praznik, 13. 4., se morda v današnjem zapisu likovnih nalog najde kakšna napaka. Naj vas ne skrbi, saj bo časa da stvari uredite dovolj.

Pri prvi in drugi likovni nalogi ste ustvarjali likovni motiv ob poslušanju glasbe. Verjamem, da ni bilo težav.

Tretja likovna naloga je zahtevala, da pripravite osnutke (skice) za reklamni plakat. Morda je ta naloga, zaradi že prej omenjenega razloga, izpadla.

Četrta naloga je bila praznično obarvana (velikonočne pisanice, slovenska ljudska umetnost). Tudi za to nalogo menim, da ni bilo težav in ste pripravili prijetno praznično vzdušje.

Vem, je delo doma za vas težje, saj imamo ves likovni material v šoli. Zato bodite iznajdljivi in likovne naloge rešujte na drugačen, a še vedno ustvarjalen način.

Pred vami so navodila, ki so bila zapisana za tretji teden pouka na daljavo.
Spoznali boste uporabno (industrijsko) grafiko kot sredstvo vizualne komunikacije.

Od pojma do znaka

Del grafičnega oblikovanja je tudi propagandna umetnost, ki je v službi oglaševanja. Pri propagandni umetnosti gre za oblikovanje estetskih vidnih sporočil, s katerimi skušamo pritegniti pozornost uporabnikov. Propagandna sporočila so običajno vidna, nekatera so poleg tega še slušna, npr. radijska pa so samo slušna. Namen teh sporočil je, da bi jih opazilo, slišalo, čimveč ljudi.
V to zvrst uvrščamo plakate, velike reklamne plakate ob cesti, naslovnice, embalažo, nalepke, opozorilne table, prospekte …

Likovna naloga
1. Oblikovali boste reklamni plakat za vam ljub prehrambni izdelek (npr. za sadje, čokolado, oreščke, jogurt, sirni namaz …). Izberite vsebino, problem, besedo, izdelek, ki bi jo oz. ga želeli predstaviti drugim.
2. Razmislite, kaj želite sporočiti. Sporočilo naj bo kratko, jasno, učinkovito.
3. Razmislite, koliko besed je na velikih reklamnih panojih ob cesti. Kako velike so črke? Kakšne so slike, da je sporočilo učinkovito, razumljivo?
4. Narišite nekaj skic in pri svojih najbližjih preverite, ali razumejo sporočilo.

Pripravite oz. narišite nekaj skic, navodila za oblikovanje reklamnega plakata pa sledijo prihodnji teden oz. po prvomajskih počitnicah.

Vaše likovno izražanje naj bo ustvarjalno, domiselno, uresničujte svoje lastne zamisli.

Bodite ustvarjalni in pazite nase.

5. teden: IZBIRNI PREDMET LIKOVNO SNOVANJE 2

Pozdravljeni!

Čas hitro mineva in že smo v petem tednu našega dela na daljavo (14. – 17. april 2020).

V tem tednu bomo pogledali, kaj smo do sedaj naredili.

Pri prvi in drugi likovni nalogi ste ustvarjali likovni motiv ob poslušanju glasbe. Verjamem, da ni bilo težav.

Pri tretji nalogi ste pripravili osnutke (skice) za reklamni plakat.

Četrta naloga je bila praznično obarvana (velikonočne pisanice, slovenska ljudska umetnost). Tudi za to nalogo menim, da ni bilo težav in ste pripravili prijetno praznično vzdušje.

Vaša naloga tega tedna je, da pregledate in razmislite kako ustvarjalni ste bili. V kolikor je treba katerega od izdelkov dopolniti, dokončati, popraviti, izboljšati, je sedaj čas, da to naredite.

Vaše likovno izražanje naj bo ustvarjalno, domiselno, uresničujte svoje lastne zamisli.

Nekateri fotografirate svoje izdelke in mi jih pošiljate v pogled. Če želite, lahko to storite preko eAsistenta, ni pa nujno. Izdelke vložite v svojo šolsko mapo in počakajte na nadaljnja navodila.

Vse dobro želim in lep pozdrav.

 

4. ura: IZBIRNI PREDMET LIKOVNO SNOVANJE 2

Pozdravljeni!

Verjamem, da ste v minulem tednu razmišljali o reklamnem plakatu in pripravili idejno zanimive skice. Za teden dni bomo naše delo odložili in z njim nadaljevali v tednu od 13. do 17. aprila (po velikonočnih praznikih). Zaradi tega navodila za nadaljnje delo še ne sledijo.

V času delovnih dni, od 6. do 10. aprila, boste naredili praznični okras, ki bo naredil prijetno domače vzdušje.

Slovenska ljudska umetnost. Velikonočne pisanice.

Od pojma do znaka

Vsi radi praznujemo in se veselimo praznikov. Takšnih in drugačnih: osebnih, državnih, krajevnih, občinskih, zgodovinskih, etnoloških, verskih, simboličnih, tradicionalnih, kulturnih, sezonskih …

Pred nami je čas velikonočnih praznikov. Če teh praznikov ne praznujete, boste naredili dekoracijo oz. okras, ki bo namenjen pomladnemu času.

Pirhi, poslikana in pobarvana jajca, so simbol velike noči, hkrati pa ena najlepših zvrsti slovenske ljudske umetnosti, ustvarjalnosti in domiselnosti. Slovenske pisanice spadajo med najlepše primerke okrašenih velikonočnih jajc v Evropi.

Način okraševanja velikonočnih pirhov se razlikuje po posameznih slovenskih pokrajinah. Za vse pa je značilna neskončna pestrost vzorcev, od geometrijskih likov do rastlinskih okraskov.

Likovna naloga

Ker ste spretni in domiselni vam puščam odprto ustvarjalno pot.

Čimbolj domiselno, po lastnih zamislih, pobarvajte, okrasite in izdelajte velikonočne pisanice. Za okraševanje priporočam trdo kuhana jajca, lahko pa jajce izpihate in okrasite samo jajčno lupino.

Dekoracija oz. okras namenjen pomladnemu času: iz različnih papirnih trakov oblikujte okrasne pentlje in z njimi okrasite izbrani prostor znotraj vašega stanovanja.

Prepustite se domišljiji in ustvarite praznični okras, ki vam bo v veselje.

3. ura: IZBIRNI PREDMET LIKOVNO SNOVANJE 2

Pozdravljeni!

Nadaljujemo z našim delom oz. poukom na daljavo. Vem, je delo doma za vas težje, saj imamo ves likovni material v šoli. Zato bodimo iznajdljivi in likovne naloge rešujmo na drugačen, a še vedno ustvarjalen način.

V prihodnjih urah bomo spoznali uporabno (industrijsko) grafiko kot sredstvo vizualne komunikacije.

Od pojma do znaka

Del grafičnega oblikovanja je tudi propagandna umetnost, ki je v službi oglaševanja. Pri propagandni umetnosti gre za oblikovanje estetskih vidnih sporočil, s katerimi skušamo pritegniti pozornost uporabnikov. Propagandna sporočila so običajno vidna, nekatera so poleg tega še slušna, npr. radijska pa so samo slušna. Namen teh sporočil je, da bi jih opazilo, slišalo, čimveč ljudi.

V to zvrst uvrščamo plakate, velike reklamne plakate ob cesti, naslovnice, embalažo, nalepke, opozorilne table, prospekte …

Likovna naloga

 1. Oblikuj reklamni plakat za tebi ljub prehrambni izdelek (npr. za sadje, čokolado, oreščke, jogurt, sirni namaz …). Izberi vsebino, problem, besedo, izdelek, ki bi jo oz. ga želel predstaviti drugim. Najprej nariši nekaj skic in pri svojih najbližjih preveri, ali razumejo sporočilo.
 2. Razmisli, kaj želiš sporočiti. Sporočilo naj bo kratko, jasno, učinkovito.
 3. Razmisli, koliko besed je na velikih reklamnih panojih ob cesti. Kako velike so črke? Kakšne so slike, da je sporočilo učinkovito, razumljivo?

Nariši nekaj skic, navodila za oblikovanje reklamnega plakata pa sledijo prihodnji teden.

Bodite ustvarjalni in pazite nase.

2. ura: IZBIRNI PREDMET LIKOVNO SNOVANJE 2

Pozdravljeni!

Prvi teden drugačnega dela, dela na daljavo, je za nami. Verjamem, da ste bili uspešni in ustvarjalni ter vam napisana navodila za delo niso povzročala težav.

Tudi v tednu od 23. do 27. marca 2020 ostajamo pri podobni likovni nalogi.

Glasba kot likovni motiv

Ponovimo

Prevajanje slike v zvok in nazaj omogočajo številne naprave in postopki.

O ritmu govorimo tako pri glasbi kot slikarstvu in arhitekturi, ostrina je tako v likovnih oblikah kot zvokih … Možnost prevajanja se nahaja v doživljanju oz. v odzivanju na dražljaje podobnih kakovosti, ne glede na to, po katerih čutilih so prispeli do nas.

Likovna naloga

 1. Poslušaj dve popolnoma različni skladbi: instrumentalno (brez besedila) in popevko. Ob poslušanju riši spontano s svinčnikom na papir. Primerjaj risbi.
 2. Opazuj, kako se zvok in slika dopolnjujeta v filmu. Če izklopiš zvok, sliko verjetno doživiš nekoliko drugače.

Ustvarjalno delo želim in ostanite zdravi.

1. ura:

Glasba kot likovni motiv

Ali lahko slišimo sliko? Ali lahko vidimo glasbo? Sprva se zdi nemogoče, vendar so med nami ljudje, ki jim to uspeva.

Prevajanje slike v zvok in nazaj omogočajo številne naprave in postopki. Slikarjem je glasba že od nekdaj pomenila navdih – ob njej ali zanjo (v operi, gledališču) so slikali. Prav tako so skladatelji ob slikah dobili glasbeni motiv (na primer M. P. Musorgski: Slike z razstave). Kaj omogoča prevajanje teh dveh jezikov? O ritmu govorimo tako pri glasbi kot slikarstvu in arhitekturi, ostrina je tako v oblikah kot zvokih, toplo harmoničnost odkrivamo tako v barvnih sorodnostih kot mehkih sozvočjih godalnih orkestrov. Možnost prevajanja se nahaja v doživljanju oz. v odzivanju na dražljaje podobnih kakovosti, ne glede na to, po katerih čutilih so prispeli do nas.

 

Likovna naloga

 1. Izberi skladbo oz. glasbo in jo zbrano poslušaj. Z izbranimi likovnimi izrazili (pika, črta, barva, barvna ploskev) naslikaj sliko po glasbenem motivu. Pozoren bodi na pare: toplo – hladno, svetlo – temno, trdo – mehko, glasno – tiho, počasi – hitro …
 2. Izbrano glasbo poslušaj z zaprtimi očmi. Predstavljaj si barve, ki jih zbuja glasba. Po poslušanju naslikaj sliko z barvami, ki jih imaš doma (barvni svinčniki ali druge barve za ustvarjanje).

 

Multimedija

Program Audacity prenesi s strani Ninite.com in ga naloži (izberi program, klik na Get Your …, ko prenese, zaženeš datoteko, počakaš nekaj minut in zaženeš naložen program. Zmontiraš poljubne skladbe v 5-8 minutni remiks, odvisno koliko bo dolg zmontirani filmček. Ker delo v parih odpade, teme filmčkov pa še niso bile določene, imaš sedaj v naravi, gozdu, doma, … čas, da posnameš material za svoj filmček. Filmček zmontiraš in Shraniš za računalnik (.mp4) do 15. maja. Ne prenašaj s spleta Windows Movie Maker, ker ni več na voljo za prenos. Ker se bo pouk na daljavo “zavlekel”,  za montažo uporabi npr. Fotografije oz. si prenesi in namesti priložene programe s  povezave, ki bo aktivna do 28. 4.:  gifAnimator, vtičnik za Audacity Lame, ki ga rabiš za izvoz v mp3 ter WindowsMovieMaker.

PONOVNO LINK ZA ZAMUDNIKE

Ko boš programe prenesel-la, vsakemu dodaj končnico .exe, da jih boš lahko inštaliral-a, pri wlsetup-all-si, izberi spodnjo možnost – Izberite programe, ki jih želiš namestiti: Fotogalerija in Movie Maker.  Ker pa veliko presedite za računalniki, pa lahko poskusite ActivePresenter, program za snemanje namizja, zajema lahko kot film ali slike, dodajaš oblačke, puščice… in prikažeš svoje učenje na daljavo (Export, Video, General, Output Format, mp4 ali avi).

Zmontirane filme mi boste dostavili prek Arnes Filesenderja (ne prek Driva, ne prek WeTransferja, …), saj ste dobili  AAI podatke na maile staršev oz. skrbnikov. Prek Arnesa (Moj Arnes, izbereš povezavo pod Arnes Filesender, se vpišeš, Domača organizacija je Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj) naložiš zmontirani video v mp4 formatu, nastaviš veljavnost povezave vsaj 1 teden, kopiraš link povezave in ta link pošlješ prek eAsistenta, vsi učenci imate prijavne podatke za eAsistent na mailih staršev oz. skrbnikov najkasneje od 22. 4. 2020.

Lepe praznike, prvomajske počitnice, … in upam, da se čimprej vidimo. POUKA V ŽIVO ZA MME NE BO!!!

Tisti, ki ste oddali v roku (1/3) priporočam spodnji strani (programi za montažo fotografij pa čakajo, da zamudniki opravijo svoje delo).

Namesto igranja igric pa priporočam

Code.org

CodeBreak

 bogomira.vrckovnik@os-sostanj.si

 

Navodila za delo za Obvezni izbirni predmet v 8. razredu Nemščina 2

1. teden 2. ura;

2. teden
3. teden
4. teden
6. teden
7. teden
8. teden
9. teden
10. teden

11. teden: Opis poti

 

10. teden: Wegbeschreibung (opis poti)

 

9. teden: Transportmittel

Interaktivne vaje

 

8. teden: Wir fahren nach Berlin, Fahrpläne (vozni redi)

 

7. teden:

NEMŠČINA, 8. RAZRED

PONEDELJEK, 4. 5. 2020

 Rešitve za delovni list (20. 4. 2020) so v priponki.

Učenci, danes začnemo z novo temo in tudi z novim modulom. V učbeniku na strani 42- 43 si oglejte koledar z Leninimi načrti. Okrog koledarja so zapisana Lenina kratka sporočila. Vaša naloga je, da ugotovite, katero sporočilo ustreza Leninemu zapisu v koledarju (črke). Vnesite črke  in dobili boste geslo. Ne ustrezajo vse črke.

Zapis v zvezek: Meine Pläne

Nove besede:

der Plan (Pläne) – načrt

einladen – povabiti (ločljiv glagol)

Ich lade dich zu meiner Party ein. – Vabim te na zabavo.

Herzlichen Glückwunsch! – Iskrene čestitke!

Alles Gute zum Geburtstag! – Vse najboljše na rojstni dan!

die Ferien – počitnice

die Lieblingsjahreszeit – najljubši letni čas

das Schwimmbad – bazen

die Verspätung – zamuda

erst – šele

schenken – podariti

die Sonnenbrille – sončna očala

 

Lösungswort (geslo)   1         2         3         4         5         6           7        8

___      ___      ___      ___      ___      ___      ___      ___

6. teden: NEMŠČINA, 8. RAZRED

PONEDELJEK, 20. 4. 2020

Rešitve od naše zadnje ure:

Delovni zvezek, stran 34

Teil 1: 1. b, 2. b

Teil 2: 3. falsch, 4. falsch, 5. falsch, 6. richtig, 7. falsch, 8. falsch

Dragi učenci,

mi smo sedaj s snovjo pri koncu 3. enote. Glede na poslane naloge lahko rečem, da ste bili pri samostojnem delu precej uspešni.

Pripravila sem vam delovni list za ponovitev te enote. (pdf) Predlagam, da ga rešujete kar na računalnik v programu Word.  Vse vaje rešujete tako, da kliknete na sivo polje in vpišete rešitev.  Delovni list v Wordu shranite in mi ga pošljite na moj e-naslov: mateja.drev7@gmail.com. Prosim, ne shranjujte delovnega lista v pdf-ju.

Če vam je lažje pisati v zvezek, ni problema. V tem primeru lahko pišete samo rešitve, nato pa vaje fotografirajte in mi jih pošljite na moj e-naslov.

4. teden: PONEDELJEK, 6. 4. 2020

6. IN 7. URA

Zaradi športnega dne na daljavo je prejšnji ponedeljek nemščina odpadla.

Poleg slušnega razumevanja te prosim, da s telefonom posnameš svoj potek dneva. To nalogo bi morali predstaviti 16. 3. 2020. Ker to ni bilo možno, te prosim, če jo opraviš sedaj. Če ti je lažje, lahko to posnameš v obliki govornega nastopa, in sicer tako, da samo pripoveduješ v nemščini, kako poteka tvoj dan. Posnetek pošlji na moj e-naslov do 20. 4. 2020

Slušno razumevanje v delovnem zvezku na strani 34

 1. Na Rokusovi spletni strani poišči delovni zvezek Maximal 2 in ga odpri na strani 34.

Najprej natančno preberi vsa vprašanja in vse možne odgovore, nato pa vsaj dvakrat poslušaj sporočilo in označi ustrezne odgovore.

 1. V 2. delu (Teil 2) sta 2 pogovora. Najprej preberi trditve od številke 3 do 8. Nato pa poslušaj pogovora in ustrezno označi trditve.

3. teden: NEMŠČINA, 8. RAZRED

Slušno razumevanje v delovnem zvezku na strani 34

 1. Na Rokusovi spletni strani poišči delovni zvezek Maximal 2 in ga odpri na strani 34.

Najprej natančno preberi vsa vprašanja in vse možne odgovore, nato pa vsaj dvakrat poslušaj sporočilo in označi ustrezne odgovore.

 1. V 2. delu (Teil 2) sta 2 pogovora. Najprej preberi trditve od številke 3 do 8. Nato pa poslušaj pogovora in ustrezno označi trditve.

Fotografiraj in mi rešene naloge prosim pošlji na moj e-naslov: mateja.drev7@gmail.com.

 

2. teden: 2. ura

NEMŠČINA,  8. RAZRED

PONEDELJEK, 23. 3. 2020

Dragi učenci,

Upam, da ste uspešni pri učenju na daljavo. Če imate kakršno koli težavo pri učenju ali vprašanje, mi lahko pišete na e-naslov: mateja.drev7@gmail.com.

 1. Za današnjo uro si najprej preverite, če ste pravilno zapisali vajo 15 v učbeniku na strani 34.

Hi, Alicia, das ist blöd. Jungs dürfen alles und Mädchen müssen spülen? Das geht gar nicht. Auch Diego muss im Haushalt helfen! Ich habe eine Idee: Mach einen Deal mit Diego! Du gehst mit Niko in »Honig im Kopf« und dein Bruder geht in »Star Wars«. Super, oder?

Lena

 1. Preden boste rešili nekaj vaj v delovnem zvezku, si v zvezek zapišite še naslednji glagol:

sich treffen – dobiti se, srečati se

1.               Ich treffe mich 1. wir treffen uns
2.               du triffst dich 2. ihr trefft euch
3.               er, sie, es trifft sich 3. sie, Sie treffen sich

3. V delovnem zvezku na strani 30 poslušajte pogovor pri vaji 14 (Hanna will ins Schwimmbad)

ter označite, ali so izjave pravilne ali napačne. Najprej preberite izjave, nato vsaj dvakrat poslušajte.

Pri vaji 14 b) dopolnite pogovor z ustreznimi besedami iz okvirčka.

Nato pa še enkrat poslušajte cel pogovor in preverite svoje rešitve.

 1. Pri vaji 15 označite s križcem pravilno obliko glagola.
 2. Na strani 31 rešite še vaji 16 in 17. Pri vaji 16 bodite pozorni na 3. sklon (vprašalnica Wo?).

NEMŠČINA,  8. RAZRED

TOREK, 24. 3. 2020

 1. Najprej si preglejte rešitve za vaje v delovnem zvezku od včeraj:
 • DZ, stran 30 / vaja 14a: 1F, 2F, 3R, 4R, 5F
 • vaja 14 b: 2. kann, 3. musst, 4. musst, 5. wollen, 6. müssen
 • vaja 15: er,sie, es, man hilft; ich, er,sie, es, man will; du darfst; ihr wollt;

wir, sie, Sie treffen; ihr helft

 • DZ, stran 31 / vaja 16:
 1. Treffen wir uns hinter der Turnhalle? Nein, wir treffen uns lieber in der Fußgängerzone.
 2. Treffen wir uns am Bahnhof?    Nein, wir treffen uns lieber vor der Bibliothek.
 3. Treffen wir uns vor dem Einkaufszentrum? Nein, wir treffen uns lieber hinter dem Stadion.

 

 1. Eine Verabredung (dogovor za srečanje)

Ti in tvoj/a prijatelj/ica hočeta nekaj početi skupaj. Kako se odvija dogovarjanje?

Podobne dialoge smo že vadili pri urah na začetku marca.

Dialog lahko napišete na računalnik ali v zvezek (v tem primeru ga fotografirajte) in mi ga pošljite prosim na moj e-naslov: mateja.drev7@gmail.com.

1. teden:

ponedeljek, 16. 3. 2020

Rešitve za domačo nalogo od 10. 3. 2020:

Učbenik, stran 33/ vaja 13

 1. In die Disco.
 2. Mit Hanna.
 3. Du hilfst im Haushalt. Dann darfst du ausgehen. Aber nicht in die Disco.
 4. Ins Kino.
 5. Mit Niko.

Nato zapišite v zvezke In der Stadt (v mestu)

Iz učbenika na strani 33 / vaja 12 prepišite vse zgradbe s členi in prevod.

Nato zapišite v zvezke naslov:

Modalverben dürfen und wollen (Modalna glagola »smeti« in »hoteti«)

dürfen (smeti)                                               wollen (hoteti)

 1. ich darf wir dürfen               1. ich will                    1. wir wollen
 2. du darfst ihr dürft                  2. du willst                  2. ihr wollt
 3. er, sie, es darf sie, Sie dürfen         3. er,sie, es will           3. sie, Sie wollen

Učbenik, stran 34 / vaja 14

Pri obeh stolpcih izberite 4 primere in naredite vajo pisno v zvezke v obliki dialoga.

Navodila za delo za Obvezni izbirni predmet nemščina v 8. razredu

torek, 17. 3. 2020 (2. ura)

 1. rešitve za vajo 14 v učbeniku na strani 34:

Dialog A                                                                          Dialog B (v množini):

Dialog 1:                                                                          Dialog 1:

A: Mama, darf ich heute Nachmittag ausgehen?           A: Was wollt ihr morgen Abend machen?

B: Wohin willst du gehen?                                               B: Wir wollen ins Theater gehen.

A: Ich will in den Jugendklub gehen.                               A: Okay, ihr dürft ins Theater gehen. Aber mit wem?

B: Ja, du darfst.                                                                B: Mit der Tante Emma.

Dialog 2: am Montagabend, ins Kino                              Dialog 2:  in die Pizzeria, mit dem Onkel Georg

Dialog 3: morgen Nachmittag, in die Eisdiele                 Dialog 3: in den Tennisklub, mit Timo

Dialog 4: am Sonntagnachmittag, in den Park                Dialog 4: ins Schwimmbad, mit Finja

Dialog 5: morgen Nachmittag, ins Einkaufszentrum       Dialog 5: in die Turnhalle, mit Max

 

 1. Prijavite se na Rokusovi spletni strani, kot je objavljeno v navodilih na šolski spletni strani. Nato boste lahko dostopali tudi do slušnega razumevanja v spletnem učbeniku Maximal 2.

 

Učbenik, stran 34 /vaja 15: Im Forum

Najprej preberi Aliciin prispevek ter si izpiši glagol helfen (pomagati).

 1. ich helfe wir helfen
 2. du hilfst ihr helft
 3. er, sie, es hilft sie, Sie helfen

Nato prepiši Lenin odgovor pravilno v zvezek.

3.Učbenik, stran 35 / vaja 16 eine Verbaredung (dogovor, zmenek)

     Poslušajte intervju večkrat in razvrstite stavke od Nika v pravilno zaporedje. Lahko zapišete

le številke v zvezek.

V zvezek zapiši še in der Fußgängerzone – v coni za pešce (predel v središču mesta, namenjen le za

pešce. Tu ni avtomobilov, kolesarjev.

Prepišite zelen okvirček in spodaj dodajte pravilo: vprašalnica WO? (kje) zahteva 3. sklon

4.Učbenik stran 35 /17

Preberite si dialoga, ustno  vadite še z ostalimi primeri ter zapišite v zvezek tri dialoge za vajo z dialogom A.

 

ŠPORT ZA ZDRAVJE

Navodila za izvajanje ure Izbirnega predmeta, Šport za zdravje, za učenke in učence 8. razreda

Učna tema:  Splošna kondicijska priprava

Metodična enota:  Hoja in tek v naravi

Zaradi izredne situacije izjemoma aktivnosti v naravi izvajajte samostojno!

OGREVANJE: cca 5 min hitre hoja do primernega prostora za tek v naravi  , sledijo statične in dinamične raztezne vaje

SPECIALNO OGREVANJE:  Atletska abeceda

GLAVNI DEL:

Tek v naravi v primernem pogovornem tempu (srčni utrip naj ne preseže 120-130 udarcev na minuto), trajanje 15 min.  Po potrebi lahko tek zamenjate s hitro hojo.

Sledi 5 minut počasnejše hoje s sprostilnimi in dihalnimi vajami do umiritve pulza na cca 80 – 90 udarcev na minuto.

Po umiritvi je na vrsti drugi del teka, v enakem obsegu in tempu kot v prvem delu.

Pulz si merite na enak način kot smo to izvajali pri urah ŠVZ. V časovnem intervalu 20 s štejte udarce srca (najlažje začutimo na prsih, pri zapestju, na vratu) , dobljeno številko pomnožite s 3 in dobili boste število udarcev srca na minuto.

ZAKLJUČNI DEL:  Umirjanje in statične raztezne vaje (stretching ), hoja proti domu.

 

NAVODILO ZA DELO PRI POUKU IP ELEKTROTEHNIKA, PON 6. in 7. uro

11. teden: 19., 20. uraElektrične napeljave v stanovanju 4.del

ELEKTRIČNE NAPELJAVE V STANOVANJU- učni list

RISANJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE V STANOVANJU

 

10. teden: 17, 18. uraElektrične napeljave v stanovanju 3. del, 25. 5. 2020

ELEKTRIČNE NAPELJAVE V STANOVANJU – gradivo

ELEKTRIČNE NAPELJAVE V STANOVANJU-3. učni list

 

9. teden: 15, 16. uraElektrične napeljave v stanovanju 2. del, 18. 5. 2020

Danes boste dopolnili znanje o električnih instalacijah s pomočjo priloženega gradiva. Na učni list pa boste napisali odgovore-lahko tudi v Wordu. Podpisan in rešen učni list mi pošljite do naslednje ure, 25. 5. 2020. Imate teden dni časa.

Nekateri še niste nič poslali. Pohitite, ker bom zdaj vpisala ocene za prvo poglavje.

Danica Verdev

 

8. teden: 13., 14. uraElektrične napeljave v stanovanju 1. del, 11. 5. 2020

Danes začenjamo z novim poglavjem. Snov boste predelali po priloženem gradivu. Na učni list pa boste napisali odgovore-lahko tudi v Wordu. Podpisan in rešen učni list mi pošljite do naslednje ure, 18. 5. 2020. Imate teden dni časa.

Ker se ne vidimo več v tem šolskem letu, ne morem od vas pridobiti drugače ocen, kot s pregledovanjem vašega dela po učnih listih. Tudi to, kako se časovno držite rokov, bo vplivalo na oceno. Preverite, kaj mi še morate poslati za nazaj.

Danica Verdev

7. teden: 11., 12. ura: Ponovitev in preverjanje znanja o električnem krogu in zaporedni ter vzporedni vezavi električnih porabnikov

6. teden: 9., 10.ura, 20. 4. 2020 – Vzporedna vezava in merjenje električne napetosti

Naloge 6. tedna – Električna napetost in merjenje el. napetosti

 

4. teden: 7., 8.ura- Zaporedna vezava in merjenje električnega toka

Navodilo za delo

V današnji uri vam prilagam povezavo do razlage KAJ JE ELEKTRIČNI TOK ter ZAPOREDNA VEZAVA PORABNIKOV.

Pri obeh razlagah je vključen virtualni laboratorij, s katerim boste tudi vi vezali elemente po nalogah na delovnem listu. Ponovno ga prilagam, saj še nisem dobila nazaj od vas nobenega rešenega. Ni ga potrebno natisniti. Prepišite navodilo, vezja pa narišete s svinčnikom. Rešen list fotografirajte in mi pošljite fotografije: preko eAsistenta-Komunikacija ali preko maila: verdev.danica@gmail.com. Liste mi pošljite do torka, 7. 4.2020!

DELOVNI_LIST – elektrika

 1. del: razlaga: Električni krog in vodni krog in Zaporedna vezava in gneča na cesti

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30929#section-4

 1. del: sestavljanje z Virtualnim laboratorijem in beleženje meritev v delovni list

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_sl.html

Pri vsakem vezju, ki ga sestavite, upoštevajte naslednje:

 • uporabi baterijo za vir napetosti in nastavi napetost 9V
 • v električni krog veži zaporedno ampermeter, ki bo meril električni tok
 • pri vsaki nalogi napiši: kolikšna je napetost na izviru: U=9V in kolikšen je izmerjen tok skozi vezje: I=___A

3. teden: 5.,6.ura-Sestavljanje električnih vezij

Navodilo za delo

Pretekli teden ste dobili učni list z električnimi vezji, ki ste jih morali narisati. Danes vam prilagam povezavo do Virtualnega laboratorija-Enosmerni električni tok. Zdaj ta vezja tudi sestavite.

Pri vsakem vezju, ki ga sestavite, pa upoštevajte naslednje:

 • uporabi baterijo za vir napetosti in nastavi napetost 9V
 • v električni krog veži zaporedno ampermeter, ki bo meril električni tok
 • pri vsaki nalogi napiši: kolikšna je napetost na izviru: U=9V in kolikšen je izmerjen tok skozi vezje: I=___A

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_sl.html

*Učenci, ki ste pri pouku Elektrotehnika manjkali prve ure, naredite si zapis na liste A4 format. Za to prilagam vprašanja in Gradivo za pomoč.

Viri el. energije-zapis snovi po vprašanjih

Elektrotehnika-pridobivanje in viri el.napetosti

ELEKTRIČNI KROG

 

2. TEDEN:

Učenci si ogledajo videoposnetke in če imajo možnost, enega od primerov naredijo tudi sami.

Elektrotehnika-Eksperimenti na Youtubu:

Generator električne napetosti lahko izdelaš sam. Poglej si naslednje posnetke in če imaš pripomočke doma, naredi katerega od modelov. Ko se spet srečamo v šoli, ga prinesi s seboj-podpisanega.

https://www.youtube.com/watch?v=yNakBS9RKKw

https://www.youtube.com/watch?v=UBZ6gGztIig  Krompir kot vir napetosti-žarnica sveti

https://www.youtube.com/watch?v=7XF_7oWtWPA Magnet kot vir napetosti-žarnica sveti

https://www.youtube.com/watch?v=gpP7c-VN0x8

https://www.youtube.com/watch?v=_oLKG_uLP-M

https://www.youtube.com/watch?v=rVHNl6NXrzU

Izdelaj preprost elektromotor s pomočjo baterije in žice https://www.youtube.com/watch?v=RGFtpOZxThc

Elektromotor iz pločevinke

https://www.youtube.com/watch?v=A7Q37jqIdng

1. TEDEN:

Današnjo uro boste spoznali ali ponovili simbole za risanje električnih shem.

Ker zbirke za sestavljanje nimate doma, boste simbole za risanje shem samo prepisali, enako boste prepisali oz. prerisali primere shem.

Nato pa boste na delovnem listu samostojno odgovorili na vprašanja-ponovitev.

Pri nalogah za sestavljanje, pa boste samo narisali vezja s pomočjo simbolov. Sestavljali pa boste vezja takrat, ko bomo spet v šoli. Če pa ima kdo na računalniku naložen program Edison, lahko ta vezja sestavi s pomočjo te simulacije.

Pišite na bele liste A4 in jih vložite v svojo mapo za IP Elektrotehniko. Na liste se kljub temu podpišite.

Simboli za risanje električnih shem

DELOVNI_LIST – elektrika

(Skupno 2.529 obiskov, današnjih obiskov 1)