Tehnika in tehnologija

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden
8. teden
9. teden

11. teden:

Pozdravljeni šestošolci!
Predelali ste poglavje O lesu. Ponovite snov iz učnih listov, potem pa v spletni učilnici eAsistenta odgovorite na vprašanja.
Vprašanja bodo dostopna od petka, 28.5.2020 od 7.45 ure do petka, 5. 6. 2020.
Vaši učiteljici bova za oceno upoštevali vse, kar ste v tem času poslali iz lesa: zapise na učnih listih, izdelek ter odgovore v spletni učilnici, da vas bova ocenili. Za vse, kar vam še manjka, imate še čas. Pošljite manjkajoče do petka, 5. 6. 2020.

 

9. in 10. teden: 1. OCENA V ČASU DELA NA DALJAVO – 6. razred

Prva ocena je sestavljena iz nalog, ki ste jih morali opraviti od doma v marcu in aprilu. Naloge, ki ste jih morali opraviti pa so bile:

 • rešene naloge iz DZ str.6,7,9-priloga v navodilih za delo
 • učni list s kotiranimi 4-imi liki –priloga v navodilih za delo
 • ogled filma Družba brez odpadkov; z odgovori (3)
 • odgovori v Spletni učilnici (od najkasneje 22. 4. imate vsi dostop do eAsistenta)
 • TD Prometna varnost-odgovori v Nalogah za učence; Vprašalnik o uporabi mobitela; Priprava kolesa na vožnjo (fotografije).

Zamudniki lahko še pošljete manjkajoče naloge za dvig ocene v tem 9. tednu.

 

8. teden: 18., 19. ura – 6. razred/ LES – Utrjevanje znanja

18.-23. ura – 6. razred/ LES – Izdelovanje mlinčka na vodi

 

7. teden:

Pozdravljeni šestošolci!

Verjameva, da ste se med počitnicami spočili in nabrali energije za nov delovni teden.
Pred prazniki ste že spoznali nekaj o lesu. V tem tednu boste s tem nadaljevali.
Pogledali si boste prestavitev o lesu, nato pa rešili učne liste.
Predlagava, da si učni list najprej prepišete v zvezek ali bel prazen list, nato pa lahko sproti, ob ogledu predstavitve dopolnite potrebno. Da vam bo lažje imate spodaj namige kje kaj poiskati.
Namigi:
6. naloga: 2. prosojnica
7. naloga: 3., 6., 7., 8. prosojnica, lastnosti lesa: 28. prosojnica
8. in 9. naloga: 9-27. prosojnica
Veva, da že vsi komaj čakate, da boste lahko ustvarjali iz lesa. To vas čaka že naslednji teden. 😉
Za morebitna vprašanja in nejasnosti nama lahko pišete preko Komunikacije v eAsistentu ali preko e-pošte:

verdev.danica@gmail.com
tanjastropnik87@gmail.com

Prvomajske počitnice

6. teden: 14., 15. ura za 6. razrede – SPOZNAJMO LES

Kar nekaj preteklih ur tehnike smo posvečali predvsem kotiranju. Nekateri ste nama vse že pridno poslali. Vsi tisti, ki pa še niste, nama pošljite v tem tednu.

Poslati morate:

 • vse vaje kotiranja,
 • iz delovnega zvezka vajo 7
 • in odgovore na vprašanja, po ogledu filma.

V tem tednu boste natančneje spoznali les.

 • Najprej si poglejte predstavitev gozdov.
 • Nato pa rešite učni list. Tega si ni potrebno natisniti. Prepišite ga v zvezek za tehniko. Če ga nimate pišite na prazen bel list in ga skrbno shranite.

 

Pošiljate nama lahko preko Komunikacije v eAsistentu ali preko e-pošte:

verdev.danica@gmail.com

tanjastropnik87@gmail.com

5. teden: 12., 13. ura za 6. razrede – Ponovitev znanj o tehničnem načrtovanju

Pretekli teden sva vam sporočili, da boste znanje iz tehničnega načrtovanja preizkusili prihodnji teden. Prišlo je do spremembe, zato nama pošljite delovne liste z vajami za kotiranje in tiste iz DZ-rešene, v pregled. Nekateri so to že storili. Tisti, ki ima vse prav, mu to sporočiva.

Vse poslano pregledava, popraviva in pošljeva nazaj, če je potrebno še kaj popraviti. Pravilno rešene naloge in kotirane predmete si zabeleživa. Iz tega pa bo na koncu ocena.

Opozorilo: Upoštevajte pravila risanja in kotiranja. Listov ne natisnit, ampak predmete narišite. Ko jih kotirate, upoštevajte svoje mere in te vpišete na kotirno črto. Mer ne bova popravljali, saj se pri prenosu lahko spremenijo. Pomembno pa je, kako napišete kotirno številko in kje, kako potegnete kotirno črto in kje… Na to sva učiteljici pri pregledovanju pozorni.

Nekateri še niste poslali odgovorov iz ogleda filma. Tudi te pričakujeva.

 

Pošiljajte nama lahko preko Komunikacije v eAsistentu ali preko e-pošte:

verdev.danica@gmail.com

tanjastropnik87@gmail.com

 

4. teden:

10., 11. ura za 6. razrede-Ponovitev znanj o tehničnem načrtovanju

Pretekli teden ste si ogledali film in odgovoriti ste morali na 3 vprašanja. Tisti, ki še niste poslali odgovorov, to čimprej storite.

Sicer pa v tem 4. tednu učenja od  doma še ponovite vse, kar ste se naučili v poglavju o tehničnem načrtovanju. Nekateri ste nama z učiteljico pošiljali rešene liste v pregled, drugi pa ne. Pričakujeva vas, da vprašate, če je kakšna nejasnost. Ali pa samo pošljete, da preveriva, če ste prav razumeli in prav kotirali.

Svoje znanje preizkusite tisti, ki tega še niste storili, tudi z vprašanji v Spletni učilnici v eAsistentu. Sporočite, če kdo nima dostopa.

V 5. tednu vas namreč čaka preizkus vašega osvojenega znanja. To bo v petek, 17. 4.2020 od 11.00 ure do 12.30 ure. V tem času boste dobili nova vprašanja (izmed teh, ki ste jih že zdaj imeli ali v DZ, ali v Spletni učilnici) in dobili boste predmet, ki ga bo potrebno kotirati. Za odgovore na vprašanja v Spletni učilnici, pa boste imeli omejen čas. Predmet pa boste po navodilih narisali sami na bel list A4 format in ga potem še kotirali. Svoji učiteljici pa boste potem poslali fotografijo lista s končano in kotirano risbo.

Pošiljate nama lahko preko Komunikacije v eAsistentu ali preko e-pošte: verdev.danica@gmail.com

tanjastropnik87@gmail.com

 

3. teden: zaključena snov,  učenci dobite naloge za preverjanje znanja v Spletni učilnici eA, hkrati pa imate na tej prilogi pregled vsega, kar ste morali pri snovi Tehničnega načrtovanja narediti. Tudi učno gradivo je zraven. Če še česa nimate, lahko zdaj to opravite. Na koncu pa je še ogled Filma Družba brez odpadkov.

2. teden: Utrjevanje načrtovanja in kotiranja

– Ponedeljek: 1., 2. ura: 6. c FANTJE
– PONEDELJEK, 4.,5. ura: 6. d DEKLETA
– PONEDELJEK, 23. 3. 2020, 6. A – DEKLETA
– SREDA, 25. 3. 2020, 6. B FANTJE in 6.c DEKLETA
– ČETRTEK, 26. 3. 2020, 6. A FANTJE

KOTIRANJE

Navodila za samostojno delo doma

Današnja ura bo namenjena utrjevanju KOTIRANJA in NAČRTOVANJA. Rišite na prazne bele liste A4 format. Rišite natančno po navodilih iz delovnega lista in po korakih. Dva predmeta sta prikazana po korakih, ostala dva pa narišite po enakem postopku samostojno.

Za risanje potrebujete pribor za tehnično risanje: 2 trikotnika, svinčnik HB, radirko in šestilo. Svinčnik naj bo ves čas dobro ošiljen. Ne pozabite na pravilno uporabo vrst črt.

Želim vam uspešno delo!

KOTIRANJE-delovni list za utrjevanje

TIT 6. b, dekleta:

TIT6bpetek, 27. 3. 2020 dekleta

 

TIT 6. d Fantje: OSNOVE TEHNIČNEGA NAČRTOVANJA

petek 27.3.2020, 1.,2. ura 6.d Fantje:
(Isto navodilo sem že dala v eAsistentu v Komunikacijo tej skupini fantov.)

Današnja ura bo namenjena ponavljanju in utrjevanju snovi, ki ste jo spoznali v zadnjih urah. Za samostojno delo doma potrebujete delovne zvezke in učbenike ali zvezke, v katerih imate zapisano snov. Ker tega verjetno nimate doma, vam pošiljam kopijo listov iz delovnega zvezka, gradivo pa je na spletnih straneh šole. Lahko pa pišite na prazen bel list A4. Vprašanja prepišite. Odgovarjajte v celih stavkih.

Za risanje potrebujete pribor za tehnično risanje: 2 trikotnika, svinčnik HB, radirko in šestilo. Ne pozabite na pravilno uporabo vrst črt.

Če zadnjič niste uspeli narediti zapisa v zvezke tudi za KOTIRANJE, morate to dokončati danes.

 

1. teden: 6. c dekleta 6. d fantje – petek 

PON – Navodila za delo za 6.a dekleta

Rešite naloge v delovnem zvezku na straneh: 6, 7 in 9. (Če nimate delovnega zvezka doma rešite naloge na liste, ki jih prilagam. Če imate možnost si natisnite, drugače napišite oz. narišite rešitve na prazne liste.)
Vso snov, ki jo morate znati za reševanje nalog vam pošiljam v pdf obliki (večina smo sicer predelali že skupaj.)
Res je da se med sabo ne smete družiti, lahko pa se pokličete in pomagate drug drugemu.

Veselo na delo. 🙂

SRE 6. b fantje in ČETRTEK 6. a fantje

SREDA, 18. 3. 2020 6.b fantje in četrtek, 6. a fantje

TIT6rTehnicnoNacrtovanje

TehniškaTehnoloskaDokumentacija

PETEK, 20. 3. 2020, TIT 6. B DEKLETA

Lepo pozdravljeni, cel teden je že okoli in verjamem, da ste se že pouka na daljavo navadili in ga resno jemljete. Spodaj vam pošiljam navodila za delo pri TIT.

 1. Dokončajte pisanje tehnične pisave. Če doma nimate delovnih zvezkov, pišite na list s črtami. Črke in številke pišite od črte do črte, vsako črko in številko pišite do polovice strani, nato začnite z novo črko/številko. Postopek pisanja črk imate na naslednji strani.
 1. Preberite si snov Tehniška in tehnološka dokumentacija do KOTIRANJA (imate v pdf obliki) in naredite zapis v zvezek (imate pripet dokument spodaj: TEHNIŠKA DOKUMENTACIJA, ZAPIS V ZVEZEK), če nimate zvezka, pišite na prazen A4 list, ki ga boste prilepili v zvezek za TIT.

Veselo na delo.

pokoncnaTehnicnaPisava

TEHNIŠKA DOKumentacija – ZAPIS V ZVEZEK

TehniškaTehnoloskaDokumentacija

LP, Tanja

PON 6. c Fantje-1. in 2. ura ter enako za 6. d Dekleta – 4. in 5. ura

OSNOVE TEHNIČNEGA NAČRTOVANJA

Navodila za samostojno delo doma

Današnja ura bo namenjena ponavljanju in utrjevanju snovi, ki ste jo spoznali v zadnjih urah. Za samostojno delo doma potrebujete delovne zvezke in učbenike ali zvezke, v katerih imate zapisano snov. Ker tega verjetno nimate doma, vam pošiljam kopijo listov iz delovnega zvezka in gradivo iz projekcije o tehničnem načrtovanju. Če nimate doma delovnega zvezka, pišite na prazen bel list A4. Vprašanja prepišite. Odgovarjajte v celih stavkih.

Za risanje potrebujete pribor za tehnično risanje: 2 trikotnika, svinčnik HB, radirko in šestilo. Ne pozabite na pravilno uporabo vrst črt.

Želim vam uspešno delo!

SREDA

 6. c Dekleta – 1. in 2. ura

1. OSNOVE TEHNIČNEGA NAČRTOVANJA

Navodila za samostojno delo doma

Današnja ura bo namenjena ponavljanju in utrjevanju snovi, ki ste jo spoznali v zadnjih urah. Za samostojno delo doma potrebujete delovne zvezke in učbenike ali zvezke, v katerih imate zapisano snov. Ker tega verjetno nimate doma, vam pošiljam kopijo listov iz delovnega zvezka in gradivo iz projekcije o tehničnem načrtovanju. Če nimate doma delovnega zvezka, pišite na prazen bel list A4. Vprašanja prepišite. Odgovarjajte v celih stavkih.

TIT6rTehnicnoNacrtovanje

TehniškaTehnoloskaDokumentacija

Za risanje potrebujete pribor za tehnično risanje: 2 trikotnika, svinčnik HB, radirko in šestilo. Ne pozabite na pravilno uporabo vrst črt.

Želim vam uspešno delo!

2. Oglejte si tudi izobraževalni film iz niza oddaj Na kratko in ga najdete v Arhivu RTV Slovenija/Na kratko: Družba brez odpadkov.

K ogledu povabite tudi starše.

Film je bil na sporedu v četrtek, 27.2.2020. Traja 8 minut.

https://www.rtvslo.si/tv/znanje?4d=174670733#modal

Ob ogledu, odgovorite na naslednja vprašanja:

1.      Naštej in razloži 5 korakov, po katerih naj se ravnamo, da zmanjšamo količino odpadkov!

2.      Kaj pomeni nakupovati v rinfuzi?

3.      Kaj lahko ti narediš, da bo odpadne embalaže manj?

List z odgovori podpiši in ga prinesi k uri TIT, ko se vrnemo v šolo.

*Priporočam tudi ogled dokumentarnega filma iz Arhiva RTV Slovenija/Dosje: Cena plastike.

Film je bil na sporedu v ponedeljek, 16.3.2020. Traja 53 minut.

 

6. d Fantje – 1. in 2. ura, petek, 20. 3.
OSNOVE TEHNIČNEGA NAČRTOVANJA
Navodila za samostojno delo doma
V današnjih urah boste spoznali novo snov z naslovom TEHNIŠKO TEHNOLOŠKA DOKUMENTACIJA.
S pomočjo priloge z naslovom Tehniška in tehnološka dokumentacija, si boste snov prebrali.
Zapisali pa si boste iz tega to, kar najdete pod naslovom Tehniška dokumentacija – zapis v zvezek, nato pa še Kotiranje – zapis v zvezek.
Za samostojno delo doma potrebujete zvezke, v katerih imate zapisano snov. Če nimate doma zvezka, pišite in rišite na prazne bele liste A4. Vložite jih v mapo in prinesete s seboj v šolo, ko se spet srečamo. Listi naj bodo podpisani.
Za risanje potrebujete pribor za tehnično risanje: 2 trikotnika, svinčnik HB, radirko in šestilo. Ne pozabite na pravilno uporabo vrst črt.

Želim vam uspešno delo!

Tehniška in tehnološka dokumentacija

TEHNIŠKA dokumentacija – ZAPIS V ZVEZEK

KOTIRANJE-ZAPIS V ZVEZEK

 

Danica Verdev

(Skupno 7.041 obiskov, današnjih obiskov 1)