Dopolnilni

10. teden: 25.-29. 5. 2020: Dopolnilni pouk slovenščina: Utrjevanje samostalnika in pridevnika

9. teden: 18. 5. do 22. 5. 2020: Dopolnilni pouk slovenščina: reši učni list

rDOP5r9t

8. teden: 11. 5. – 15. 5. 2020

DOPOLNILNI POUK – MAT

Reši nekaj računov pisnega deljenja. Če imaš doma dodatni delovni zvezek za matematiko, odpri na str. 56, izberi pet računov in jih reši.

Če pa zvezka nimaš, prepiši in reši spodnje račune. Obvezno preveri račun s preizkusom.

63 : 21 =          87 : 32 =          90 : 54 =          77 : 64 =          82 : 15 =

 

7. teden: 4. 5. – 8. 5. 2020 – DOPOLNILNI POUK (MAT)

Ponovitev poštevanke

rDOP5r7t

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden: 20. 4. – 24. 4. 2020 – DOPOLNILNI POUK (SLJ)

 Na spodnjih povezavah imaš naloge za utrjevanje SAMOSTALNIKA.

https://uciteljska.net/Projekti/UmestiWeb/

https://learningapps.org/watch?v=pkbczdq5v17

 

5. teden: od 14. – 17. 4. 2020DOPOLNILNI POUK (SLJ)

 Verjetno poznaš igrico ČRKARIJA. Sigurno jo poznajo tvoji starši.

Cilj igre je čim hitreje poiskati besede na določeno črko in zbrati največ točk.

Število igralcev je neomejeno. Zberi interesente med svojimi domačimi. Vsak si naj izdela tabelo, kot je prikazana spodaj.

Primer za črko p:

S A M O S T A L N I K I

črka oseba žival rastlina stvar pojem točke
p pek  10 pajek  10 peteršilj 10 pismo 10 pesem 10 50
       n
ž

SKUPAJ:        _____

 

Črke določate tako, da eden od igralcev tiho govori abecedo, drugi reče STOP.

Črka, pri kateri je ostal, je nova črka, na katero se začnejo besede.

Začnete pisati besede, skrivate drug pred drugim. Kdor prvi konča, reče STOP in vsi morajo nehati pisati.

TOČKE:

  • Če si našel besedo, je 10 točk.
  • Če se beseda ponovi pri več igralcih, je 5 točk.
  • Če si edini našel besedo, je 15 točk.
  • Če besede ne najdeš, si ne pišeš nič.

ZMAGOVALEC je tisti, ki na koncu igre zbere največ točk.

VELIKO UŽITKA OB IGRI!

 

Datum: 6. 4. – 9. 4. 2020

DOPOLNILNI POUK 

Učna vsebina: PROSTORNINA

Klikni na spodnjo povezavo in vadi na igriv način. Tako boš  obnovil in utrdil znanje o enotah za merjenje prostornine. Bodi vztrajen.

https://interaktivne-vaje.si/matematika/merske_enote/merske_enote_prostornina.html

 

Datum: 31. 3. – 3. 4. 2020

DOPOLNILNI POUK 

Učna vsebina: POŠTEVANKA

Klikni na tole povezavo. Odprla se ti bo mreža, s pomočjo katere boš na zabaven način ponavljal poštevanko, ki nam tu in tam še ne gre gladko.

http://www.alelektronik-ad.si/postevanka.html

O, ti poštevanka. Še vedno se mi včasih malo zatakneŠ.

Datum: 23. 3. – 27. 3. 2020

DOPOLNILNI POUK

Učna vsebina: PONOVIMO

Navodilo: Tisti, ki obiskujete dopolnilni pouk, ponovite učno snov na UL.

UL DOP

Račune prepiši v zvezek ali si list natisni (naslov: Vaja) in jih reši. Naloge lahko opravite tudi ostali učenci.

Rešitve dobite ob koncu tedna.

(Skupno 3.229 obiskov, današnjih obiskov 1)