Izobraževalni programi

PREDMETNIK

Tedensko število ur pri posameznih predmetih

A. Obvezni program

Predmet Tedensko število ur
1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3.5 4.5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tuji Jezik 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1.5 1.5 1 1 1 1
Družba 2 3
Geografija 1 2 1.5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Domovinska in državljanska kultura in etika 1 1
Spoznavanje okolja 3 3 3
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1.5 2
Naravoslovje 2 3
Naravoslovje in tehnika 3 3
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Gospodinjstvo 1 1.5
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbrani predmet 1 2/1 2/1 2/1
Izbrani predmet 2 1 1 1
Izbrani predmet 3 1 1 1
Oddelčna skupnost 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Št. predmetov 6 6 6 8 9 11 14 16 14
Št. ur tedensko 20 21 22 24 26 26 29,5 30 30
Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32

Dnevi dejavnosti
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Število tednov dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3
B. Razširjeni program
Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo
Šola v naravi

 

(Skupno 60 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v Informacije o šoli. Zaznamek za trajno povezavo.